Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Geef ondernemers de juiste plek om te kunnen ondernemen

lichtstadmarkt10 september 2015 Wat is de Lichtstadmarkt?

De zaterdagse Lichtstadmarkt is een kleine themamarkt. Ze is in de jaren ’80 begonnen op de Markt om extra reuring te brengen in de stad. Sinds 2007 staat ze op de Demer omdat ze op de Markt in de knel kwam door de groei van de eiland-terrassen en door evenementen.
Geacht college,

Wederom heeft onze fractie een brief ontvangen van vertegenwoordigers van de Lichtstadmarkt (LSM). In het kort komt het hier op neer dat deze ondernemers op zaterdag van de Demer af moeten. Hiermee kunnen zij nog leven mits er door het college een goed alternatief wordt geboden.

Het collegevoorstel om de LSM naar het bordes voor de kerk op het Catharinaplein te verwijzen is van meerdere kanten afgeschoten omdat er vooraf totaal geen overleg is geweest. De ingediende bezwaren tegen dit plan zijn helder, duidelijk en begrijpelijk.

Het bordes is nodig voor verschillende kerkdiensten en het Catharinaplein is gevuld met bomen en bankjes, terwijl ook de horeca een groot deel van het plein in gebruik heeft. Er zitten geen noodzakelijke stormankers op het plein en bij regen heb je wateroverlast. Ook raast er van meerdere kanten ‘langzaam’ verkeer over dit plein. 

De ondernemers hebben eerder al aangegeven het 18-Septemberplein als alternatief te zien. Ofschoon er niemand meer bij de Gemeente Eindhoven is die zich dat kan herinneren, is daar eerder al met meerdere ambtenaren over gesproken. (Waar heb ik dat meer gehoord?) Er is toen ook een tekening gemaakt waarop de marktkramen zijn ingetekend.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

1. Waarom houdt het college vast aan een onmogelijke locatie voor de LSM, die de marktondernemers blijven afwijzen?

2. Wat is de reden van het college dat deze ondernemers niet op het 18-septemberplein mogen staan?

Dit plein is ingericht met stormankers en elke week is er een grote dinsdagmarkt die heel het 18-Septemberplein vult. Toch beweegt de wethouder hemel en aarde, overigens zonder duidelijke argumenten, om de LSM naar het Catharinaplein te verhuizen.

Rudy Reker 10/9 Studio 040

Toekomst Lichtstadmarkt

 

Laat reactieformulier zien