Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Rust in zorgcentrum verstoord door onrust van arbeidsmigranten

 

Eindhoven, 30 september 2016 Update: 1 november 2016. Met antwoord van het college Geacht college,

De metamorfose van Zorgcentrum Genderhof is een ergernis voor de omgeving. Al enige tijd worden omwonenden van het voormalige Zorgcentrum Genderhof aan de Sterkenburg in de wijk Genderbeemd geconfronteerd met overlast van de huidige bewoners. In het complex dat enkele decennia dienst heeft gedaan als bejaardentehuis wonen nog tussen de 5 en 10 bejaarden. De leeggekomen appartementen worden door Wooninc verhuurd aan jonge(re) woningzoekenden, onder wie Oost-Europese arbeidsmigranten. De rust die hier voorheen heerste is tot ergernis van de omgeving totaal verdwenen.

Onze fractie kan zich indenken dat een zorgcentrum is opgenomen in een bestemmingsplan. Nu dit zorgcentrum deze functie in de praktijk niet meer heeft is de vraag of verhuur aan de nieuwe bewoners nog in overeenstemming is met het betreffende bestemmingsplan.

De Roemeense dame die aldaar Wooninc vertegenwoordigt om toezicht te houden spreekt behalve Roemeens ook Engels maar geen Nederlands en is daar slechts enkele uren per dag aanwezig. Maar zij doet niets met de klachten uit de buurt. Haar kerntaak is, zo vertelde zij onlangs om de vernielingen en diefstal binnen het gebouw te beëindigen. Ook met klachten uit de buurt die direct bij Wooninc zijn neergelegd gebeurd weinig tot niets en beloften worden niet nagekomen.

Zo heeft de buurt onder meer overlast van rondslingerende fietsen, zwerf- en huisafval rond het gebouw en geluidsoverlast van schreeuwende dronken bewoners. Ook het onderhoud buiten het gebouw laat de laatste tijd te wensen over. Daarbij komt nog dat de buurt vreest voor het verergeren van de overlast door de komst van de inwoners van Skaeve Huse waardoor een wisselwerking kan ontstaan.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Is bij het college bekend dat nagenoeg alle bejaarden uit Zorgcentrum Genderhof zijn verdwenen en de appartementen aan een andere bevolkings- en leeftijdsgroep zijn verhuurd?

2. Is het college bekend met de hierboven beschreven overlast? Zo ja, waarom heeft zij daar niets mee gedaan?

3. Kan het college het met ons eens zijn dat een andere bevolkings- en leeftijdsgroep in het voormalig zorgcentrum voor overlast in de buurt zorgt?

4. Is het bestemmingsplan waarin Zorgcentrum Genderhof is opgenomen nog rechtsgeldig nu het geen zorgcentrum meer is? Zo nee, wat gaat u daarmee doen?

5. Is het college voornemens om de overlast door deze nieuwe bewoners aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,

Rudy Reker, fractievoorzitter

Met dank aan Studio 040 https://www.youtube.com/watch?v=2hTJi5O6dc8&feature=youtu.be 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is bij het college bekend dat nagenoeg alle bejaarden uit Zorgcentrum Genderhof zijn verdwenen en de appartementen aan een andere bevolkings- en leeftijdsgroep zijn verhuurd? Ja, het college is hiermee bekend. Deze ontwikkeling is in overeenstemming met de verwachting die bestond toen Wooninc enige tijd geleden is gestart met deze vorm van flexwonen. 2. Is het college bekend met de hierboven beschreven overlast? Zo ja, waarom heeft zij daar niets mee gedaan? De veranderde samenstelling van de bewoners van het Genderhof heeft invloed op de omgeving. Vanwege bijvoorbeeld het gegeven dat meer bewoners met auto of fiets reizen en er eenvoudig weg meer leven op het terrein is. Dat leidt o.i. echter niet tot een structurele vorm van overlast. Waar zich incidenten voordoen spreekt Wooninc bewoners aan en stelt alles in het werk om samen met bewoners van het complex naar oplossingen te zoeken. Met regelmaat zijn ook omwonenden gevraagd hierover mee te denken en te praten. Tot op heden is daar weinig gebruik van gemaakt. Het college stelt zich op het standpunt dat het in eerste instantie aan Wooninc is deze incidenten aan te pakken. 3. Kan het college het met ons eens zijn dat een andere bevolkings- en leeftijdsgroep in het voormalig zorgcentrum voor overlast in de buurt zorgt? Nee. Wij constateren dat de veranderde samenstelling van de bewoners van het Genderhof voor een nieuwe dynamiek in de buurt zorgt. Dit is in veel andere buurten ook zo. Incidenteel is sprake van overlast en Wooninc pakt deze incidenten aan. 4. Is het bestemmingsplan waarin Zorgcentrum Genderhof is opgenomen nog rechtsgeldig nu het geen zorgcentrum meer is? Zo nee, wat gaat u daarmee doen? Het bestemmingsplan is en blijft gewoon rechtsgeldig. Wel moet, nu steeds meer regulier wonen plaatsvindt, via de omgevingsvergunning hiervoor ontheffing worden gevraagd. 5. Is het college voornemens om de overlast door deze nieuwe bewoners aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zoals eerder vermeld zijn wij van mening dat het in eerste instantie aan Woninginc is om waar nodig, op te treden. Vooralsnog zien wij geen reden hier verdergaande stappen in te ondernemen. Eindhoven, 1 november 2016

 

Laat reactieformulier zien