Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Invoering Burgernet in Eindhoven

Raadsvragen: Invoering Burgernet in Eindhoven
Eindhoven, 24-03-2011
Geacht College,
In 2008 is er in verschillende provincies begonnen met een proef tot invoering van Burgernet. www.burgernet.nl Dit systeem volgt SMS alert op en informeert burgers uitgebreid over criminele activiteiten in hun buurt. Zo betrekt Burgernet burgers actief bij het opsporen van verdachte personen na het plegen van een misdrijf.
Maar dit is niet alles. Burgernet informeert burgers ook direct en zorgvuldig in geval van calamiteiten en rampen. Zo kan de gemeente de communicatie met de burger sterk verbeteren en hun gevoel van veiligheid vergroten. Bovendien kan dit systeem ook een positieve impuls geven om onze stad uit de top van de ‘meest criminele stad’ van ons land te halen.
De proef in 2008 bleek een groot succes en inmiddels is Burgernet in een groot aantal gemeenten en delen van provincies doorgevoerd. Helaas is dit nog niet gebeurt in zuidoost Brabant, dus ook niet in Eindhoven. Dit tot grote verbazing van onze fractie. Een communicatiesysteem zoals Burgernet zorgt ervoor dat burgers zelf actief kunnen mee participeren bij het opsporen van verdachte personen. Zeer veel burgers zijn ertoe bereid hun steentje bij te dragen aan een veilige samenleving. De samenwerking tussen politie en burger krijgt hierdoor een positieve draai.
Omdat wij van mening zijn dat de invoering van Burgernet een hoge prioriteit heeft i.v.m. een gerichtere opsporing van verdachte personen en een goede informatie voorziening in geval van calamiteiten en rampen, hebben wij de volgende vragen voor het college.
1. Is het college bekend met het informatiesysteem Burgernet?
2. Zo ja, is het college dan wel of niet overtuigd van het nut van Burgernet?
Dit omdat wij steeds meer informatie krijgen dat de gemeente Eindhoven geen
prioriteit ziet in Burgernet en de doorvoering wil uitstellen.
3. Indien het college plannen heeft tot invoering van Burgernet, kan het college dan een concrete datum noemen wanneer Burgernet in Eindhoven wordt doorgevoerd?
4. Welke facetten van Burgernet worden dan werkzaam in Eindhoven?
D.w.z. alleen de opsporingsmiddelen of ook de informatieve kant van Burgernet, om de burgers te informeren bij calamiteiten en rampen?
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker
Tjerk Langman


Deze pet past ons allemaal Update: met antwoord van het college Eindhoven, 24 maart 2011

Geacht College, In 2008 is er in verschillende provincies begonnen met een proef tot invoering van Burgernet. Dit systeem volgt SMS alert op en informeert burgers uitgebreid over criminele activiteiten in hun buurt. Zo betrekt Burgernet burgers actief bij het opsporen van verdachte personen na het plegen van een misdrijf.

Maar dit is niet alles. Burgernet informeert burgers ook direct en zorgvuldig in geval van calamiteiten en rampen. Zo kan de gemeente de communicatie met de burger sterk verbeteren en hun gevoel van veiligheid vergroten. Bovendien kan dit systeem ook een positieve impuls geven om onze stad uit de top van de ‘meest criminele stad’ van ons land te halen.

De proef in 2008 bleek een groot succes en inmiddels is Burgernet in een groot aantal gemeenten en delen van provincies doorgevoerd. Helaas is dit nog niet gebeurt in zuidoost Brabant, dus ook niet in Eindhoven. Dit tot grote verbazing van onze fractie. Een communicatiesysteem zoals Burgernet zorgt ervoor dat burgers zelf actief kunnen mee participeren bij het opsporen van verdachte personen. Zeer veel burgers zijn ertoe bereid hun steentje bij te dragen aan een veilige samenleving. De samenwerking tussen politie en burger krijgt hierdoor een positieve draai.

Omdat wij van mening zijn dat de invoering van Burgernet een hoge prioriteit heeft i.v.m. een gerichtere opsporing van verdachte personen en een goede informatie voorziening in geval van calamiteiten en rampen, hebben wij de volgende vragen voor het college.

1. Is het college bekend met het informatiesysteem Burgernet?

2. Zo ja, is het college dan wel of niet overtuigd van het nut van Burgernet?

Dit omdat wij steeds meer informatie krijgen dat de gemeente Eindhoven geen prioriteit ziet in Burgernet en de doorvoering wil uitstellen.

3. Indien het college plannen heeft tot invoering van Burgernet, kan het college dan een concrete datum noemen wanneer Burgernet in Eindhoven wordt doorgevoerd?

4. Welke facetten van Burgernet worden dan werkzaam in Eindhoven?

D.w.z. alleen de opsporingsmiddelen of ook de informatieve kant van Burgernet, om de burgers te informeren bij calamiteiten en rampen?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Tjerk Langman

Antwoord van burgemeester en wethouders
1. Is  het college bekend met het informatiesysteem Burgernet?

Antwoord:

Ja.

2. Zo ja, is het college dan wel of niet overtuigd van het nut van Burgernet? Dit omdat wij steeds meer informatie krijgen dat de gemeente Eindhoven geen prioriteit ziet in Burgernet en de doorvoering wil uitstellen.

Antwoord:

Wij zijn overtuigd van het nut van Burgernet. Wij zien het nut echter niet zozeer in de vergroting van de opsporingseffectiviteit (Burgernet draagt in ten hoogste 1 op de 25 zaken bij aan de oplossing). We zien als voordeel van Burgernet vooral de emancipatoire werking. Burgernet kan bijdragen aan meer eigen en actieve betrokkenheid van onze inwoners bij de sociale veiligheid in de stad.

3. Indien het college plannen heeft tot invoering van Burgernet, kan het college dan een concrete datum noemen wanneer Burgernet in Eindhoven wordt doorgevoerd?

Antwoord:

Nee. De politie heeft op instigatie van het rijk een projectorganisatie  opgezet, die een uitrol bij zoveel mogelijk gemeenten in de regio wil bevorderen. Aanloop- en implementatiekosten komen tot en met  2012 voor rekening van het rijk. Deze zomer kan over aansluiting worden besloten, als duidelijk is welke kosten t.b.v. promotie en relatiebeheer ná  2012 voor rekening van de gemeente komen.

Onze streefdatum voor aansluiting ligt vóór 1 januari 2012, het moment dat de stekker uit SMS-alert wordt getrokken. We willen dat er voor de SMS-alert aangesloten burgers geen leemte valt.

4. Welke facetten van Burgernet worden dan werkzaam in Eindhoven? D.w.z. alleen de opsporingsmiddelen of ook de informatieve kant van Burgernet, om de burgers te informeren bij calamiteiten en rampen?

Antwoord:

Deze vraag is in dit stadium nog niet definitief te beantwoorden. We streven naar een zo breed mogelijke toepassing van Burgernet.

Eindhoven, 19 april 2011.

 

Laat reactieformulier zien