Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Brandstichting flat Winkelcentrum Woensel / Genovevalaan

Bewoners zijn het spuugzat en angstig

Update: Met antwoord van het college van B&W
Eindhoven, 7 april 2011 Studio 040 / uitzending gemist

Geacht college,

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven maakt zich grote zorgen over de brandstichtingen bij de flat aan de Genovevalaan, gelegen aan het parkeerterrein van Winkelcentrum Woensel. In het afgelopen half jaar heeft daar 2 keer een grote brand gewoed die los van de angst, veel mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Enkele bewoners die wij hebben gesproken spreken van 5 brandstichtingen in de laatste 2 jaar.

De voorlaatste brandstichting vond plaats in de nacht van 1ste op 2de kerstdag. Er werd toen een winkelwagen vol met oud papier brandend de binnengalerij van de flat op geduwd. Het resultaat was dat veel mensen op de 1ste etage diep in de nacht werden geëvacueerd. Zij hadden zich een mooier kerstcadeau gewenst.

De laatste brandstichting vond plaats vorige week woensdag op donderdag nacht, 30/31 maart. Deze keer werd er een motor die voor de ingang van de flat stond in brand gestoken. Resultaat hiervan is een totaal verwoeste ingang, voorgevel en garagedeur. Totale schade: ca.  150.000 euro. De bijgevoegde foto's spreken voor zich.

Er is inmiddels grote onrust ontstaan onder de bewoners van de flat. Zij voelen zich niet meer veilig in hun eigen leefomgeving en dat zorgt voor slapeloze nachten bij diverse bewoners. Niet de economische crisis maar juist dit probleem zorgt ervoor dat daar veel appartementen te koop staan. Enkele bewoners van dit appartement leggen een link tussen het hermetisch afgesloten Winkelcentrum buiten de winkelopeningstijden en het feit dat de (hang)jongeren bij deze flat een schuilplaats vinden waar zij ongestoord allerlei zaken doen die het daglicht niet kunnen velen. Het is frappant dat ook dat de brandstichtingen zijn begonnen toen het Winkelcentrum op slot ging.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen voor het college.

1. Is het college op de hoogte van de overlast in- en om Winkelcentrum Woensel en de recente brandstichtingen en vernielingen bij de flat aan de Genovevalaan?

2. Kan het college vertellen hoeveel incidenten van brandstichting en vernieling zich de laatste twee jaar hebben voorgedaan in de flat? Zo ja wat was de totale schadepost?

3. Kan het college de veiligheid van de bewoners in deze flat waarborgen, waardoor de bewoners die niet (kunnen) verhuizen weer een prettige leefomgeving krijgen, i.p.v. een zwartgeblakerde ingang?

4. Is het college het eens met de bewoners- alsook eens met onze fractie dat cameratoezicht ook hier een onmisbaar instrument kan zijn om de overlast te beëindigen en handhaving van de openbare orde tot haar recht komt?

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

Tjerk Langman (commissielid)

 Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Ja. Er hebben zich de afgelopen twee jaar in de omgeving van het complex vier incidenten voorgedaan, waaronder de brand van de motor op 31 maart 2011. De oorzaak van de brand van de motor is onbekend.

Alleen van het incident van 26 december 2010 is met zekerheid te zeggen dat het direct is gerelateerd aan het complex. Toen is op de eerste verdieping (galerij) brand gesticht. Uit voorzorg moest een aantal bewoners van de brandweer het pand verlaten.

De politie kan niet concluderen dat er verband bestaat tussen de incidenten. Een relatie tussen sluiting van het winkelcentrum en de incidenten kan niet door de politie worden onderschreven.

2. Verwezen wordt naar de eerste vraag. De totale schade is ons niet bekend.

3. Met de Vereniging van Eigenaren zal worden bezien welke maatregelen door de bewoners kunnen worden getroffen.

4. Nee. De politie geeft aan dat gemeentelijk cameratoezicht op dit moment geen toegevoegde heeft. Het appartementencomplex staat niet bekend als hang/overlastplek. De gemeente beziet in samenspraak met de politie en de Vereniging van Eigenaren welke preventieve maatregelen door de bewoners in en rondom de flat kunnen worden getroffen (te denken valt aan extra verlichting, bouwkundige aanpassingen aan de overkapping, beveiligingsmaatregelen).

Eindhoven, 28 april 2011.

 

Eindhovens Dagblad Studio 040

Laat reactieformulier zien