Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Het Catharinaplein is een beschamende vertoning


Raadsvragen over het Catharinaplein 10 januari 2013
Update met antwoord van het college van B&W

29 januari 2013
Raadsinformatiebrief 8 mei 2013 in tegenstelling tot het antwoord van het college op onderstaande vragen

Eindhovens Dagblad 8 mei

Eindhovens Dagblad 8 mei Studio 040 10 mei Omroep Brabant 10 mei

Lees ook de reacties van lezers
Geacht college, Wij zouden als Eindhovense burgers trots moeten zijn op het Catharinaplein, gelegen in het centrum van de stad en voor de prachtige monumentale Sint-Catharinakerk. Een duurzame inrichting van het plein, passend bij de Catharinakerk mag van de Lijst Pim Fortuyn daarom best wel wat geld kosten. Het heeft dan ook het nodige geld gekost, maar duurzaam, gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is het plein allerminst.

In een relatief korte periode is het Catharinaplein uit onvrede over eerdere resultaten al twee keer rigoureus verbouwd. In 2007 voor 800.000 euro en in 2012 voor 700.000 euro. Desondanks blijkt het plein niet aan de minimale verwachtingen te voldoen, omdat jaarlijks de grindlaag van het plein moet worden vervangen. Kosten 20.000 euro per keer, terwijl ook het noodzakelijke minimale onderhoud al schrikbarend veel geld kost. Onze fractie staat niet alleen als wij zeggen dat het Catharinaplein en de directe omgeving een uiterst goedkope uitstraling heeft, dat absoluut niet bij de monumentale Sint-Catharinakerk past. Maar er is meer. Nadat het college in juni 2012 nog stellig ontkende dat de bomen op het plein er erbarmelijk bijstonden, hebben wij nu met ergernis kennis genomen  van het feit dat er al 9 bomen op het Catharinaplein dood zijn. Zij zijn alleen nog geschikt als brandhout. Het vertrouwen dat de andere bomen het wel zullen overleven is er bij onze fractie allerminst. De realiteit is dat het Catharinaplein nu wederom in een erbarmelijk slechte staat verkeerd.

-          De loszittende grindlaag is smerig, deels plakkerig, vol vlekken en moeilijk en alleen tegen hoge kosten schoon te krijgen.

-          De natuurtegels voor en bij de kerk zitten vol vlekken en meerdere tegels zijn kapot.

-          Bovendien is de verkeerssituatie op en rond het plein nog steeds erg onoverzichtelijk, wat gevaarlijke situaties oplevert voor voetgangers en (brom)fietsers.

Als wij het Catharinaplein in het rijtje zetten van andere recent mislukte projecten in de stad is het geheel een beschamende vertoning. Wij  constateren dat het college wel erg veel steken heeft laten vallen en dat vindt onze fractie onacceptabel. Het een na het andere hoofdpijndossier ontstaat. Wij mogen de Eindhovense burgers niet laten betalen voor mislukte projecten in de stad, waar onkunde de oorzaak van is.

Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen.

-          Is het college ook de mening toegedaan dat de huidige staat van het Catharinaplein erbarmelijk slecht is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u aan deze situatie doen en wie zal dat betalen?

-          Wat is de oorzaak van het afsterven van de bomen en wie zal dat betalen?

-          Is het college het ermee eens dat dit project op ondeskundige wijze is uitgevoerd waardoor er onnodig veel extra kosten gemaakt zijn?

-          Is het college bereid om het Catharinaplein voor de derde keer een facelift te geven waardoor de hierboven genoemde problemen tot het verleden behoren en dit plein de uitstraling krijgt die de Catharinakerk waardig is?

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Rudy Reker

Tjerk langman Eindhovens Dagblad

Studio 040

Antwoord van burgemeester en wethouders

- Is het college ook de mening toegedaan dat de huidige staat van het Catharinaplein erbarmelijk slecht is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u aan deze situatie doen en wie zal dat betalen? Nee, de huidige staat van het Catharinaplein is niet ‘erbarmelijk slecht’. De huidige inrichting is een grote verbetering ten opzichte van hoe het was voor de laatste ingreep. De kwaliteiten van het plein als verblijfsgebied zijn aanzienlijk toegenomen en de verkeerssituatie voor fietsers is verduidelijkt door het aanbrengen van een straatprofiel. Dat is onder meer te zien aan het toegenomen gebruik van het plein. Zo wordt er veelvuldig gezeten op de bankjes rond de bomen. En ook de terrassen blijken het in het seizoen goed te doen. De omliggende middenstand is dan ook overwegend positief. Hoewel een hoger gebruik meer onderhoud met zich
meebrengt, zijn de onderhoudskosten niet toegenomen ten opzichte van de oude situatie. Helaas is een aantal bomen niet aangeslagen na het planten. Dit wordt ook door het college betreurd. - Wat is de oorzaak van het afsterven van de bomen en wie zal dat betalen?

Sterfte van bomen kan altijd meerdere oorzaken hebben. Het meest waarschijnlijk is dat de oorzaak ligt in de waterhuishouding. Direct na planten in het voorjaar, toen geconstateerd werd dat de bomen slecht  aansloegen, bleek de wortelzone in samenhang met de overvloedige regen, verzadigd met water. Onmiddellijk zijn toen, in aanvulling op de voorgeschreven waterhuishoudkundige maatregelen, extra maatregelen genomen om overtollig water uit de grond af te voeren. De bomen die in het voorjaar niet goed aansloegen zijn blijven staan, om ze de kans te geven alsnog te wortelen. Dit is met een deel van de bomen helaas niet meer gebeurd. In de tussentijd zijn peilbuizen geplaatst en wordt de ontwatering gemonitord. De afgelopen maanden heeft dit systeem goed gefunctioneerd, en indien dit zo blijft, worden in het voorjaar bomen geplant, ter vervanging van de dode bomen. De aannemer is gevraagd om de bomen te vervangen op basis van de in de overeenkomst opgenomen groeigarantie. - Is het college het ermee eens dat dit project op ondeskundige wijze is uitgevoerd waardoor er onnodig veel extra kosten gemaakt zijn?

De werkzaamheden zijn opgedragen aan een aannemer. Deze is verantwoordelijk voor een deskundige uitvoering en wordt daarop door ons gecontroleerd en zo nodig aangesproken. De aannemer is gevraagd om de dode bomen te vervangen op basis van de in de overeenkomst opgenomen groeigarantie. - Is het college bereid om het Catharinaplein voor de derde keer een facelift te geven waardoor de hierboven genoemde problemen tot het verleden behoren en dit plein de uitstraling krijgt die de Catharinakerk waardig is?

Het college is niet voornemens het plein opnieuw in te richten. Wel wordt actief gekeken worden naar welke manier van schoonmaken het beste kan worden gebruikt om enerzijds de deklaag zo min mogelijk te belasten en anderzijds zo’n schoon mogelijk resultaat te hebben. Uiteraard zonder dat de schoonmaakkosten aanmerkelijk oplopen. Eindhoven, 29 januari 2013.

 

Laat reactieformulier zien