Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Financiering Salafistische moskeeën in Eindhoven

Raadsvragen: Buitenlandse financiering Salafistische moskeeën

Update: met beantwoording van het college

Eindhoven, 7 mei 2018

Enige weken geleden kwam het NRC met een onthullend artikel over buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën. Het zou gaan om vele miljoenen euro’s die bedoelt zijn om de groei van de fundamentalistische islam, dus het salafisme in ondermeer Nederland te bevorderen. Ook het TV programma Nieuwsuur heeft drie uitzendingen aan dit schrikbarend nieuws besteed.

De Nederlandse overheid heeft deze informatie over buitenlandse financiers uit de Golfstaten jarenlang geheim gehouden. Maar NRC en Nieuwsuur hebben toch de hand weten te leggen op deze documenten.

De moslimtheoloog Mohamed Ajouaou zegt over deze buitenlandse financiering het volgende:
‘De financiering gaat vaak gepaard met invloed van geldschieters, die een islam willen verspreiden die onverdraagzaam is of haaks staat op de democratische rechtsstaat. Daarom moeten moskeeën buitenlandse giften openbaar maken’.
 
In Eindhoven zijn er twee instellingen die te maken hebben met deze dubieuze buitenlandse financiers.

De Al Fourqaan moskee (stichting Waqf).
Deze moskee is ontstaan als gevolg van missie en financiering vanuit Saoedi-Arabie, schreef de inlichtingendienst AIVD al in 2004.

De Salaam foundation.
Koeweit heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op 11 juli 2016 laten weten dat een Koeweitse liefdadigheidsinstelling van plan is deze instelling te financieren. De penningmeester van de stichting geeft aan dat er geld is aangevraagd via de ambassade van Koeweit. De aanvraag zou nog in behandeling zijn.
 
De Al Fourqaan moskee werd destijds opgericht onder leiding van bestuurslid en zakenman Al Hussaini die door de Verenigde Staten ook werd gelinkt aan het financieren van Al Qaida. De Al Fourqaan moskee wordt in de gaten gehouden door de AIVD. Volgens de AIVD is al-Waqf een organisatie met ‘een zeer orthodox politiek-religieus wereldbeeld dat van een duidelijke intolerantie getuigt jegens liberale Joden, moslims en christenen.’

De Salaam foundation heeft nauwe banden met de Al Fourqaan moskee aangezien de oud-voorzitter van deze moskee, Amar Nejjar, inmiddels vicevoorzitter is van de Salaam foundation. Op de website van de Salaam foundation staat tevens een filmpje van de radicale prediker Mohammed Al Arifi. Hij is omstreden omdat hij geweld tegen vrouwen goedkeurt. In 2011 heeft de LPF nog raadsvragen gesteld omdat deze man zou komen spreken in de Al Fourqaan moskee.

In 2016 heeft stichting Waqf voor 1.7 miljoen euro een schoolpand gekocht in Rotterdam om een salafistenschool te starten. De 1.7 miljoen euro kwam van de Eid Charity een Quatarees ‘hulpfonds’ dat in opspraak is geraakt omdat deze ook Al Qaida zouden financieren. Omdat de komst van de salafistenschool zoveel ophef veroorzaakte in Rotterdam is het plan uiteindelijk teruggetrokken en zou het pand weer worden verkocht.

Opmerkelijk is dat in datzelfde jaar de Al Fourqaan moskee werd verbouwd voor 482.000 euro en een pand aan de Wezelstraat werd gekocht voor 620.000 euro. Het zal ons niets verbazen als het geld dat eigenlijk voor de salafistenschool zou worden gebruikt hiervoor is ingezet.
 
Naar aanleiding van de onthullingen van NRC/Nieuwsuur hebben wij de volgende vragen:

1. In uw beantwoording op onze eerdere raadsvragen wilde u geen Bibob onderzoek instellen naar de herkomst van het geld wat gebruikt is voor de verbouwing van de moskee en de aankoop van het pand aan de Wezelstraat. Ziet u na de onthullingen van NRC/Nieuwsuur nu toch de noodzaak om een onderzoek in te stellen om zo de raad volledig te informeren? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om alle documenten die u heeft van de Al Fourqaan moskee aan de raad te overhandigen? Zo nee, waarom niet?

3. Wat zijn de banden tussen de Al Fourqaan moskee en de Salaam foundation?

4. Bent u bereid om alle documenten die u heeft over de Salaam foundation aan de raad te overhandigen? Zo nee, waarom niet?

5. Wat gaat u verder voor actie ondernemen naar aanleiding van de onthullingen van NRC/Nieuwsuur?

Tjerk Langman

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

 
1. In uw beantwoording op onze eerdere raadsvragen wilde u geen Bibob onderzoek  instellen naar de herkomst van het geld wat gebruikt is voor de verbouwing van de  moskee en de aankoop van het pand aan de Wezelstraat. Ziet u na de onthullingen  van NRC/Nieuwsuur nu toch de noodzaak om een onderzoek in te stellen om zo de  raad volledig te informeren? Zo nee, waarom niet? 

Nee. In onze eerdere beantwoording hebben we toegelicht dat een wettelijke grondslag noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Bibob-onderzoek. Ten tijde van de vergunningaanvraag (december 2013) voor de verbouwing van de moskee was nog geen Bibob-beleid vastgesteld voor bouwactiviteiten. Bovendien was de gemeente Eindhoven geen partij bij de vastgoedtransactie van het pand aan de Wezelstraat waardoor ook daar geen wettelijke grondslag voor een onderzoek was.    

2. Bent u bereid om alle documenten die u heeft van de Al Fourqaan moskee aan de  raad te overhandigen? Zo nee, waarom niet?

Ja, documenten die passen binnen de richtlijnen van de Wet Openbaarheid van Bestuur kunnen gedeeld worden. Daarnaast worden de fractievoorzitters al vertrouwelijk geïnformeerd over ontwikkelingen in gevoelige zaken.  

3. Wat zijn de banden tussen de Al Fourqaan moskee en de Salaam foundation?  

Bij ons is enkel bekend dat de voormalige voorzitter van de Al Fourqaan moskee  momenteel voorzitter is bij de Salaam Foundation.   

4. Bent u bereid om alle documenten die u heeft over de Salaam foundation aan de  raad te overhandigen? Zo nee, waarom niet? 

Zie vraag 2.   

5. Wat gaat u verder voor actie ondernemen naar aanleiding van de onthullingen van  NRC/Nieuwsuur?

Wij onderhouden al sinds enige tijd contact met de genoemde partijen. Dat betekent ook dat signalen die wij ontvangen over twijfelachtige (buitenlandse) financiering met en kunnen worden besproken. Daarnaast worden dit soort signalen ook afgestemd met de betrokken ministeries. 
 
Eindhoven, 22 mei 2018

 

 

Laat reactieformulier zien