Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Roadblocks tegen terreuraanslagen

Raadsvragen 31 augustus 2017

Roadblocks, verzinkbare palen en andere obstakels tegen terreuraanslagen 

Foto:AD

Geacht college,

Europa is de laatste jaren overspoeld door terreuraanslagen. Dit zijn dus allang geen incidenten meer. De terreur is structureel geworden, helaas een nieuwe realiteit. Het is noodzakelijk dat ook Eindhoven hier voorzorgsmaatregelen tegen gaat nemen. De meest recente aanslagen waarbij veel slachtoffers vielen werden gepleegd door terroristen die met vrachtwagens, busjes en/of auto’s op locaties inreden waar veel mensen zich bevonden. Onlangs zijn we wederom opgeschrikt door een islamitische terreuraanslag in Barcelona waar ook daar veel dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Wij moeten niet naïef zijn want Eindhoven is geen eiland. Dit soort aanslagen kan ook in onze stad plaatsvinden zodat er preventieve maatregelen genomen moeten worden. Amsterdam en Rotterdam zijn al bezig om op strategische plaatsen hindernissen neer te zetten. De LPF wil daarom ook in onze stad roadblocks op strategische plekken plaatsen. De roadblocks zouden (semi)permanent in de vorm van betonnen bloembakken kunnen worden neergezet. Als voorbeeld noemen wij Rotterdam met beschermende bloembakken voor de Markthal.

Op sommige plekken in het centrum van onze stad staan al verzinkbare palen maar die worden volgens onze fractie niet optimaal gebruikt. De vraag doet zich namelijk voor of deze een vrachtwagen kunnen tegenhouden. Het feit is dat meerdere drukke plaatsen in onze stad nog gewoon bereikbaar zijn voor diverse soorten voertuigen. Het voorkomen van dit soort aanslagen is altijd beter dan de gedachte achteraf dat dit te voorkomen was geweest.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Bent u het met ons eens dat er in onze stad meer maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen van terroristische aanslagen met rijdende voertuigen te voorkomen? 2. Zo nee, waarom niet en waar baseert u dit antwoord op? 3. Bent u voornemens om met de politie in overleg te gaan om te bezien waar er nog roadblocks en/of verzinkbare paaltjes geplaatst kunnen of moeten worden?

Op het 18 Septemberplein hebben betonnen bakken gestaan om aanslagen met voertuigen te voorkomen. Deze zijn weer weggehaald terwijl er nog steeds aanslagen met voertuigen in Europa worden gepleegd.

4. Waarom zijn deze betonblokken weggehaald en overweegt u om deze (semi)permanent terug te plaatsen? 5. Overweegt u nog andere preventieve maatregelen te nemen tegen mogelijke terreuraanslagen?

Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, commissielid

 

30/08/17 Algemeen Dagblad Verkopers Markthal zien heil in barricade

 

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Bent u het met ons eens dat er in onze stad meer maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen van terroristische aanslagen met rijdende voertuigen te voorkomen?
 
Over de hele wereld zijn de afgelopen jaren verschrikkelijke aanslagen gepleegd waarbij ook vaak gebruik werd gemaakt van rijdende voertuigen. Het dreigingsniveau in Nederland is al langere tijd ‘substantieel’ en daarom wordt op allerlei niveaus binnen de overheid voortdurend gewerkt aan een breed scala aan maatregelen om aanslagen te voorkomen. Die maatregelen tegen terrorisme in Nederland zijn beschreven in de Nationale Contraterrorismestrategie. 
 
Er bestaat op dit moment geen concrete aanleiding om te veronderstellen dat er in Nederland of specifiek in Eindhoven iets staat te gebeuren.  In onze stad werken gemeente, politie en Veiligheidsregio nauw samen om te bekijken welke maatregelen nodig zijn  om het risico op een aanslag en de gevolgen daarvan te beperken. Hierbij zijn  kwetsbare plekken in de stad in beeld, zowel voor wat betreft tijdelijke (evenementen) als structurele publieksconcentraties. U zult  begrijpen dat we niet nader ingaan op deze maatregelen. 
 
Daarnaast vinden we  het  belangrijk om  in de openbare ruimte structurele maatregelen te treffen die bijdragen aan een veiliger stad. Zo wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp voor herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad, het zgn. ‘rode steentjes gebied’. In het ontwerp zal expliciet aandacht worden besteed aan het thema veiligheid.  
 
2. Zo nee, waarom niet en waar baseert u dit antwoord op?
 
Zie antwoord 1.
 
3. Bent u voornemens om met de politie in overleg te gaan om te bezien waar er nog roadblocks en/of verzinkbare paaltjes geplaatst kunnen of moeten worden?
 
Zie antwoord 1.

4. Waarom zijn deze betonblokken weggehaald en overweegt u om deze (semi)permanent terug te plaatsen?
 
Zie antwoord 1.
 
5. Overweegt u nog andere preventieve maatregelen te nemen tegen mogelijke terreuraanslagen?
 
Zie antwoord 1. 
 
 
Eindhoven, 26 september 2017

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien