Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Verwijderen van rijwielen op 18 septemberplein en in de binnenstad

Eindhoven, 16 februari 2012 / Update: 16 maart 2012
Extra service van de gemeente Eindhoven, maar alleen voor hen die verkeersborden negeren
Update: Met antwoord van het college
Geacht college, Voor het winkelend publiek én voor de winkeliers zijn niet juist gestalde (brom)fietsen en/of scooters al geruime tijd een bron van ergernis. Daarbij vervuilen zij het straatbeeld, wat een negatief effect heeft op het aantrekken van kooplustigen uit de regio. Onze fractie stelt het dan ook zeer op prijs dat de Gemeente Eindhoven, naar wij gelezen hebben in Groot Eindhoven van 8 februari jl., hierop gaat handhaven. Uiteindelijk zijn diegenen die deze tweewielige vervoermiddelen op plaatsen stallen waar het is verboden in overtreding.

Wat ons echter verbaast, is dat na meer dan een jaar gedogen de gemeente nu opdracht heeft gegeven om per heden verkeerd gestalde rijwielen op kosten van de gemeente te laten verplaatsen naar bewaakte en gratis fietsenstallingen. Op vertoon van het (passende) fietssleuteltje kan men de fiets dan weer gratis meenemen. Nergens lezen wij dat er aan hen die regels hebben genegeerd verwijderingskosten in rekening worden gebracht en zij eventueel ook nog een bekeuring krijgen. Als de gemeente er na streeft om haar werkzaamheden kostendekkend te krijgen, dan zal dat ook in genoemde situaties dienen te gebeuren.

Onze fractie heeft twee vragen:

  1. Vindt het college het financieel en moreel verantwoord dat verkeersovertreders worden beloond met een gratis service, omdat de gemeente door een extern bedrijf op kosten van de goedwillende belastingbetalers deze fietsen naar toegestane stallingsplaatsen transporteert? 
  2. Verwacht het college geen schadeclaims indien de eigenaar een claim indient dat de teruggeven fiets onbeschadigd was voordat deze door derden werd verwijderd?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker

Herman Broers

______________________________________________________________________________________

Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Vindt het college het financieel en moreel verantwoord dat verkeersovertreders worden beloond met een gratis service, omdat de gemeente door een extern bedrijf op kosten van de goedwillende belastingbetalers deze fietsen naar toegestane stallingsplaatsen transporteert? De verwijdering van fout geparkeerde fietsen op het 18 Septemberplein / binnenstad is in januari 2012 van start gegaan. Deze fietsen worden verplaatst naar de stalling aan het 18 Septemberplein. Ofschoon de opruimactie nog maar korte tijd loopt, zijn de eerste resultaten goed: het aantal foutief geparkeerde fietsen lijkt af te nemen. Dit neemt niet weg dat foutief geparkeerde fietsen niet kunnen worden verwijderd als de stalling aan het 18 Septemberplein vol is. Vanaf dit voorjaar worden de fout geparkeerde fietsen verplaatst naar het eind 2011 in gebruik genomen fietsdepot aan de Nachtegaallaan. In dit depot worden op dit moment alleen verwijderde wrak- en weesfietsen opgeslagen. In april / mei 2012 is het depot voldoende operationeel om ook verwijderde fout geparkeerde fietsen / hinderlijk gestalde fietsen op te slaan. Het fietsendepot  wordt bemand door ambtenaren met opsporingsbevoegdheid (BOA’s). Zij zijn bevoegd een bedrag (€ 15,--) in rekening te brengen voor het ophalen van in depot geplaatste fietsen. Het verwijderen van fout geparkeerde fietsen op het 18 Septemberplein naar de stalling op dit plein wordt overigens voortgezet totdat het depot hiervoor kan worden gebruikt. Deze stalling wordt bemand door Ergon-medewerk(st)ers, die niet bevoegd zijn bedragen in rekening te brengen bij het ophalen van de fiets. Dit heeft dus tot gevolg dat tot dat moment geen bedragen in rekening wordt gebracht. Deze periode geldt als een gewenningsperiode welke uit een oogpunt van behoorlijk bestuur en zorgvuldigheid bij de doorvoering van het handhavingsbeleid noodzakelijk is. 2. Verwacht het college geen schadeclaims indien de eigenaar een claim indient dat de teruggeven fiets onbeschadigd was voordat deze door derden werd verwijderd? Schadeclaims zijn nooit uit te sluiten. Tot op heden zijn er geen schadeclaims ingediend. In de situatie dat er schadeclaims worden ingediend, moet de gemeente de toestand van de fiets op het moment van verwijderen kunnen aantonen. Hiervoor worden foto’s genomen. Eindhoven, 12 maart 2012

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina