Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vloer ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport verkeerd gelegd 

Foto Bert Jansen

Met antwoord van B&W op 21 december 2017

En ... de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 18 oktober 2018

Lees hier het volledig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Raadsvragen: Instorten parkeergarage bij Eindhoven Airport

Eindhoven, 16 december 2017

Geacht college,

Op 27 mei jl. is Eindhoven aan een ramp ontsnapt. De in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport zakte als een kaartenhuis in elkaar. Behalve veel materiële schade zijn er geen slachtoffers gevallen. Kort geleden is bekend geworden dat de gehele parkeergarage zal worden gesloopt.

Gegeven de uitkomsten van onderzoeken door meerdere instanties naar de oorzaak of oorzaken van het instorten van de parkeergarage, maken wij ons als Lijst Pim Fortuyn ernstig zorgen over het functioneren van de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht.

De betreffende onderzoekers hebben nogal wat op- en aanmerkingen over de uitgevoerde controles die op zijn zachts gezegd onze wenkbrauwen doen fronsen. Op papier en op de website van de Gemeente Eindhoven staat exact beschreven waar de aannemer zich bij het bouwen aan moet houden. Er staat op de website van de Gemeente Eindhoven ondermeer het volgende:

- Ons bedrijfsbureau zorgt voor een bouwinspecteur die tijdens de bouw de werkzaam-heden controleert. Wanneer je volgens de vergunning bouwt kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.
- Tijdens de bouw controleert een bouwinspecteur de werkzaamheden.
- (…) de controle van de wapening van een betonconstructie
- Etc. etc.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Heeft de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht wel voldoende tijd, capaciteit en kennis om adequaat de veiligheid van bouwwerken in onze gemeente te controleren en te garanderen?

2. Als de afdeling Bouw en Woningtoezicht gebruik maakt van externe inhuur, hoe weet je dan als Gemeente Eindhoven of die ingehuurde bouwinspecteur(s) vakbekwaam en betrouwbaar is (zijn) om ingewikkelde bouwprojecten deskundig te kunnen begeleiden?

3. In hoeverre is de afdeling Bouw en Woningtoezicht in staat om controles adequaat uit te voeren als men zich zoals in de onderzoeksrapporten staat niet aan de eigen regels houdt?

4. In hoeverre is het Eindhovens college en met name de wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie in wiens portefeuille de afdeling Bouw en Woningtoezicht zit politiek verantwoordelijk voor de catastrofe van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport?

5. Indien aan de afdeling Bouw en Woningtoezicht verwijtbaar gedrag kan worden toegeschreven wat is dan de consequentie voor de portefeuillehouder?

Nu de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn geworden hebben gemeenten in het hele land van Den Haag de opdracht gekregen om te zoeken naar gebouwen met dezelfde zwakheden als de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Deze week maakte het college bekend daarvoor in Eindhoven 135.000 euro vrij te maken.

6. Wat is de huidige status van het onderzoek naar utiliteitsgebouwen in Eindhoven, die na 1999 met dezelfde vloerconstructie zijn gebouwd?

Rudy Reker, fractievoorzitter
Mari Nijs, commissielid

ED 13/12/17 https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-vernietigend-toezicht-parkeergarage-eindhoven-airport-faalde~a6baf45d/ 

18/10/2018 Studio040 https://www.studio040.nl/bam-aanbevelingen-ovv-gaan-verder-dan-alleen-de-hoofdrolspelers/content/item?1104613

18/10/2018 Omroep brabant https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2867245/Parkeergarage-Eindhoven-ingestort-door-fout-neerleggen-van-vloer-oordeelt-Onderzoeksraad 

18/10/2018 NOS https://nos.nl/video/2255317-animatie-zo-stortte-de-parkeergarage-eindhoven-airport-in.html 

18/10/2018 EenVandaag https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/bouwsector-neemt-veiligheid-al-jaren-niet-serieus/

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
 
Voor een algemene inleiding wordt verwezen naar de raadsvragen van het CDA over dit onderwerp die vandaag tegelijkertijd worden beantwoord.
 
1. Heeft de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht wel voldoende tijd, capaciteit en kennis om adequaat de veiligheid van bouwwerken in onze gemeente te controleren en te garanderen?
 
Ja. De gemeente houdt steekproefsgewijs toezicht op gebouwen, waarbij onder andere toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de constructie.  Het uitoefenen van dagelijks toezicht is een verantwoordelijkheid tussen private partijen. Bij de parkeergarage heeft de bouwinspecteur het project gedurende de uitvoering regelmatig bezocht om te controleren of wordt gebouwd conform de verleende bouwvergunning (31 geregistreerde bezoeken). Hierbij is een aantal onvolkomenheden geconstateerd en die zijn in overleg met de bouwer opgelost. Zo is o.a. toezicht gehouden op de wapening van de fundering, de kolommen en de vloeren.

2. Als de afdeling Bouw en Woningtoezicht gebruik maakt van externe inhuur, hoe weet je dan als Gemeente Eindhoven of die ingehuurde bouwinspecteur(s) vakbekwaam en betrouwbaar is (zijn) om ingewikkelde bouwprojecten deskundig te kunnen begeleiden?

De afdeling Bouw en Woningtoezicht selecteert personeel (zowel structureel als tijdelijk) op basis van ervaring, kennis en kunde, opleiding en betrouwbaarheid. Complexe bouwplannen worden alleen gecontroleerd door ervaren medewerkers. De bouwinspecteur werkt hierbij nauw samen met de gemeentelijk constructeur. 

3. In hoeverre is de afdeling Bouw en Woningtoezicht in staat om controles adequaat uit te voeren als men zich zoals in de onderzoeksrapporten staat niet aan de eigen regels houdt? 

Het gemeentelijk toezicht op bouwwerkzaamheden werkt volgens de eigen gemeentelijke en landelijke regels. Naar aanleiding van dit incident is landelijk (en dus ook in Eindhoven) de werkwijze met betrekking tot breedplaatvloeren aangepast.

4. In hoeverre is het Eindhovens college en met name de wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie in wiens portefeuille de afdeling Bouw en Woningtoezicht zit politiek verantwoordelijk voor de catastrofe van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport?

Het college is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht. Het is aan de raad te beoordelen of dit toezicht op een juiste en adequate wijze heeft plaatsgevonden.

5. Indien aan de afdeling Bouw en Woningtoezicht verwijtbaar gedrag kan worden toegeschreven wat is dan de consequentie voor de portefeuillehouder?

Zie antwoorden op vraag 3 en 4.

6. Wat is de huidige status van het onderzoek naar utiliteitsgebouwen in Eindhoven, die na 1999 met dezelfde vloerconstructie zijn gebouwd?

Hierover is de raad vorige week geïnformeerd. Op basis van de brieven van BZK zijn wij begonnen met het inventariseren van recent opgeleverde gebouwen, exclusief woningen, waarbij een constructie is toegepast met breedplaatvloeren die ondersteund worden door kolommen. Het onderzoek gaat van grof naar fijn en wordt momenteel uitgevoerd. Voor 1 januari hebben we waarschijnlijk in beeld gebracht of dergelijke breedplaatvloeren in Eindhoven zijn toegepast. Gescreend zijn circa 15.000 dossiers en hiervan worden circa 2000 dossiers nader onderzocht. Daarna gaan wij stap 2 uit het stappenplan in het rapport van Hageman uitvoeren, dat is aanbevolen door het ministerie van BZK. Het gaat hierbij om gebouwen waarbij breedplaatvloeren zijn toegepast die grote overspanningen hebben, in twee richtingen de belasting afdragen en een positief moment hebben op de plaatnaad, gekoppeld aan wapening op de breedplaatvloer. Op dit moment zijn er nog geen gebouwen gesloten en is onbekend of gebouwen constructief moeten worden aangepast.
 
Eindhoven, 21 december 2017