Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Turkse weekendscholen in Eindhoven?

Foto: Studio040

Raadsvragen: Wel of geen Turkse weekendscholen in Eindhoven?

Eindhoven, 12 augustus 2018
 
Geacht college,
 
De Turkse overheid betaalt mee aan het opzetten van Turkse weekendscholen in Europa, waaronder ook in Nederland. Dat mochten wij de afgelopen dagen uit de media vernemen. Daarmee wil de Turkse overheid de identiteit van en de cultuur bij jonge Turken in het buitenland waarborgen en de band met het vaderland Turkije versterken.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is ongerust hierover en vindt dat Turkse Nederlanders beschermd moeten worden tegen het plan van president Erdogan, die op dictatoriale wijze steeds meer grip probeert te krijgen op Europeanen van Turkse afkomst. Ook het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad is ongerust en heeft een raadsdebat hierover aangevraagd.   

De LPF-fractie deelt de ongerustheid van veel leden in de Tweede Kamer. Wij vinden dat de Turkse overheid steeds meer invloed krijgt op Turken die in ons land wonen waardoor de integratie wordt bedreigd en tweespalt in onze samenleving wordt aangewakkerd. De tijd van afwachten is voor de LPF-fractie voorbij. De landelijke en lokale overheden moeten nu ingrijpen om de lange arm van Ankara te beteugelen.
 
Daarom hebben wij de volgende vragen.
 
1. Was het college al eerder op de hoogte van de plannen van de Turkse regering om in Europa en dus ook in Nederland weekendscholen op te zetten? 

2. Zo ja, waarom hebt u dat niet aan de raad bekend gemaakt? 

3. Voor zover u al eerder op de hoogte was, kunt u dan vertellen welke Eindhovense organisatie of organisaties hierbij betrokken zijn?

4. Voor zover u al eerder op de hoogte was, kunt u dan vertellen of deze Eindhovense organisatie of organisaties subsidie hebben aangevraagd? 

5. Als de Turkse regering deze plannen doorzet, is het Eindhovens college dan voornemens om medewerking te verlenen om Turkse weekendscholen toe te staan, die mede gefinancierd worden door de dictatoriale Turkse overheid? 

6. Zo ja, welke locaties heeft u dan voor ogen?

7. Is het college het met de LPF-fractie eens dat deze scholen een bedreiging zijn voor de integratie en dat dit een ongewenste buitenlandse inmenging is van de Turkse overheid die het fundament van de Nederlandse democratie en rechtsorde keihard raakt? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college het met de LPF-fractie eens dat voor het maatschappelijk belang deze scholen verboden moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 
Rudy Reker

Tjerk Langman

14/08 Studio040

 

Gravatar
Stern
Ga zo door!
Goed dat LPF Eindhoven hier aandacht aan besteedt. Als Nederland scholen in Turkije zou financieren zou dat absoluut niet getolereerd worden. Het is tijd dat wij eens onze rug recht houden en ons niet laten domineren door (islamitische) landen zoals Turkije.

Blij dat ik op LPF heb gestemd. Jullie kritische blik is absoluut nodig!


Laat reactieformulier zien