Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Betere monitoring door samenwerking

 
ambulance Eindhoven, 16 december 2013
Onbegrijpelijk: Vrouw ligt 10 jaar dood in haar woning

Geacht college,

Onlangs werden wij opgeschrikt door het nieuws uit Rotterdam, dat een vrouw 10 jaar dood in haar woning heeft gelegen. Blijkbaar kun je in Nederland in een druk bevolkte stad zo vereenzamen dat mensen jarenlang buiten de monitor blijven van maatschappelijke en gemeentelijke organisaties.

Met het oog op de participatie maatschappij waarin ouderen veel minder een beroep kunnen doen op verzorgings- en verpleeghuizen en daardoor langer thuis blijven wonen, moeten gemeenten zich veel meer gaan richten op preventie.

Daarom is het belangrijk dat Eindhoven preventieve maatregelen gaat nemen, hetgeen in Rotterdam nu is gebeurd, om excessen te voorkomen. Hiertoe zal een betere controle van adressen waar lang geen contact mee is geweest noodzakelijk zijn.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Worden in Eindhoven door de gemeentelijke organisaties de adressen gecontroleerd waar al geruime tijd geen contact meer mee is geweest? Zo ja, hoe is dit geregeld?

2. Bent u het met ons eens dat gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, evenals de energiebeheerders, nauwer moeten samenwerken om te voorkomen dat er geruime tijd geen contact is met de bewoner van een individueel adres in onze stad? Zo ja, wat gaat u hieraan doen om dit te bewerkstelligen en binnen welk tijdsbestek? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat woningcorporaties in onze stad jaarlijks moeten inventariseren met welke huishoudens al geruime tijd geen contact meer is geweest, om deze adressen te kunnen controleren op de situatie van de bewoners? Zo ja, gaat u ze hiertoe oproepen om dit in de toekomst te gaan doen?

Tjerk Langman
Fractie Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien