Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Geweldsincident tegen stadstoezicht

 
Raadsvragen: Geweldsincident tegen een medewerker van stadstoezicht

Update: met antwoord van het college

Eindhoven 7-5-2018 

Geacht college,
 
Afgelopen zaterdag (5 mei) is een medewerker van stadstoezicht in Eindhoven bij de keel gegrepen door een burger die het er niet mee eens was dat hij een bekeuring kreeg. Anno 2018 hebben de medewerkers van stadstoezicht in onze stad naast een steekwerend vest nog steeds geen middelen om zichzelf te verdedigen bij dit soort geweldsincidenten terwijl de verruwing van onze samenleving hier wel om vraagt. Denk daarbij aan wapenstok, pepperspray, handboeien en bodycam.

In sommige andere steden worden deze hulpmiddelen al wel ingezet. Stadstoezicht krijgt steeds meer taken en wordt daardoor meer en meer een semi-politiedienst. Daarom zouden zij ook de juiste uitrusting moeten krijgen bij hun uniform. De LPF vindt agressie tegen medewerkers met een publieke taak onacceptabel en heeft daarom de volgende vragen:
 
1. Heeft u kennis genomen van het geweldsincident met de medewerker van stadstoezicht van afgelopen zaterdag?

2. Hoeveel geweldsincidenten tegen medewerkers van stadstoezicht zijn er de laatste jaren geweest en hoeveel aangiftes zijn er gedaan? Kunt u ons de meest recente cijfers overleggen?

3. Bent u het met ons eens dat medewerkers van stadstoezicht binnen afzienbare tijd hulpmiddelen zouden moeten krijgen om zichzelf te verdedigen omdat “een goed gesprek” helaas niet altijd afdoende meer is in de praktijk? Denk o.a. aan wapenstok, pepperspray, handboeien en bodycam? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe is de opvang geregeld als er een medewerker van stadstoezicht wordt geconfronteerd met een geweldsincident?
 
Onlangs is er bij stadstoezicht een pilot RTBG training geweest (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar).
 
5. Zijn de resultaten van de pilot RTGB training al bekend en wat voor conclusies heeft u hieruit getrokken?
 
 
https://www.ed.nl/eindhoven/eigenaar-geparkeerde-auto-is-het-niet-eens-met-boete-grijpt-controleur-bijkeel~a9dc5646/ 
 
Tjerk Langman

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Heeft u kennis genomen van het geweldsincident met de medewerker van stadstoezicht van afgelopen zaterdag?

Ja, wij hebben kennis genomen van het geweldsincident op 5 mei 2018 tegen een medewerker van Stadstoezicht in het kader van onze inzet om voor onze medewerkers een veilige werkomgeving te borgen.

2. Hoeveel geweldsincidenten tegen medewerkers van stadstoezicht zijn er de laatste jaren geweest en hoeveel aangiftes zijn er gedaan? Kunt u ons de meest recente cijfers overleggen?

Zeker. In 2017 zijn er in totaal 31 meldingen en aangiftes agressie gedaan door Stadstoezicht. Hiervan is er 12 keer bij de politie aangifte gedaan. In 2018 zijn er tot op heden in totaal 10 meldingen en aangifte agressie gedaan door Stadstoezicht. Van de 10 meldingen is er 7 keer aangifte bij de politie gedaan.  Afhankelijk van de juridische haalbaarheid van een melding – dit betreft de toetsing of er na een incident voldoende juridische grondslag voor het Openbaar Ministerie (OM) is om tot vervolging over te gaan - wordt er aangifte gedaan bij politie. De meldingen en aangifte agressie kunnen betrekking hebben op verbaal of non-verbaal gedrag.

3. Bent u het met ons eens dat medewerkers van stadstoezicht binnen afzienbare tijd hulpmiddelen zouden moeten krijgen om zichzelf te verdedigen omdat “een goed gesprek” helaas niet altijd afdoende meer is in de praktijk? Denk o.a. aan wapenstok, pepperspray, handboeien en bodycam? Zo nee, waarom niet?

Alle buitengewoon opsporingsambtenaren van Stadstoezicht volgen permanente her- en bijscholing zowel gericht op kennis van wet en regelgeving als gespreks- en benaderingstechnieken. Zo worden zij geholpen om hun weerbaarheid en vertrouwen te vergroten om met een goed gevoel en het juiste verhaal de straat op te gaan. Daarnaast loopt er een pilot in het kader van de Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten (RTGB). De pilot heeft als doel de weerbaarheid van medewerkers te vergroten en aansluiting te zoeken bij bestaande politie-protocollen. Wij zijn nog in afwachting van de resultaten van de pilot. Mocht blijken dat het vergroten van de weerbaarheid en vertrouwen tot onvoldoende resultaat leidt, zou een eventuele discussie tot uitbreiding van de uitrusting met hulpmiddelen tot de mogelijkheden behoren.

4. Hoe is de opvang geregeld als er een medewerker van stadstoezicht wordt geconfronteerd met een geweldsincident?

Onlangs is er bij stadstoezicht een pilot RTBG training geweest (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar). Binnen Stadstoezicht is er 24/7 management-piket. Bij een geweldsincident komt de betreffende MT-functionaris ter plaatse en biedt ondersteuning in het aangifteproces en zo nodig schakelt deze professionele nazorg in.

5. Zijn de resultaten van de pilot RTGB training al bekend en wat voor conclusies heeft u hieruit getrokken?

Wij zijn bezig met een analyse. De resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. Als de resultaten beschikbaar zijn wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 
 
Eindhoven, 20 juni 2018

Laat reactieformulier zien