Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Waarom na 100 jaar geen Witte de Withstraat meer?

Raadsvragen

29 december 2017

Geacht college,

In Oud-Woensel wordt gewerkt aan de herinrichting van de buurt Hemelrijken. Daarbij zijn straatnamen komen te vervallen. Eind 2011 heeft het college aan buurtbewoners gevraagd om te kiezen uit 10 straatnamen die na de herinrichting in de wijk moesten komen. Deze 10 straatnamen waren geselecteerd door de straatnamencommissie en vastgoedbedrijf Domein.

Opvallend is dat de straatnaam van onze Nederlandse zeeheld Witte de With, die destijds bij het grote publiek een zekere waardering genoot niet op die keuzelijst stond terwijl deze naam al sinds 1920 in de buurt Hemelrijken gemeengoed is. Wel stond de naam Barbaros op de lijst, een Ottomaans-Turkse admiraal en kaper met een uiterst berucht verleden, die in de zestiende eeuw in meerdere Europese landen dood en verderf heeft gezaaid.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Waarom is Witte de Withstraat van de keuzelijst verdwenen?

2. Waarom zet het college de naam van de Ottomaans-Turkse admiraal en kaper Barbaros op de lijst terwijl deze in de zestiende eeuw Christelijke slaven verhandelende op de slavenmarkt in de Franse plaats Toulon en de stad Nice liet plunderen en in brand stak.

Witte de With heeft als zeeheld en vlootvoogd een belangrijke rol in onze vaderlandse geschiedenis gespeeld. Dit in tegenstelling tot de naam Barbaros die niet past in een wijk met Nederlandse zeehelden.

3. Is het college bereidt om de naam Barbaros uit de lijst te verwijderen en Witte de With daar weer aan toe te voegen?

4. Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker
Tjerk Langman

Hierbij de 10 straatnamen waar destijds uit gekozen kon worden. Uiteindelijk is er gekozen voor Barbaros, Zeeheldenlaan, Jacob van Heemskerk, Karel Doorman, Jan van Speijk.

23/09/17 NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/23/wekelijks-in-debat-over-de-naam-witte-de-with-13102245-a1574339

03/01/18 ED https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-pleit-na-drie-jaar-voor-zeeheld-in-eindhoven~a64f205f/ 

 

 

 

Gravatar
Administratie
Barbarosstraat
Eindhoven 3 januari 2018

Onderwerp: Barbarosstraat ?????

Geachte heer Reker,

Hoe komen we aan de Barbarosstraat? Dit hebben we onder meer te danken aan voormalig wethouder Fiers, U weet wel die haar ondergang te danken had aan misbeleid Orgelplein.

Zij bedacht de Burgerparticipa tie, de burgers mochten meebepalen. En zo mochten de toekomstige bewoners van dit stukje woensel meedenken over de straatnamen in hun nieuwe wijkje. Er moest en er zou een “buitenlan dse” zeeheld benoemd moeten worden gezien de nieuwe samenstelling van de wijk. Nederlanders en buitenlanders in EEN wijk. Dit ging ten koste van de W de Wittestraat.

De Burgerparticipa tie was ook al van toepassing voor de wijk Strijp S, maar daar kon de commissie voor de straatnamen gelukkig nog voorkomen dat er rare straatnamen vastgesteld zijn. Er was toen een andere voorzitter en secretaris van de Cs die plaats moesten maken omdat het pakket waar de Cs in zat bij de reorganisatie overgedragen werd aan de afdeling bouwkunde.

De directeur van Domein maakte dankbaar gebruik van de participatie evenals hij vlug in de gaten had dat de toenmalige voorzitter van de Cs, mevrouw B********, de zijde koos van de toenmalige wethouder. Mevrouw B******** wist pas een paar dagen voordat de vergadering plaatsvond over de straatnamen dat zij voorzitter was geworden van dit clubje. Zij en haar toenmalige leidinggevende, de heer H S*******, hadden alle moeite gedaan om onder dit gedeelte van het pakket en dus ook het voorzitterschap af te komen, wat uiteindelijk niet gelukt was.

De leden van de Cs, ik was er toen een van, waren het met deze beslissing niet eens en wisten toen al mede te delen dat Barbaros ook wel bekend stond als Roodbaart, inderdaad een boef.

De voorzitter was niet te vermurwen, ook niet toen aangetoond kon worden dat we een hopeloze huisnummering zouden krijgen met al deze wijzigingen, en zodoende hebben we een Barbarosstraat.

Het feit werd afgedaan dat het toch maar ging om een “klein “straatje. Mevrouw B******** is gelukkig niet lang voorzitter geweest van de Cs en de heer S******* zijn pakket werd behoorlijk ingeklonken met de nieuwe plannen van gemeentesecreta ris P P*****. Hoe het daar mee afgelopen is hoef ik U niet uit te leggen.

Hopelijk heeft U iets aan deze informatie.
**************

Voormalig lid en plaatsvervangen d secretaris van de commissie voor de straatnamen.

De naam van deze auteur is bij de redactie bekendGravatar
Cyril Aben
Witte de Withstraat
Met verbazing heb ik het verhaal gelezen dat de Witte de Withstraat gaat veranderen in Barbarosstraat.
Ik kan niet geloven dat dit geen grap is, terwijl er zoveel namen voor de hand lagen die wél in de "wijk" passen. Ik ben daarom erg benieuwd naar de antwoorden op de hierboven gestelde vragen en zou graag vernemen dat alles berustte op een misverstand en we onze eigen helden blijven eren.

Met vriendelijke groet,
C. Aben

Laat reactieformulier zien