Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Bezoek raadsleden aan ondernemers 'de Bergen'

Eindhoven, 23 augustus 2013
Naar aanleiding van raadsledenbezoek van VVD, CDA, GL, SP, OAE, D66 en de LPF aan ondernemers in de Bergstraat zijn deze raadsvragen tot stand gekomen. 
Geacht college,

Naar aanleiding van de uitnodiging van ondernemers in de Bergen hebben bijna alle fracties van de raad een bijeenkomst bijgewoond van deze ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel aspecten besproken van het werken , ondernemen en leven in de Bergen. Er blijken veel initiatieven te zijn om de Bergen (zowel de Kleine Berg als de Bergstraat) te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor passanten en winkelend publiek. Het gebied is binnen Eindhoven uniek te noemen mede door de unieke uitstraling en mix van functies. Deze mix is in het verleden door de raad vastgelegd ook vastgesteld en ook vastgelegd in het huidige bestemmingsplan. Toch is er onduidelijkheid bij raadsleden en ondernemers over hoe de gemeente haar rol in de openbare ruimte in de toekomst zal invullen om het gebied aantrekkelijker te maken.

De Bergen biedt kansen om als 'kleinschalig' winkelgebied het aanbod in Eindhoven te complementeren. Hier is echter wel samenwerking tussen de gemeente (rol in de openbare ruimte) en ondernemers nodig. Dat brengt ons tot de volgende vragen: - Wat is de visie (en planning) van de gemeente m.b.t. haar rol in de openbare ruimte in het gebied de Bergen? - Er zijn vanuit de ondernemers verschillende plannen aangedragen, kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. deze plannen? - Welke belanghebbenden hebben geparticipeerd in deze plannen? Kritieke punten om het gebied te ontwikkelen zijn het verbeteren van aspecten zoals de verkeerssituatie, veiligheid en visuele aantrekkelijkheid door verlichting en zichtbaarheid van het gebied vanuit het centrum. - Is het college op de hoogte van de groeiende overlast onder meer door het dealen van harddrugs in het gebied (omgeving Willemstraat)? - Welke actie wordt ondernomen om deze ontwikkeling te stoppen? - Verlichting heeft een relatie met veiligheid en veiligheidsgevoel. De verlichting in de Kleine Berg zal op korte termijn worden aangepakt, zal de Bergstraat in hetzelfde plan mee worden genomen? Indien nee waarom niet? In de plannen van ondernemers zijn oplossingen aangedragen om de toegang tot het gebied beter zichtbaar te maken. Dit zodat het winkelend gebied verleid wordt om naast het centrum ook de Bergen te bezoeken. - Gaat het college meewerken aan deze plannen, indien nee waarom niet? - De Keizersgracht is een barrière voor het winkelend publiek om in de Bergen te komen, kan het college aangeven of er initiatieven zijn die hier verandering in brengen (onder meer door het aanpassen van de verkeersstroom)? De raadsleden: VVD Ferry van den Broek
VVD Joost de Jong
CDA Karin Wagt
CDA Nico Stoevelaar
LPF Rudy Reker
LPF Mari Nijs
GL Renate Richters
GL Tom van den Nieuwenhuijzen
SP Ans Heesterbeek
D66 Jessica van Eijs
OAE Frans Noldus

Laat reactieformulier zien