Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Gebiedsgebod Volkert van der Graaf voor Eindhoven

 volkert vd graaf
31 maart 2014
Bijzonder vreemd dat Volkert van der Graaf zich op meerdere locaties in ons land niet mag begeven. Vreemd is echter dat Eindhoven, als laatste gemeente waar de politieke partij onder de naam Lijst Pim Fortuyn nog steeds actief is hierbij niet is genoemd. Dit terwijl wij allemaal weten dat deze brute, kille en onberekenbare moordenaar geen spijt heeft betoont van zijn gruwelijke daad.
UPDATE: Met antwoord van het college
Geacht college,

Onze fractie heeft kennisgenomen van de vervroegde invrijheidstelling van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. U zult begrijpen dat wij gemengde gevoelens hebben bij deze vervroegde vrijlating, van de man die de Nederlandse democratie een ernstige klap heeft toegebracht. Op 2 mei 2014 is Van der Graaf vrij man, ondanks de beperkingen die hem zijn opgelegd. Zo mag hij niet in Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Harderwijk en Tilburg komen en mag hij geen contact hebben met de media. Deze beperkingen zijn hem niet zonder redenen opgelegd.

Wij maken ons als fractie ernstige zorgen dat Volkert van der Graaf, een man zonder gewetenswroeging, wel in Eindhoven mag komen terwijl juist hier de enige gemeenteraadsfractie met de naam Lijst Pim Fortuyn actief is en vele aanhangers van Fortuyn telt. Waarom is daar door het Openbaar Ministerie en de reclassering geen rekening mee gehouden, vragen wij ons verbaasd af?

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is er door het Openbaar Ministerie of door staatssecretaris Teeven overleg met het college c.q. de burgemeester geweest over de veiligheidsrisico's voor Eindhoven en specifiek onze fractie betreffende de vrijlating van Volkert van der Graaf?

2. Is de burgemeester bereid om het Openbaar Ministerie en/of staatssecretaris Teeven voor Volkert van der Graaf ook een gebiedsverbod voor  Eindhoven te vragen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met onze fractie eens dat de aanwezigheid van Volkert van der Graaf ook in onze stad  voor veel maatschappelijke onrust kan zorgen?

4. Omdat Volkert van der Graaf al op 2 mei 2014 vrijkomt, vragen wij een spoedige behandeling van deze raadsvragen.

Rudy Reker en Tjerk Langman Studio 040

Omroep Brabant bij 7.59 min.

Eindhovens Dagblad

ED Zoekartikelen Volkert van der Graaf

Eindhoven Dichtbij

Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Is er door het Openbaar Ministerie of door staatssecretaris Teeven overleg met het college c.q. de burgemeester geweest over de veiligheidsrisico's voor Eindhoven en specifiek onze fractie betreffende de vrijlating van Volkert van der Graaf? Nee. 2. Is de burgemeester bereid om het Openbaar Ministerie en/of staatssecretaris Teeven voor Volkert van der Graaf ook een gebiedsverbod voor Eindhoven te vragen? Zo nee, waarom niet? Gelet op het antwoord bij vraag 1 is er geen aanleiding om als Eindhoven hierover specifiek contact te hebben met OM of staatssecretaris. 3. Bent u het met onze fractie eens dat de aanwezigheid van Volkert van der Graaf ook in onze stad voor veel maatschappelijke onrust kan zorgen? Op deze hypothetische vraag past een hypothetisch antwoord. Er zijn geen gronden om aan te nemen dat Volkert van der Graaf naar Eindhoven zal komen. 4. Omdat Volkert van der Graaf al op 2 mei 2014 vrijkomt, vragen wij een spoedige behandeling van deze raadsvragen. Wij hebben de raadsvragen voor de gevraagde datum van 2 mei beantwoord. Eindhoven, 29 april 2014.

 

Eindhovens Dagblad 30/4 Studio 040 30/4  PowNed Omroep Brabant De Telegraaf v.a. 1.12 min.

 

Laat reactieformulier zien