Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Voorlichting en vervanging lantaarnpalen GerardusbuurtEindhoven, 23 januari 2014
Buurtbewoners boos en teleurgesteld in de Gemeente Eindhoven
Burgerparticipatie? Jawel ..... eens van gehoord.

Update: Met antwoord van het college van B en W

Geacht college,

Naar aanleiding van de ontevredenheid van buurtbewoners in de Gerardusbuurt over het vervangen van ‘hun’ lantaarnpalen, heeft er afgelopen maandag 20 januari een door het collegetoegezegde informatieavond plaatsgevonden. Dit omdat de Gemeente Eindhoven eerder alverzuimd/vergeten had om met de buurtbewoners te communiceren. De bedoeling van deze informatieavond zal ongetwijfeld goed zijn geweest, maar niet volgens een van onze briefschrijvers, ik citeer: ‘ Heb er een slapeloze nacht van gehad. Ik ben zeer teleurgesteld in de Gemeente Eindhoven.’ Daaruit mag ik concluderen dat het toch niet zo is gegaan als wat u er als college van heeft verwacht.

Na een gesprek met meerdere teleurgestelde mensen uit deze wijk bleek dat er sprake is, om maar eens duidelijk uit te drukken hoe de buurt er over denkt, van een door het college gelegaliseerde diefstal van klassieke lantaarnpalen uit de Gerardusbuurt. Wat is er aan de hand?

Door ambtenaren is tijdens de informatieavond verteld dat deze klassieke lantaarnpalen, waar de buurt zeer aan is gehecht, niet meer gebruikt mogen worden omdat daar milieuvervuilende kwiklampen inzitten en daarom vervangen dienen te worden. Daarvoor in de plaats zouden er goedkope standaard lantaarnpalen worden teruggeplaatst. Renoveren kon niet omdat dit te duur was en omdat er geen ‘luikje’ in zat, waar men door kon werken. Kennelijk ‘versprak’ een ambtenaar zich even later door daar te stellen dat de oude lantaarnpalen na renovatie van de lichtbron toch in een andere Eindhovense wijk dienst gaan doen. Inderdaad, want daarvoor is door het college een budget vrijgemaakt. Ja, dan vragen deze mensen zich toch af waarom er verschil wordt gemaakt tussen bepaalde woonwijken in dezelfde stad. Daarom heb ik de volgende vragen voor u.

1. Kunt u zich als college herkennen in het bovenstaande?

2. In de vandaag ontvangen brief staat dat enkele bewoners gisteravond alle klassieke lantaarnpalen in deze straten hebben nagelopen en allemaal – op één na – hebben zij een
‘luikje’, dus kunnen deze wel gerenoveerd worden. Een daarvan was eerder al voorzien van een nieuwe kap, maar door bouwwerkzaamheden is deze nu kapot. Waarom plaatst
de Gemeente Eindhoven dezelfde klassieke lantaarnpalen niet in dezelfde wijk terug als buurtbewoners hier aan zijn gehecht?

3. Hoe rijmt het college deze gang van zaken als zij, zoals zij zelf zeggen, burgerparticipatie zo
hoog in het vaandel hebben staan?

4. In plaats van goedkope standaard lantaarnpalen zoals is gepland, staan er vanaf de Poelhekkelaan wel lantaarnpalen die bijna niet verschillen van de oude lantaarnpalen en
die beter passen in deze oude wijk.

5. Is het college bereid tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners en hen daar per omgaande van in kennis te stellen?

Rudy Reker in samenwerking met Tjerk Langman
Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Kunt u zich als college herkennen in het bovenstaande? Op 20 januari jl. heeft een informatieavond plaatsgevonden waar wij de bewoners hebben geïnformeerd over de plannen met betrekking tot het vervangen van de verlichting in de buurt. Doel van de avond was het ophalen van informatie. Verschillende varianten voor het vervangen van de verlichting zijn gepresenteerd. Bewoners konden hierover hun mening
geven. Er is dus geen keuze gemaakt voor een bepaalde variant. 2. In de vandaag ontvangen brief staat dat enkele bewoners gisteravond alle klassieke lantaarnpalen in deze straten hebben nagelopen en allemaal – op één na – hebben zij een ‘luikje’, dus kunnen deze wel gerenoveerd worden. Een daarvan was eerder al voorzien van een nieuwe kap, maar door bouwwerkzaamheden is deze nu kapot. Waarom plaatst de Gemeente Eindhoven dezelfde klassieke lantaarnpalen niet in dezelfde wijk terug als buurtbewoners hier aan zijn gehecht? Een van de gepresenteerde varianten was het behoud van de bestaande masten, waarbij het armatuur vervangen zou worden door een functioneel armatuur. Hierbij is de kanttekening geplaatst dat deze masten dan wel voorzien moesten zijn van een luikje. Indien blijkt dat één lichtmast geen luikje heeft dan betekent dit dat slechts één mast hoeft worden te vervangen en alle andere masten kunnen blijven staan (indien voor de variant gekozen zou worden waarbij de masten gehandhaafd blijven en worden voorzien van
een functioneel armatuur). 3. Hoe rijmt het college deze gang van zaken als zij, zoals zij zelf zeggen, burgerparticipatie zo hoog in het vaandel hebben staan? Wij vinden burgerparticipatie erg belangrijk, echter wij hebben ook de taak het onderhoud van de stad betaalbaar te houden. Om aan beide aspecten tegemoet te komen is besloten om alle varianten opnieuw met de bewoners te bespreken. Hierbij geldt als uitgangspunt dat als er gekozen wordt voor een optie die meer kosten met zich meebrengt, de bewoners zelf in de buurt moeten kijken naar oplossingen om deze extra kosten te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door te het onderhoudsniveau op een bepaald gebied aan te passen, een project uit te stellen of door sponsoring te vinden. 4. In plaats van goedkope standaard lantaarnpalen zoals is gepland, staan er vanaf de Poelhekkelaan wel lantaarnpalen die bijna niet verschillen van de oude lantaarnpalen en die beter passen in deze oude wijk. Dit klopt, deze straat valt echter ook binnen het gebied dat in aanmerking komt voor (behoud) van de groene verlichting. Dit heeft het college eerder zo vastgesteld op basis van de Visie Openbare Ruimte (2006) en de Visie Licht Aan (2005)waarbij zij zich ten aanzien van de aanwijzing van de specifieke gebieden voor de toepassing van het Eindhoven armatuur heeft laten adviseren door de onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 5. Is het college bereid tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners en hen daar per omgaande van in kennis te stellen? Ja, wij zijn bereid tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Hierbij sluiten we aan bij het principe van SlimCity. Indien gekozen wordt voor een variant die extra kosten met zich meebrengt moet de buurt aangeven op welke manier deze kosten op een ander gebied/onderwerp in de buurt worden opgevangen. Komt de buurt niet uit deze discussie dan blijven de huidige masten gehandhaafd en zal bij uitval van een armatuur het armatuur vervangen worden door een functioneel armatuur (dat in overleg met de bewoners wordt bepaald). Eindhoven, 18 februari 2014.

Laat reactieformulier zien