Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid

Maik Barten
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Raadsvragen: Eindhovense burgers hebben het nakijkenEindhoven, 19 maart 2017 


Eindhovense burgers hebben het nakijken.


Geacht college,

Al vele jaren is het burgers een doorn in het oog dat in tal van Eindhovense woonwijken huizen door makelaars worden opgekocht om vervolgens na een verbouwing tot wel 7 wooneenheden te worden verhuurd voor kamerbewoning. Onlangs bereikte mij klachten uit o.a. de wijken Oude Gracht, Kronenhoef en Mensfort; maar u weet als geen ander dat deze ongewenste trend zich in heel Eindhoven voordoet.

De betreffende bewoners kunnen hun klachten pas bij de gemeente kwijt als de vergunning is verleend. Dan is het echter te laat omdat in meerdere gevallen de huiseigenaar lak heeft aan de opmerkingen van de gemeente. In het buurtonderzoek dat vooraf gaat aan de vergunningverlening hoeft men niets meer dan een formuliertje in te vullen. Daaruit wordt dan simpelweg de conclusie getrokken dat de leefbaarheid in de wijk niet onder druk komt te staan.

In een aantal gevallen kopen mensen voor veel geld een van de te koop staande huizen in de straat niet wetende dat er voor, achter en opzij van dat huis al woningen voor kamerbewoning zijn verbouwd. Het is ook voorgekomen dat binnen enkele weken nadat de nieuwe bewoners hun huis waren ingetrokken, een van de te koop staande huizen in hun directe omgeving werden omgebouwd voor kamerbewoning. Niet iets om vrolijk van te worden. Die situatie veroorzaakt niet alleen geluid- en parkeeroverlast maar zorgt er ook voor dat de rustige buurt waarin de nieuwe bewoners dachten te komen wonen al verziekt is voordat zij goed en wel daar zijn geacclimatiseerd. Bovendien zal de waarde van hun pand negatief worden beïnvloed door deze wildgroei in ongewenste kamerverhuur.

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u.

1. Is het – gezien de huidige regels waaraan huiseigenaren moeten voldoen voordat zij een woning mogen ombouwen naar meerdere wooneenheden, waaronder begrepen het aantal benodigde parkeerplaatsen – zinvol om het buurtonderzoek op leefbaarheid eens tegen het licht te houden en aan te scherpen zodat buurtbewoners meer inbreng krijgen?

2. Is het college het met de LPF eens dat goed voorwerk, zoals goede informatievoorziening in de buurt waarbij de buurt ook aandachtspunten voor vergunningverlening mee kan geven c.q. signalen vooraf kan geven, en een betere controle op maatvoering en uitvoering bij en na de aanvraag tot minder overlast zal leiden?

3. Kan het college daadkrachtiger optreden tegen verhuurders die soms meerdere keren willens en wetens de regels aan hun laars hebben gelapt?

4. Ziet het college mogelijkheden om sancties op te leggen aan huiseigenaren die eerder hebben gerommeld met de maatvoering bij hun aanvragen?

5. Is er gezien het aantal wooneenheden en de grootschalige projecten die er zijn of nog worden gerealiseerd (die substantieel minder overlast veroorzaken) nog wel behoefte om woonhuizen in woonwijken om te bouwen tot kamereenheden?

6. Is het college voornemens om de zogenaamde A, B en C verkoopconstructies en de geldstromen bij dit soort investeringen bij de vergunningaanvraag te betrekken?

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

 

Laat reactieformulier zien