Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Raadsvragen: Stichting Etnische Minderheden (SEM)

Eindhoven, 27 oktober 2011

Koffiehuis moet toch een jaar dicht Vier criminele broers aangehouden Geacht college,  In het Eindhovens Dagblad van 19 oktober jl. hebben wij gelezen dat de politie bij de inval in het koffiehuis van de Stichting Etnische Minderheden (SEM), gevestigd aan de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven, heeft geconstateerd dat aldaar een aantal verboden praktijken werd uitgeoefend, zoals illegaal gokken, witwassen van geld, illegaal aftappen van stroom en het telen van hennep. Ook werden er gestolen gereedschappen aangetroffen.

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij als Lijst Pim Fortuyn de volgende vragen:  1. Is het college op de hoogte van de inval bij deze stichting? 
2. Hoe lang is deze stichting al actief in Eindhoven? 
3. Zijn er al eerder verboden activiteiten bij deze stichting geconstateerd? 
4. Ontvangt de Stichting Etnische Minderheden, die op de website van de gemeente Eindhoven staat vermeld, subsidie? 
a. Zo ja, hoeveel jaar ontvangen zij al subsidie? 
b. Is dit een jaarlijkse terugkerende subsidie en hoe groot is het bedrag? 
c. Legt de stichting jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze subsidiegelden? 
d. Vindt u als college dat de controle van de besteding van deze subsidiegelden ondermaats is gebleken? 
e. Heeft de SEM of zij die er werkzaam zijn nog meer stichtingen of initiatieven waarvoor zij gemeentelijke subsidie ontvangen? 
f. Bent u voornemens om de subsidierelatie met deze stichting per direct te beëindigen en de verstrekte gelden terug te vorderen? Rudy Reker Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Antwoord van burgemeester en wethouders

Ad 1; ja

Ad 2; sinds 11 november 2000

Ad 3: nee; er is ook nooit een subsidierelatie geweest.

Ad 4a: nee waarmee antwoord op vraag  4 b, c, d en f niet meer relevant is.

Ad 4e: nee. Eindhoven,4 november 2011.

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina