Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Vandalen besmeuren Jacobuskerk met graffiti


29 juli 2014

Studio 040 kickstart
Studio 040
UPDATE: Met antwoord van het college
2 september 2014
Geacht College, In de wijk Eckart is de Jacobuskerk gevestigd. Naast de gebruikelijke kerkdiensten is er in deze kerk ook een uitdeelpunt van de voedselbank en een kledingwinkel voor de minima gevestigd. Vorige week is de kerk door vandalen besmeurd met graffiti. Door het kerkbestuur is meteen aangifte gedaan bij de politie die ter plaatse is geweest en de zaak nu in onderzoek heeft. Voor verwijdering van de graffiti werd het kerkbestuur doorverwezen naar de gemeente.

De gemeente weigert echter de graffiti te verwijderen omdat de kerk particulier eigendom is en er geen kwetsende of racistische teksten op de muren zijn gespoten. De Lijst Pim Fortuyn vindt dat het toelaten van graffiti een begin is van de verpaupering van de wijk Eckart. De Jacobuskerk is (nog) een visitekaartje van de stad Eindhoven. Dagelijks zijn daar vrijwilligers met hart en ziel aan het werk om buurtbewoners in nood te helpen. De gemeente laat geen kans onbenut om de vrijwilligers te prijzen en ze worden terecht ‘kanjers’ genoemd. Maar nu laat de gemeente dezelfde vrijwilligers en het kerkbestuur in de steek door de graffiti om een drogreden niet te verwijderen. Door publiekelijk de kosten van de verwijdering van de graffiti voor rekening van de Gemeente Eindhoven te laten komen, weten Eindhovense burgers dat zij hier allemaal indirect aan meebetalen. Wellicht kan dat de sociale controle verbeteren. De Lijst Pim Fortuyn is gebelgd over de weigering  van de Gemeente Eindhoven om financiële steun te verlenen. Het kerkbestuur is nu genoodzaakt om op eigen kosten de graffiti te laten verwijderen, terwijl het geld daarvoor beter voor de in nood verkerende buurtbewoners gebruikt kan worden. Dat brengt ons tot de volgende vragen: 1. Waarom laat het college de Jacobuskerk verpauperen door de graffiti niet te verwijderen terwijl de kerk een steun en toeverlaat is voor zoveel Eindhovenaren in nood? 2. Waarom jaagt u het kerkbestuur op kosten en laat u de door u zo geprezen vrijwilligers in de kou staan door hen niet financieel te ondersteunen bij het verwijderen van de graffiti? 3. Bent u het met ons eens dat dit kerkgebouw waar zoveel sociale activiteiten plaatsvinden  niet mag verpauperen? 4. Gezien het belang van de Jacobuskerk voor de wijk Eckart en dat de graffiti vermoedelijk door Eindhovense vandalen is aangebracht, bent u dan alsnog bereid om de graffiti op kosten van de belastingbetalende Eindhovense burgers te verwijderen? Zo niet, waarom dan niet? Namens de fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker,
Tjerk Langman Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Waarom laat het college de Jacobuskerk verpauperen door de graffiti niet te verwijderen terwijl de kerk een steun en toeverlaat is voor zoveel Eindhovenaren in nood?

De gemeente Eindhoven verwijdert de graffiti wanneer er sprake is van kwetsende of racistische teksten en op eigendommen van de gemeente. Voor het verwijderen van de overige graffiti zijn de particuliere eigenaren zelf verantwoordelijk. 2. Waarom jaagt u het kerkbestuur op kosten en laat u de door u zo geprezen vrijwilligers in de kou staan door hen niet financieel te ondersteunen bij het verwijderen van de graffiti?

Het college waardeert uiteraard de inzet van de vrijwilligers voor de bewoners van de gemeente Eindhoven. Deze waardering staat echter los van de verantwoordelijkheid die de eigenaar heeft voor het verwijderen van graffiti op het kerkgebouw.

3. Bent u het met ons eens dat dit kerkgebouw waar zoveel sociale activiteiten plaatsvinden niet mag verpauperen?

Het college vindt dat elke vorm van verpaupering voorkomen moet worden, en dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is. Voor de Jacobuskerk ligt die verantwoordelijkheid dan ook bij de eigenaar.

4. Gezien het belang van de Jacobuskerk voor de wijk Eckart en dat de graffiti vermoedelijk door Eindhovense vandalen is aangebracht, bent u dan alsnog bereid om de graffiti op kosten van de belastingbetalende Eindhovense burgers te verwijderen? Zo niet, waarom dan niet?

Het college zal de verwijdering niet voor haar rekening nemen, omdat het geen kwetsende of racistische teksten zijn en de gemeente Eindhoven geen eigenaar is van het kerkgebouw.

Eindhoven, 2 september 2014.

Laat reactieformulier zien