Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Is het duikteam van de Eindhovense brandweer ten onrechte opgeheven?

11 augustus 2014
Het duikteam van de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant is in het Den Bosch gevestigd. 
Foto: Studio040

Dus per definitie maken slachtoffers hier in het zuiden van Noord-Brabant geen enkele kans
  UPDATE: Met antwoord van het college van B&W Geacht college,

Zaterdagmorgen 9 augustus jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat er in Hapert een auto met een echtpaar uit Antwerpen om ca. 06.15 uur een vijver was ingereden. Als gevolg hiervan zijn beide personen overleden. Volgens mijn beschikbare gegevens kwam de melding van dit ongeval in de meldkamer binnen om 06.19 uur. Daarna is direct het Oppervlakte Reddingsteam (ORT) van Eersel opgeroepen die ongeveer om 6.35 uur ter plaatse was. Toen het ORT team in het water was hebben zij de chauffeur door een doses geluk kunnen voelen, vast kunnen pakken en uit de auto kunnen halen. Toen is ook de brandweer van Eindhoven als back-up en het duikteam uit Den Bosch opgeroepen. Dit omdat Den Bosch als enige gemeente in de gehele regio Zuid Oost Brabant een duikteam heeft dat nog actief is.

De ORT teams konden de echtgenote in de auto helaas niet bereiken. Het duikteam uit Den Bosch was ca. 07.00 uur ter plaatse en heeft de vrouw, bijna een uur na het ongeval, met behulp van duikers uit de auto kunnen halen. Helaas was zij toen al overleden. Als de Eindhovense brandweer direct na het ongeval met een duikteam had kunnen uitrukken, blijft de vraag of de vrouw nog gered had kunnen worden. Want men spreekt in vakjargon altijd over het ‘gouden uur’. Uiteraard kan niemand hier het juiste antwoord op geven, maar het geeft onze fractie en wij hopen ook het managementteam van de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant wel stof tot nadenken. Een klein half uur hebben de mensen van het ORT werkeloos en gefrustreerd aan de kant gestaan in afwachting van de komst van het duikteam uit Den Bosch. Alle terechte of onterechte argumenten over de noodzaak van een duikteam ten spijt heeft de praktijk een dag later in Akersloot, waar een auto het Noordhollands Kanaal was ingereden, bewezen dat de directe beschikbaarheid van een duikteam wel degelijk van belang is, omdat daar twee kinderen door het duikteam levend aan wal zijn gebracht. Dat brengt mij tot de volgende vragen: 1. Is het college het eens met de stelling dat een professionele hulpverleningsorganisatie zoals in dit geval de Eindhovense brandweer dient te beschikken over voldoende middelen om haar werk optimaal te kunnen uitvoeren? 2. Kan het college zich voorstellen dat de inwoners van onze regio verwachten en ook mogen verwachten dat politie, brandweer en ambulancedienst professioneel zijn uitgerust met zowel manschappen als noodzakelijke hulpmiddelen. Het duikteam in Eindhoven is in mei dit jaar als gevolg van de bezuinigingen opgeheven. Toch heeft mijn fractie de indruk dat wij als raad toen niet de juiste cijfers en bedragen mede ter besluitvorming hebben ontvangen. Wij horen nu uit meerdere bronnen totaal andere bedragen. 3. Kan het college de LPF de juiste cijfers verstrekken van wat het Eindhovens duikteam jaarlijks heeft gekost en wat de jaarlijkse besparing is door het duikteam op te heffen?

Het andere argument voor de opheffing van het duikteam was dat het duikteam meestal te laat zou  arriveren. Het ongeval van dit weekend in het Noordhollands Kanaal bewijst echter dat dit argument onjuist is. 4. Kan het college het aan haar burgers begripvol uitleggen dat één duikteam gestationeerd in Den Bosch voldoende is voor adequate hulp in de gehele regio Zuid Oost Brabant? 5. Is het college bereid de beslissing om het duikteam op te heffen in overleg met de regionale gemeenten met de grootste spoed weer terug te draaien? Fractie Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker

Eindhovens Dagblad 12/8 Eindhovens Dagblad 12/8 Eindhovens Dagblad 12/8 Studio 040 Omroep Brabant 11/8 Omroep Brabant 12/8 Eindhoven Dichtbij 12/8
Antwoord van burgemeester en wethouders

Allereerst gaat het medeleven van het college uit naar de nabestaanden van de slachtoffers van het tragische ongeval in Hapert. De vragen hebben betrekking op de organisatie en uitvoering van brandweerzorg. Dit is op regionaal niveau door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) georganiseerd. De antwoorden zijn dan ook afgestemd met VRBZO. Lijst Pim Fortuyn 1. Is het college het eens met de stelling dat een professionele hulpverleningsorganisatie zoals in dit geval de Eindhovense brandweer dient te beschikken over voldoende middelen om haar werk optimaal te kunnen uitvoeren? Ja, daar is het college het mee eens.

2. Kan het college zich voorstellen dat de inwoners van onze regio verwachten en ook mogen verwachten dat politie, brandweer en ambulancedienst professioneel zijn uitgerust met zowel manschappen als noodzakelijke hulpmiddelen? Ja, dat kan het college zich voorstellen, vandaar dat er gekozen is voor een adequate inzet. In onze omgeving en in onze veiligheidsregio wordt de omvang en vorm van de hulpverlening afgestemd op de aanwezige regionale risico’s. Uit onderzoeken is gebleken dat de regio Zuidoost-Brabant een beperkt risico kent waar het gaat om ‘natte’ incidenten. Op basis van de beperkte risico’s en het lage rendement van duikteams in combinatie met de veiligheidsrisico’s die het duiken voor eigen personeel oplevert, is in maart 2013 besloten het duikteam op te heffen en, naast grijpredding door alle basiseenheden, oppervlaktereddingsteams te introduceren. Het duikteam in Eindhoven is in mei dit jaar als gevolg van de bezuinigingen opgeheven. Toch heeft mijn fractie de indruk dat wij als raad toen niet de juiste cijfers en bedragen mede ter besluitvorming hebben ontvangen. Wij horen nu uit meerdere bronnen totaal andere bedragen. 3. Kan het college de LPF de juiste cijfers verstrekken van wat het Eindhovens duikteam jaarlijks heeft gekost en wat de jaarlijkse besparing is door het duikteam op te heffen? Het college kan deze cijfers verstrekken. Dit blijven echter dezelfde cijfers die ook voorhanden waren toen het voorstel voorlag om het duikteam op te heffen (maart, 2013).
In de begroting van 2013 komen de kosten voor het Eindhovense Duikteam neer op € 166.600. Deze kosten zijn in lijn met de kosten in 2012.
De bezuinigingen ten aanzien van duiken staan geboekt voor een bedrag van € 110.000. Hierin is rekening gehouden met kosten voor het oprichten en in stand houden van de drie oppervlaktereddingsteams. Deze bezuiniging wordt doorgevoerd in 2014. Het andere argument voor de opheffing van het duikteam was dat het duikteam meestal te laat zou arriveren. Het ongeval van dit weekend in het Noordhollands Kanaal bewijst echter dat dit argument onjuist is. 4. Kan het college het aan haar burgers begripvol uitleggen dat één duikteam gestationeerd in Den Bosch voldoende is voor adequate hulp in de gehele regio Zuid Oost Brabant? Ja, op basis van de regionale risico’s heeft het bestuur van VRBZO ervoor gekozen te investeren in:
(1) grijpreddingen en
(2) oppervlaktereddingsteam. Alle basiseenheden zijn in staat om een grijpredding uit te voeren. Daarnaast beschikt VRBZO over drie oppervlaktereddingsteams. Deze teams zijn gelijkelijk verdeeld over de regio, namelijk in Eersel, Eindhoven en Helmond. Bij de verdeling is gestreefd naar een opkomsttijd van maximaal 20 minuten.
Het klopt dat daarnaast een duikteam opgeroepen kan worden vanuit Den Bosch (Brabant-Noord) of Weert (Limburg Noord). 5. Is het college bereid de beslissing om het duikteam op te heffen in overleg met de regionale gemeenten met de grootste spoed weer terug te draaien? De consequenties en risico’s zijn ten tijde van de besluitvorming voor de inzet van waterongevallen meegenomen in de afweging. De bestuurlijke discussie over het al dan niet handhaven van de duikteams is begin 2013 met het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beslecht.
De veiligheidsregio evalueert haar optreden bij incidenten. Uiteraard zal ze dat ook voor het incident in Hapert doen. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gehouden en wacht de uitkomsten af. Eindhoven, 25 augustus 2014 (ontvangen op 2 sep. 2014)

 

Laat reactieformulier zien