Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vervolgvragen over het afschuiven van verantwoordelijkheid


Eindhoven, 2 oktober 2012
Vervolgvragen
Helaas moet onze fractie vervolgvragen stellen omdat het college (bewust?) verkeerde cijfers en getallen hanteert. Dat dit een zeer kwalijke zaak moge duidelijk zijn. Een raadslid moet er blind op kunnen vertrouwen dat hem/haar de juiste informatie wordt verstrekt. En dat er gesjoemeld wordt met de beantwoording van raadsvragen is niet voor de eerste keer! Geacht college, De antwoorden van het college op de door de Lijst Pim Fortuyn gestelde raadsvragen ‘over het afschuiven van verantwoordelijkheid’ van 27 augustus jl. kloppen niet met de werkelijkheid.

-          Antwoord vraag 1

 • Er wordt in dit antwoord alleen gesproken over ‘incidentele overlast’ ten gevolge van rioolontstoppingen en niet over alle andere overlast waar onze fractie al meerdere keren melding van heeft gemaakt, zoals het gevaar van meerdere omgewaaide bomen (!) en omhooggekomen trottoirtegels waarbij bejaarden mensen met een rollator en ouders met een kinderwagen niet anders kunnen dan over de rijbaan te lopen. http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/raadsvragen/466-raadsvragen-ivm-het-bomenbeleid-in-onze-gemeente http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/raadsvragen/413-raadsvragen-over-veiligheid-voor-voetgangers-en-bromfietsers
 • In raadsvragen van ondermeer 2 januari 2007 (zie link hier boven) en in een informele brief van 11 december 2009 aan de verantwoordelijke wethouder heb ik ook al meldingen gemaakt van dit gevaar en overlast die bestaat ondermeer door dikke vallende taken met als gevolg vele schades aan geparkeerde auto’s. Over het levensbedreigend gevaar van omgewaaide vele tonnen wegende bomen met een diameter van ca. 70 á 80 cm en de onnoemelijke overlast die deze bomen voor de bewoners gedurende 4 seizoenen lang met zich meebrengt, mag niet worden onderschat.
 • Het college maakt het helemaal te bont als zij stelt dat er slechts ‘incidenteel sprake is van overlast ten gevolge van rioolverstoppingen’. Elk woonhuis (ca. 200) in door het college genoemde straten heeft meerdere keren hiervan problemen en/of schade van en door deze bomen ondervonden en dat al vele jaren achtereen. -           Antwoord vraag 3
 • Het antwoord van het college op deze vraag is juist het onderwerp van de gestelde raadsvragen, namelijk: het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het college stelt in haar beantwoording dat de particulier, op grond van artikel 5:44, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zelf verantwoordelijk is voor doorschietende wortels op eigen grond. Dat is mooi, maar het college gaat er ten onterecht van uit dat elke particulier verstand heeft van (overlast gevende) bomen. Want deze particulier mag de boom niet dusdanig beschadigen dat deze instabiel wordt of aangetast in zijn vitaliteit. Dus omdat 1 ½ meter verder het particulier eigendom begint kunnen de bewoner  ook niet de wortels van de boom afkappen. Dat zou een onaanvaardbaar groot risico voor de wortel-kappende bewoners en passanten betekenen.
 • Temeer omdat het college voorbij gaat aan het feit dat amper een jaar geleden alle wortels van deze bomen aan de westzijde van de Brussellaan tot 1,50 meter diep aan de rijbaanzijde zijn weggehaald, dus rigoureus gekapt i.v.m. een nieuw aan te leggen hoofdelektriciteitskabel. Dus als de bewoners nu de boomwortels kappen waar het privé eigendom begint, waaien aan deze kant van de laan alle bomen om, met alle gevolgen van dien. Laat u dat bij deze gezegd zijn!
 • Indien er door deze bomen persoonlijke ongevallen gebeuren stel ik middels dit schrijven de huidige collegeleden daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk!
 • VRAAG 1. Het college gaat zelfs zover om de schuld van deze verstopping bij de bewoners neer te leggen door verkeerd gebruik van het riool. Wat mogen de bewoners zich daarbij voorstellen? Wellicht kan het college een cursus geven aan haar burgers hoe zij een riool dienen te gebruiken?
 • In het riool- ontstoppingsbeleid wat het college op 26 mei 2011 heeft vastgesteld wordt gesproken van een maximaal te vergoeden bedrag van € 125,-. Dit ondanks dat het college heel goed weet dat IN ALLE GEVALLEN de verstopping, ook op particuliere grond het gevolg is van wortelgroei van bomen die eigendom zijn van de Gemeente Eindhoven. De kosten die de verstoppingen voor de bewoners meebrengt is per geval ver boven de duizend euro. Ook moet het college inmiddels weten dat deze bomen schades aan particuliere eigendommen blijven veroorzaken. Elke verzekeringsmaatschappij die de totale kosten van al deze ontstoppingen zou moeten betalen had de verzekering al jaren geleden beëindigd.
 • Let op. Als een van de Eindhovense collegeleden met zijn/haar auto of een ander bezit, bijvoorbeeld een koe eigendommen beschadigd van andere mensen, ook als deze op particuliere grond staan, zullen de collegeleden als eigenaar daarvan deze schade dienen te vergoeden. Of je nu op dat moment de chauffeur bent of als eigenaar van deze koe lig te slapen.
 • Vraag 2. Kan het college aan haar burgers en onze fractie uitleggen waarom de Gemeente Eindhoven voor haarzelf willens en wetens een uitzondering maakt?

-          Antwoord vraag 4

 • Dit is struisvogelpolitiek bedrijven en riekt naar belazeren. Als college weet je verdraaid goed dat, in al deze gevallen, gemeentelijke eigendommen veel bewoners op kosten jagen en dan niet net doen of je neus bloedt of verwijzen naar een foldertje wat door het college is samengesteld. Dit is onrechtvaardig!

-          Antwoord vraag 5

 • Het curatief meldingssysteem  van de Gemeente Eindhoven blijkt niet die gegevens te bevatten, die relevant voor het college zijn om deze vraag gesteld in de vorige raadsvragen naar waarheid te kunnen beantwoorden. Dat is verwerpelijk.
  • Het aantal door het college genoemde omgevallen/omgewaaide bomen in al de genoemde straten is bewijsbaar onjuist.
  • Hoewel het college stelt dat er in de Brussellaan op 15 -07-2010 maar 1 boom is omgewaaid, spreekt zij wel over 2 verschillende schades, waarbij het 2de schadebedrag niet is te achterhalen. Slordig? Klaarblijkelijk niet voor de gemeente Eindhoven.
  • De door onze fractie gestelde raadsvragen van 2 januari 2007 gaat ook over een omgewaaide boom met veel materiele schade aan een woning. En niet op de laatste plaats de emotionele schade van de bewoners hiervan, omdat hun baby met een grote klap plotseling in een slaapkamer lag te huilen waar de totale zijgevel van was weggeslagen.  Het is een Gods wonder dat deze baby geen lichamelijk letsel daarvan heeft overgehouden.
  • Het aantal door de Gemeente Eindhoven genoemde terugbetaalde bedragen voor ontstoppingen veroorzaakt door wortelgroei van gemeentelijke bomen kan wellicht juist zijn (overigens twijfel ik daar sterk aan) maar dat zegt niets over het totale bedrag, dat ALLE bewoners in genoemde straten al vele jaren uit eigen zak hebben betaald aan diverse ontstoppingsbedrijven. Met de regelmaat van de klok zie je verschillende bedrijven hier bezig terwijl ook meerdere bewoners de schop zelf maar weer eens ter hand moeten nemen.
  • De totale door het college opgegeven kosten ten late van de Gemeente Eindhoven voor herstelwerkzaamheden aan de openbare weg en de vergoeding voor de ontstoppingen bedraagt in amper 10 jaar bijna € 100.000,-. Tegelijkertijd wetende dat de financiële schade van alle bewoners samen in de loop der jaren vele keren hoger zal zijn.
 • Ten slotte
  • VRAAG 3. Als de reconstructie van de genoemde straten staat geprogrammeerd voor 2013 / 2014 betekend dat deze bomen gerooid moeten worden voordat de vogels zich gaan nestelen. Dus vóór de lente 2013. Is dat wat het college zonder woorden probeert duidelijk wil maken?
  • VRAAG 4. De belangrijkste vraag blijft overeind namelijk; waarom de Gemeente Eindhoven niet als een volwassen gemeente met haar burgers omgaat, door schuld te erkennen en door haar veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien