Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Wie probeert het college in het dossier Orgelplein in bescherming te nemen?


24 januari 2013 Omroep Brabant Studio040

Eindhovens Dagblad
Raadsleden wordt relevante informatie bewust onthouden!

Geacht college, Over het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelresche Akkers’ heeft onze fractie op 16 januari jl. een raadsinformatiebrief ontvangen met 9 bijlagen. Bijlagen echter die incompleet zijn omdat het grootste deel ervan door het zwartmaken van relevante tekstdelen en namen de nodige informatie camoufleren. Daarbij komt dat het (bewust?) onduidelijke kopieën zijn en daarom vrijwel niet zijn te lezen. Al met al informatie die ontoereikend is om een realistisch en dus een niet gecensureerd beeld te krijgen van de gelopen gang van zaken m.b.t. het project Orgelplein.

Na eindeloos gepuzzel heb ik op zondagavond 20 januari jl. met een e-mail een helder verzoek ingediend bij de griffie voor het ontvangen van wel duidelijk leesbare bijlagen. Een uurtje later berichtte de griffie mij al dat zij dit verzoek zouden voorleggen aan de betreffende wethouder. Afgelopen maandag 21 januari ontving ik het bericht dat het college in de presidiumvergadering van dinsdag 22 januari daarop terug zou komen. Wat ook is gebeurd. In deze presidiumvergadering deelde de burgemeester de aanwezige fractievoorzitters mede dat zij als raadsleden het recht hebben op inzage van ongecensureerde bijlagen. Om reden van privacybescherming kwamen wij overeen dat de namen in de bijlagen vervangen zouden worden door nummers, zodat de raad zich een duidelijk beeld kan vormen waar het in de bureaucratie fout is gegaan. Na de raadsvergadering beloofde de betreffende wethouder mij nog dat alle door mij gevraagde stukken helder en duidelijk, met nummers in plaats van namen, uiterlijk woensdagavond 23 januari beschikbaar zouden zijn. Na mijn telefoontje van hedenmorgen donderdag 24 januari heb ik alleen een ‘nieuwe’ bijlage 5a mogen ontvangen. Het spijt mij te moeten constateren dat behalve de 37 inhoudelijke dossiers daarin niets maar dan ook werkelijk niets is veranderd. Het blijft moeilijk, zo niet onmogelijk om een gefundeerde conclusie aan deze stukken te verbinden. Alle andere dossiers en ontbrekende pagina’s die zowel door de burgemeester als door de wethouder aan mij zijn toegezegd, is niet voldaan. Dat maakt in mijn ogen het project Orgelplein verdacht. Ik heb dan ook slechts één prangende vraag met het verzoek deze per omgaande te beantwoorden, omdat wij op maandag 28 januari (17.00 uur) de opmerkingen en vragen al moeten indienen. Dat is erg kort in tijd, zodat ik voorstel om een nieuw tijdspad overeen te komen waarop dit dossier Orgelplein inhoudelijk behandeld kan worden. 

  1. Is het college bereid om vandaag nog de ongecensureerde bijlagen m.b.t. het dossier Orgelplein in mijn bezit te stellen?
  2. Kan het tijdspad voor indienen van de vragen en de behandeling van het dossier worden opgeschoven, omdat de tijd tot maandag 28 januari 17.00 uur te kort is om dit dossier nauwgezet te kunnen bestuderen?

Rudy Reker

Twee van de ruim 300 pagina's waar Eindhovense raadsleden inhoudelijk een mening over moeten vormen

 

Laat reactieformulier zien