Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: ‘Arabische conferentie met omstreden imam Mohammed Al Arifi’

23 december 2011

(...) De Saoedische feminist vindt dat je vrouwen wel mag slaan, maar niet te hard en niet in het gezicht. Want kamelen en ezels sla je toch ook niet op hun kop.(...)

Studio040
Omroep Brabant News Omroep Brabant Video

Geachte heer van Gijzel en overige collegeleden,

Gisteren bereikte onze fractie berichten van ongeruste burgers, die vragen stelden over de ‘Arabische conferentie’ met de zeer omstreden imam Mohammed Al Arifi uit Saoedi-Arabië. Deze ‘conferentie’ begint vanmiddag om vier uur in de Al Fourkaan moskee in Eindhoven en duurt tot en met maandagavond 26 december.

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn is zeer verontrust over de niet in te schatte negatieve gevolgen van de conferentie. Deze imam is namelijk zeer omstreden, omdat hij geweld tegen vrouwen goed zou keuren en het goed zou vinden als mannen met meisjes van 9 jaar zouden trouwen. Nu is het geen geheim dat de Al Fourkaan moskee al jaren bekend staat als een zeer radicale moskee, die in het verleden regelmatig is bezocht door terroristen zoals Mohammed Atta (9/11 terrorist) We hebben kunnen zien waar dat toe heeft geleid.  Onze fractie vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Mohammed Al Arifi tijdens de ‘Arabische conferentie’ in de Al Fourkaan moskee mag spreken en zijn radicale gedachtegoed onder de Eindhovense moslims mag verspreiden. Om dat te voorkomen vinden wij dat u deze man moet verbieden om te spreken in de moskee. De goede naam van onze stad staat op het spel en de Al Fourkaan moskee wordt langzamerhand een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Eindhoven. Dit kunt u voorkomen door het enige verstandige besluit per omgaande te nemen en de imam de toegang tot onze stad te ontzeggen. - Gezien het spoedeisende belang verzoekt onze fractie dit verzoek per omgaande te honoreren en hierbij de juiste maatregelen te nemen. Fractie Lijst Pim Fortuyn

 

Rudy Reker, fractievoorzitter

http://www.carelbrendel.nl/2011/12/21/wat-zijn-die-wijzen-uit-het-oosten-toch-gematigd-liberaal-en-feministisch/#more-492
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/10131059/Omstreden-imam-naar-Arabische-conferentie-Eindhoven.ece
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3093100/2011/12/23/Omstreden-imam-welkom-in-Eindhoven-op-conferentie.dhtml
http://www.omroepbrabant.nl/?news/166940872/Arabische+conferentie+met+omstreden+imam+in+Al+Fourkaan-moskee+Eindhoven.aspx

 


Leden van de gemeenteraad Bijgevoegd de antwoorden van loco-burgemeester Fiers op de vraag van de heer Reker (Lijst Pim Fortuyn).

de Raad van de gemeente Eindhoven
Betreft de heer Mohammed Al Arifi
Geachte leden van de Raad, Vandaag hebben de leden van uw Raad Reker en Langman (Lijst Pim Fortuyn) een raadsvraag gesteld aan burgemeester en wethouders. Het onderwerp luidt: “Arabische conferentie met omstreden imam Mohammed Al Arifi”. De vragenstellers verzoeken per ommegaande de heer Al Arifi de toegang tot Eindhoven te ontzeggen. Het geven van een gebiedsverbod is een burgemeestersbevoegdheid. Met deze brief laat ik u weten dat ik de heer Al Alrifi de toegang tot de stad niet zal ontzeggen. Vrijheid van godsdienst, meningsuiting en beweging zijn grondrechten. Deze zijn in de Grondwet en internationale verdragen gewaarborgd. Alleen als dit noodzakelijk is wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde, kan hierop – bijvoorbeeld met een gebiedsverbod – een inbreuk worden gemaakt. De politie heeft in de aanloop naar de bijeenkomst onderzoek gedaan. Daarbij is ook van buitenlandse inlichtingen kennis genomen. De conferentie krijgt dus bijzondere aandacht van de politie. Het onderzoek geeft geen aanleiding problemen voor de openbare orde of strafbare feiten te verwachten. Die zijn er bij voorgaande bijeenkomsten ook niet geweest. Er is dan ook geen reden voor een verbod. Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Eindhoven,
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1669961483/Radicale+imam+toch+welkom+in+Eindhoven.aspx
http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/10133834/College-geen-verbod-voor-imam.ece

http://www.studio040.nl/nieuws/overig/van-gijzel-imam-welkom-in-eindhoven-18334

Laat reactieformulier zien