Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Ook in Eindhoven beelden van criminelen in de openbaarheid brengen?


 

Eindhoven, 3 mei 2012
Stelling: 'Criminelen verspelen hun recht op privacy'

Kunt u deze mening delen?
Geachte College, Eenieder die door inbraak, bedreiging en/of mishandeling of moord, het welzijn en functioneren aantast van burgers of bedrijven, dient als gevolg hiervan het recht op privacy te verspelen. Dat is de unanieme mening van de Lijst Pim Fortuyn en van vele Nederlanders met ons. In mijn voormalige bedrijven zijn mijn medewerkers meerdere keren het slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval en ook vele inbraken en/of pogingen daartoe vielen hen ten deel. Dat hakte er bij alle betrokkenen zeer diep in. Daarom mag geen wettelijk toegestaan middel geschuwd worden om daders zo snel mogelijk te pakken.
De huidige situatie in onze stad is dat ondernemers in vertwijfeling zijn gebracht over de veiligheid omdat Eindhoven weer is getroffen door een golf van gewapende overvallen op winkels en andere bedrijven. Dit heeft naast economische schade ook ernstige emotionele schade bij gedupeerden veroorzaakt. De traditie dat deze geweldsdelicten alleen in de ‘donkere maanden’ voorkwam, ligt al enige tijd achter ons. Het gebeurt nu het gehele jaar door, waarbij de daders steeds gewelddadiger te werk gaan. Dat is een verontruste ontwikkeling in onze stad. Ondernemers en hun naaste medewerkers, maar ook toevallig aanwezige klanten worden opgezadeld met een levenslang trauma, angstgevoelens en niet zelden een depressie, die levensbedreigende vormen kan aannemen. Eindhoven dient daarom in navolging van Rotterdam een duidelijk signaal af te geven in de richting van potentiële daders, door ook van de daders van criminele activiteiten foto’s en/of beelden van beveiligingscamera’s in de openbaarheid te brengen. Dit zal niet alleen een preventieve werking hebben maar ook bijdragen aan een snelle oplossing van het misdrijf. Een goed voorbeeld hiervan is het snelle opsporingsresultaat van deze week, waardoor de daders van de brute roofmoord op de Haagse juwelier in zeer korte tijd zijn opgepakt. Het tonen van foto’s en camerabeelden aan het grote publiek via de media en in het bijzonder de TV heeft al meerdere keren het nut bewezen, omdat burgers graag bereid zijn om de politiepet op te zetten. (‘deze pet past ons allemaal’) Op de volgend vragen hebben wij van het college graag een antwoord.

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Rotterdam foto’s van daders van zware misdrijven toont op grote billboards en videoschermen in hun stad?
  2. Bent u ook van mening dat van het recht op privacy bij de dader(s) van een geweldsdelict kan worden afgeweken en dat deze publieksvriendelijke opsporingsmethode dan ingezet moet kunnen worden?
  3. Bent u bereid om dit goede voorbeeld van Rotterdam ook in Eindhoven na te volgen?
    1. Zo ja, op welke termijn mogen wij dit besluit verwachten?
    2. Zo nee, kunt u uw mening dan voldoende beargumenteren?
  4. Deelt het college de mening van onze fractie dat genoemde methode bijdraagt aan het versnelt opsporen van verdachten en de preventieve werking die hier vanuit gaat?

Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

Tjerk Langman

 http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-04-2012/verdachten-vertoond-op-schermen

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Rotterdam daders van overvallen toont op grote billboards in hun stad? Ad 1. Ja.

2. Bent u ook van mening dat de dader(s) van een geweldsdelict zijn recht op privacy verspeeld heeft en deze publieksvriendelijke opsporingsmethoden direct ingezet moet worden? Ad 2. Wij zijn niet van mening dat daders van geweldsdelicten hun recht op privacy verspelen. Wij kunnen ons wel voorstellen dat het vertonen van beelden van overvalverdachten die tijdens een overval gemaakt zijn, publiekelijk vertoond worden met als doel de kans op opsporing te vergroten.

3. Bent u bereid om dit goede voorbeeld van Rotterdam ook in Eindhoven te volgen?

Ad 3. Voor een dergelijke aanpak is allereerst het Openbaar Ministerie aan zet. Zij zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van proportionaliteit (staat de methode in goede verhouding met het delict) en subsidiariteit (zijn er minder ingrijpende maatregelen mogelijk om hetzelfde effect te bereiken) van plaatsing van afbeeldingen.

a. Zo ja, op welke termijn mogen wij dit verwachten?
b. Zo nee, kunt u uw mening dan voldoende beargumenteren?

4. Deelt het college de mening van onze fractie dat genoemde methode bijdraagt aan het opsporen van verdachten en de afschrikwekkende werking die hier vanuit gaat?

Ad 4. Wij nemen aan dat het Openbaar Ministerie deze methode toepast omdat zij er waarschijnlijk vanuit gaan dat deze methode bijdraagt aan de opsporing. Ons is voorts niet bekend of deze methode daadwerkelijk een afschrikwekkende werking heeft.

Eindhoven, 21 mei 2012.

 

Laat reactieformulier zien