Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Winkeliers en bewoners in de Willemstraat luiden de noodklok

22 oktober 2013 Waakzaam en Dienstbaar Je zou er maar wonen of daar een winkel hebben

Facebook

Geacht college, Nadat een aantal fracties in augustus jl. een werkbezoek aan ‘de Bergen’ heeft gebracht, zijn er op 27 augustus jl. raadsvragen gesteld over meerdere onderwerpen. Eén van de aandachtspunten was de groeiende overlast van ondermeer het dealen van harddrugs op de Willemstraat, waar bewoners en ondernemers maar ook achteloze voorbijgangers veel hinder van ondervinden. Op 2 oktober jl. heeft het college de raad per mail laten weten dat de beantwoording nog even op zich zou laten wachten. Voor het uitstel van de beantwoording van de vragen m.b.t. de initiatieven in ‘de Bergen’ kan mijn fractie begrip opbrengen, maar de ernstige overlast waar in die raadsvragen melding van is gemaakt is iets wat absoluut geen uitstel mag krijgen!

Al anderhalf jaar lang gaan bewoners, winkeliers en voorbijgangers gebukt onder een enorme overlast veroorzaakt door buitenlanders die in de coffeeshop geen drugs meer kunnen kopen. Elke vermeende klant wordt door dealers staande gehouden en onder druk gevraagd of deze drugs nodig heeft. Dat dit niet altijd over wiet gaat, behoeft geen verdere uitleg. Wekelijks worden er onderling vetes uitgevochten, waarbij knuppels en kettingen geen uitzondering zijn. Dat is voor niemand een aangenaam gezicht, zeker niet als je bewoner bent van een van de nabijgelegen appartementen. Ik hoop dat het college hier begrip voor kan opbrengen. Ofschoon ik hier niet zeker van ben. Maar dat niet alleen. Waar bewoners (voor zolang het nog duurt) veilig en wel van hun nachtrust genieten, focussen de junks hun aandacht op de etalages waar goederen in zijn uitgestald. Deze week, dit alweer voor de vierde keer deze maand, is er een grote etalageruit (4 x 3 meter) ingeslagen en volgens getuigen loopt een grote donkere man rond 4 uur in de nacht rustig weg, met onder zijn arm een flatscreen van 47 inch. Hoewel de politie na 4 minuten ter plaatse was en getuigen precies hebben verteld welke richting deze man is ingeslagen, is de dader niet gevonden. Toch vreemd. Opsporing van de dader of daders behoort klaarblijkelijk niet meer tot de corebusiness van de politie. En toch hanteert de politie de slogan Waakzaam en Dienstbaar. Beseft het college of de politie eigenlijk wel wat voor impact slechts één enkele inbraak of een gevecht op leven en dood voor je eigen huis op Eindhovense burgers heeft? Waarschijnlijk niet, want dit geval staat niet op zich omdat ik de laatste weken door burgers in onze stad vier keer ben geconfronteerd met geweldsdelicten waar de politie niet thuis geeft. Afgezien van de emotionele schade is er bij braak ook een materiele schade, die gauw in de duizenden euro’s loopt en waarbij de verzekeringsmaatschappij vaak niet staat te dringen om deze schades te vergoeden. Slechts 2 vragen:

  1. Is het college bekend en is het ook bij de politie bekend dat de omgeving van de Willemstraat momenteel een hotspot is van geweldsuitbarstingen, inbraak en vernielingen? Zo ja, waarom wordt er dan niet afdoende ingegrepen?
  2. Wanneer mogen bewoners, ondernemers en voorbijgangers in dit stadsdeel rekenen op een veilige omgeving en bescherming van de overheid? Of telt de slogan Waakzaam en Dienstbaar niet voor Eindhovense burgers?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien