Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Waar rook is ……

 

Eindhoven, 3 oktober 2016

Update: Met antwoord van het college op 24 nov. 2016

Geacht college,

In de fietsparkeerkelder van het 18 Septemberplein heeft zich een aantal weken geleden een brandje/rookontwikkeling in het ventilatiekanaal voorgedaan. Door de brandweer zijn toen de aan- en afvoerpijpen losgemaakt om de oorzaak van de rookontwikkeling op te sporen en te beëindigen. Het gevolg hiervan is dat het ventilatiesysteem in het kantoortje niet meer functioneert.  

Er is onze fractie ter ore gekomen dat de Gemeente Eindhoven met de verzekering aan het onderhandelen is over wie de schade moet gaan betalen. Met de reparatie van de noodzakelijke voorziening is men, in afwachting van de uitslag van de verzekeringskwestie, nog niet begonnen. Echter met de winter in aantocht is de betreffende voorziening noodzakelijk om de medewerkers in de fietsenstalling, zoals de ARBO vereist, een gezonde werkplek te bieden.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is het juist dat het college met de verzekering in overleg is wie de schade moet gaan betalen?

2. Heeft het college aan de mogelijkheid gedacht om een onafhankelijke verzekeringsexpert de schade te laten vaststellen zodat de reparatie van de noodzakelijke ventilatie met de grootste spoed kan gebeuren?

3. Deelt het college de mening van de LPF-fractie dat het college ook verantwoordelijk is voor een gezonde werkplek voor de ingehuurde medewerkers?

4. Kan het college de LPF-fractie garanderen dat een eventuele taxatie en reparatie met de grootste spoed zal worden uitgevoerd?

5. Wil het college tevens de noodzakelijke activiteiten laten ondernemen om een nieuwe ruit in het kantoortje te plaatsen?

Lijst Pim Fortuyn,

Rudy Reker, fractievoorzitter

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Is het juist dat het college met de verzekering in overleg is wie de schade moet gaan betalen? 

Nee. Het college is niet met de verzekering in overleg wie de schade moet gaan betalen. De verantwoordelijke afdeling Vastgoed heeft inmiddels opdracht verstrekt voor reparatie van de ontstane schade. De schade wordt binnen enkele weken hersteld.
 
2. Heeft het college aan de mogelijkheid gedacht om een onafhankelijke verzekeringsexpert de schade te laten vaststellen zodat de reparatie van de noodzakelijke ventilatie met de grootste spoed kan gebeuren? 

Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.
 
3. Deelt het college de mening van de LPF-fractie dat het college ook verantwoordelijk is voor een gezonde werkplek voor de ingehuurde medewerkers? 

Ja, die mening delen wij. 
 
4. Kan het college de LPF-fractie garanderen dat een eventuele taxatie en reparatie met de grootste spoed zal worden uitgevoerd? 

Ja.
 
5. Wil het college tevens de noodzakelijke activiteiten laten ondernemen om een nieuwe ruit in het kantoortje te plaatsen? 

Er wordt op korte termijn (binnen enkele weken) een nieuwe ruit geplaatst. Het ventilatiesysteem wordt aangepast, waardoor herhaling van het probleem van rookontwikkeling in het systeem niet meer kan voorkomen. Deze werkzaamheden zijn voor het einde van het jaar uitgevoerd.
 
 
Eindhoven, 16 november 2016

Gravatar
Jos Kouwenberg
Fietsenstalling 18 septemberpleind
Bedankt voor de aandacht. Hopelijk neemt de gemeente hun verantwoording en lossen ze de problemen op in de fietsenstalling . Zoals de lekkage's tijdens regen, de schimmel op de muren, enz.
Deze mensen verdienen een gezonde werkomgeving.
Vriendelijke groet.
Jos

1
Laat reactieformulier zien