Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Parkeeroverlast in de wijk Woenselse Watermolen

Parkeeroverlast in de Woenselse Watermolen tijdens de zaterdagsmarkt op de John F. Kennedylaan

9 januari 2013

Indien er niet vóór komende zaterdag 12 januari aan de gestelde vragen kan worden voldaan, wil onze fractie deze vragen in Commissievergadering EM van dinsdag 15 januari 2013 als rondvraag inbrengen

De Woenselse Markt is i.v.m. de reconstructie van het gelijknamig plein met ingang van zaterdag 5 januari tijdelijk verhuist naar de John F. Kennedylaan. Parkeerplaatsen zijn daar in de directe nabijheid voldoende aanwezig, maar marktbezoekers die met de auto komen willen zo dicht mogelijk bij de marktkramen parkeren. Juist hier zit het probleem voor de bewoners in de Woenselse Watermolen.

Autobezitters maken al dan niet in onwetendheid gebruik van de toch al beperkte parkeerplaatsen in de Woenselse Watermolen. Aan weerszijde van de smalle straten staat het dan vol met geparkeerde auto’s. Dit met gevolg dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan omdat een of meerdere auto’s achteruit de straat moeten uitrijden (niet iedereen beheerst deze kunst) om de tegemoetkomende auto gelegenheid te geven de straat en de wijk te verlaten. Ook bewoners kunnen dan geen kant meer op. Dat mogen wij deze bewoners niet aandoen. 

  1. Is het mogelijk om bij de 2 in-en uitgangen van deze wijk komende zaterdag 12 januari al inrijverboden voor niet bewoners in te stellen en daar verkeersregelaars bij te plaatsen?

Op Studio 040 TV konden wij zien dat er een meerdere parkeercontroleurs bekeuringen uitdeelden aan auto’s die op een groenstrook stonden geparkeerd. De bestuurders hiervan zullen ongetwijfeld hebben gedacht dat als er marktvoertuigen staan en in de zomer zware kermiswagens, ook zij hun auto’s daar wel kunnen parkeren. Nee dus. Ook hier kunnen wij ons afvragen of dit van de betreffende bestuurders onwetendheid is geweest, of is de bewegwijzering naar de (betaalde) parkeerplaatsen onvoldoende. De Lijst Pim Fortuyn is in elk geval de mening toegedaan dat er op de eerste marktdag op de John F. Kennedylaan het bij waarschuwingen en verwijzingen had moeten blijven.

  1. Kan ook dit deel door inrijverboden (voor zover niet aanwezig) worden afgesloten en verkeersregelaars de automobilisten verwijzen naar legale parkeerplaatsen, zodat ook het parkeren op de grasstrook niet kan voorkomen?
  2. Is het college bereidt om de toch wel erg wrange bekeuringen die op zaterdag 5 januari zijn gegeven te seponeren?

 Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn.   10 januari Eindhovens Dagblad 10 januari Studio 040         

 

Laat reactieformulier zien