Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Teveel aandacht voor een discussie over onze Zwarte Piet

22 oktober 2013 'Zo zwart als roet .....'

BESCHERM ONZE KINDEREN TEGEN DE ZWARTE PIETEN DISCUSSIE
Update: met antwoorde van het college
Geacht College, De discussie over de persoon zwarte Piet is weer in alle hevigheid losgebarsten in Nederland. Er is hierover in Amsterdam een hoorzitting geweest en zelfs de VN vindt het noodzakelijk een onderzoek hiernaar in te stellen. Hierdoor lijken de kinderen de dupe te worden van een discussie door voornamelijk personen die niet goed op de hoogte zijn van de oorsprong en traditionele betekenis van het Sinterklaasfeest. Het is bijna te gênant voor woorden.

In 2008 heeft onze fractie al vragen gesteld over een anti zwarte Piet demonstratie, die door het Van Abbemuseum in dat jaar zou worden georganiseerd. Gelukkig is deze demonstratie toen niet doorgegaan. Om te voorkomen dat deze discussie over zwarte Piet gaat escaleren in demonstraties, willen wij dat de intocht van Sinterklaas in Eindhoven ordentelijk gaat verlopen. Bij dit traditionele volksfeest waarbij veel kinderen met hun ouders en familie aanwezig zijn is geen plaats voor politieke demonstraties of andere ongeregeldheden. De kinderen mogen niet geïntimideerd worden of bang worden gemaakt door tegenstanders van zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas. Het Sinterklaasfeest is immers een Nederlandse traditie waar niet aan mag worden getornd, zeker niet op de dag van de intocht. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

  1. Bent u het met ons eens dat de intocht van Sinterklaas gevrijwaard moet blijven van politieke demonstratie of andere ongeregeldheden?
  2. Bent u voornemens om op de dag van de intocht van Sinterklaas een verbod in te stellen op demonstraties? Indien noodzakelijk met een verordening?
  3.  Wat voor maatregelen gaat u nemen om de intocht van Sinterklaas ordentelijk te laten verlopen?
  4. Bent u het met ons eens dat Sinterklaas een traditioneel Nederlands feest is waar niet aan getornd mag worden en dat daar dus ook zwarte Piet bij hoort?

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

Tjerk langman Eindhovens Dagblad

Studio 040 

POW nieuws Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Bent u het met ons eens dat de intocht van Sinterklaas gevrijwaard moet blijven van politieke demonstratie of andere ongeregeldheden?

2. Bent u voornemens om op de dag van de intocht van Sinterklaas een verbod in te stellen op demonstraties? Indien noodzakelijk met een verordening?

Er is geen voorgenomen demonstratie. De burgemeester beoordeelt dit, indien dat anders zou worden. Hij zal zich ook dan aan de Grondwet houden: « het recht tot betoging wordt erkend, behouden ieders verantwoordelijkheid volgens de wet ». De intocht is een evenement, dat op grond van de APV niet mag worden verstoord. 3. Wat voor maatregelen gaat u nemen om de intocht van Sinterklaas ordentelijk te laten verlopen?

Evenementenveiligheid is primair de verantwoordelijkheid van de organisator. Hiertoe worden voorwaarden verbonden aan de evenementenvergunning. Ter advisering zijn bij een aanvraag ketenpartners betrokken, de aanvraag is nog in behandeling. Over eventuele openbare ordemaatregelen worden vooraf nooit mededelingen gedaan. 4. Bent u het met ons eens dat Sinterklaas een traditioneel Nederlands feest is waar niet aan getornd mag worden en dat daar dus ook Zwarte Piet bij hoort?

Zie ons antwoord op uw vraag 9 van 28 augustus 2008 (raadsnummer 08.R2752.001): « De Zwarte Piet is een wezenlijk onderdeel van het Sinterklaasfeest in Nederland en de vraag welke toekomst de Zwarte Piet in de Nederlandse traditie heeft, is een vraag die wij als maatschappij open moeten beantwoorden. » Eindhoven, 25 oktober 2013.

 

  

Laat reactieformulier zien