Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Waarom na 100 jaar geen Witte de Withstraat meer?

13 februari 2018 Het redactioneel stuk van het Eindhovens Dagblad onderaan dit artikel. 

Raadsvragen. Nu met commentaar op het door ons op 26 januari ontvangen dossier. Wordt hieronder vervolgt.

Antwoord van het college op 1 februari. Maar zoals meestal het geval is ontwijkt dit slechtste college in de laatste decennia het juiste antwoord. 

Dit antwoord is een grove leugen. Lees het antwoord maar.

a. Bij de herinrichting van de omgeving Vredesplein komen er 5 nieuwe straten.

b. De wijkbewoners mochten uit 10 nieuwe straatnamen er 5 uitkiezen. Uiteraard stond Witte de Withstraat hier niet tussen. (zie het lijstje hieronder)

c. Witte de Withstraat was net zo goed als de andere straten een bestaande straat die toen niet ter discusie is gesteld.

d. Toch wordt de Witte de Withstraat vervangen door Babarosstraat.

Dit antwoord klopt niet met de feiten.

 

Raadsvragen: Waarom na 100 jaar geen Witte de Withstraat meer?

29 december 2017

Geacht college,

In Oud-Woensel wordt gewerkt aan de herinrichting van de buurt Hemelrijken. Daarbij zijn straatnamen komen te vervallen. Eind 2011 heeft het college aan buurtbewoners gevraagd om te kiezen uit 10 straatnamen die na de herinrichting in de wijk moesten komen. Deze 10 straatnamen waren geselecteerd door de straatnamencommissie en vastgoedbedrijf Domein.

Opvallend is dat de straatnaam van onze Nederlandse zeeheld Witte de With, die destijds bij het grote publiek een zekere waardering genoot niet op die keuzelijst stond terwijl deze naam al sinds 1920 in de buurt Hemelrijken gemeengoed is. Wel stond de naam Barbaros op de lijst, een Ottomaans-Turkse admiraal en kaper met een uiterst berucht verleden, die in de zestiende eeuw in meerdere Europese landen dood en verderf heeft gezaaid.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Waarom is Witte de Withstraat van de keuzelijst verdwenen?

2. Waarom zet het college de naam van de Ottomaans-Turkse admiraal en kaper Barbaros op de lijst terwijl deze in de zestiende eeuw Christelijke slaven verhandelende op de slavenmarkt in de Franse plaats Toulon en de stad Nice liet plunderen en in brand stak.

Witte de With heeft als zeeheld en vlootvoogd een belangrijke rol in onze vaderlandse geschiedenis gespeeld. Dit in tegenstelling tot de naam Barbaros die niet past in een wijk met Nederlandse zeehelden.

3. Is het college bereidt om de naam Barbaros uit de lijst te verwijderen en Witte de With daar weer aan toe te voegen?

4. Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker
Tjerk Langman

Hierbij de 10 straatnamen waar destijds uit gekozen kon worden. Uiteindelijk is er gekozen voor Barbaros, Zeeheldenlaan, Jacob van Heemskerk, Karel Doorman, Jan van Speijk.

23/09/17 NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/23/wekelijks-in-debat-over-de-naam-witte-de-with-13102245-a1574339

03/01/18 ED https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-pleit-na-drie-jaar-voor-zeeheld-in-eindhoven~a64f205f/ 

Het dossier is op vrijdag 26 januari door ons ontvangen, maar er is nog geen antwoord op onze gestelde vragen. Helaas kunt u dit dossier zonder toegangscode niet openen.
Maar het zal geen verrassing voor u zijn dat dit dossier waar de Barbarosstraat in de plaats komt van Witte de Withstraat door wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) is behandeld en ondertekend. Wordt vervolgd.

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Waarom is de Witte de Withstraat van de keuzelijst verdwenen? Bij de herinrichting van de omgeving Vredesplein komen er 5 nieuwe straten. In 2011 is een burgerparticipatieproces doorlopen om nieuwe straatnamen te kiezen. De voormalige woningbouwvereniging Domein (thans Thuis) – verantwoordelijk voor de herinrichting – heeft daarbij het voortouw genomen. Het proces heeft het volgende verloop gehad:

-  De straatnamencommissie heeft bij de start van het participatie- en keuzeproces een lijst met 9 zeehelden opgesteld (waaronder Witte de With), die door Domein met bewoners is besproken.

-  Door bewoners is een groot aantal namen ingebracht van Nederlandse, Engelse, Franse, Portugese en Turkse zeehelden. De naam Witte de With is niet door bewoners genoemd.

-  Op basis daarvan hebben de straatnamencommissie en Domein een lijst met 10 namen samengesteld (met als hoofdcriteria: minimaal 10 jaar geleden overleden; makkelijk uit te spreken en te schrijven naam), die is voorgelegd aan bewoners; op die lijst staan zowel Nederlandse als buitenlandse zeehelden en zowel namen uit de suggesties van de straatnamencommissie als uit de suggesties van bewoners. Witte de With komt op deze lijst niet voor.

-  De toekomstige bewoners hebben via de webiste van Domein hun stem kunnen uitbrengen. De vijf namen met de meeste stemmen zijn door de straatnamencommissie voorgedragen als nieuwe straatnaam en bestuurlijk geaccordeerd. 

2. Waarom zet het college de naam van de Ottomaans-Turkse admiraal en kaper Barbaros op de lijst terwijl deze in de zestiende eeuw Christelijke slaven verhandelende op de slavenmarkt in de Franse plaats Toulon en de stad Nice liet plunderen en in brand stak. 

Zie antwoord op vraag 1.

Barbaros is een van de namen die door bewoners is voorgesteld. 
 
3. Is het college bereid om de naam Barbaros uit de lijst te verwijderen en Witte de With daar weer aan toe te voegen?  
 
Nee; wij hechten veel waarde aan het verloop en de uitkomst van het participatieproces. In ons besluit is daarom de uitkomst van het participatieproces overgenomen. Bovendien heeft de huidige discussie in die tijd geen rol gespeeld.
 
4. Zo nee, waarom niet?
 Zie vraag 3. 
 
Eindhoven, 01 februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravatar
Administratie
Barbarosstraat
Eindhoven 3 januari 2018

Onderwerp: Barbarosstraat ?????

Geachte heer Reker,

Hoe komen we aan de Barbarosstraat? Dit hebben we onder meer te danken aan voormalig wethouder Fiers, U weet wel die haar ondergang te danken had aan misbeleid Orgelplein.

Zij bedacht de Burgerparticipa tie, de burgers mochten meebepalen. En zo mochten de toekomstige bewoners van dit stukje woensel meedenken over de straatnamen in hun nieuwe wijkje. Er moest en er zou een “buitenlan dse” zeeheld benoemd moeten worden gezien de nieuwe samenstelling van de wijk. Nederlanders en buitenlanders in EEN wijk. Dit ging ten koste van de W de Wittestraat.

De Burgerparticipa tie was ook al van toepassing voor de wijk Strijp S, maar daar kon de commissie voor de straatnamen gelukkig nog voorkomen dat er rare straatnamen vastgesteld zijn. Er was toen een andere voorzitter en secretaris van de Cs die plaats moesten maken omdat het pakket waar de Cs in zat bij de reorganisatie overgedragen werd aan de afdeling bouwkunde.

De directeur van Domein maakte dankbaar gebruik van de participatie evenals hij vlug in de gaten had dat de toenmalige voorzitter van de Cs, mevrouw B********, de zijde koos van de toenmalige wethouder. Mevrouw B******** wist pas een paar dagen voordat de vergadering plaatsvond over de straatnamen dat zij voorzitter was geworden van dit clubje. Zij en haar toenmalige leidinggevende, de heer H S*******, hadden alle moeite gedaan om onder dit gedeelte van het pakket en dus ook het voorzitterschap af te komen, wat uiteindelijk niet gelukt was.

De leden van de Cs, ik was er toen een van, waren het met deze beslissing niet eens en wisten toen al mede te delen dat Barbaros ook wel bekend stond als Roodbaart, inderdaad een boef.

De voorzitter was niet te vermurwen, ook niet toen aangetoond kon worden dat we een hopeloze huisnummering zouden krijgen met al deze wijzigingen, en zodoende hebben we een Barbarosstraat.

Het feit werd afgedaan dat het toch maar ging om een “klein “straatje. Mevrouw B******** is gelukkig niet lang voorzitter geweest van de Cs en de heer S******* zijn pakket werd behoorlijk ingeklonken met de nieuwe plannen van gemeentesecreta ris P P*****. Hoe het daar mee afgelopen is hoef ik U niet uit te leggen.

Hopelijk heeft U iets aan deze informatie.
**************

Voormalig lid en plaatsvervangen d secretaris van de commissie voor de straatnamen.

De naam van deze auteur is bij de redactie bekend1
Gravatar
Cyril Aben
Witte de Withstraat
Met verbazing heb ik het verhaal gelezen dat de Witte de Withstraat gaat veranderen in Barbarosstraat.
Ik kan niet geloven dat dit geen grap is, terwijl er zoveel namen voor de hand lagen die wél in de "wijk" passen. Ik ben daarom erg benieuwd naar de antwoorden op de hierboven gestelde vragen en zou graag vernemen dat alles berustte op een misverstand en we onze eigen helden blijven eren.

Met vriendelijke groet,
C. Aben

0
Laat reactieformulier zien