Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijeenkomst buren en wijkbewoners van kameroverlast-panden

25 mei 2017
Aan alle Eindhovense burgers die overlast ondervinden van kamerverhuurpanden.

Gaat het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat.

Reserveer dinsdag 26 september 2017 om 20.15 uur voor een bijeenkomst in het Stadhuis van Eindhoven.

Op 16 mei jl. is de hier onderstaande Actuele Motie: ‘Omzetvergunningen kamerverhuurpanden aan banden leggen’ in de Raadsvergadering aan de orde geweest.

Na een raadsbrede discussie die na het voorlezen van de hieronder staande motie met een toelichting ontstond, bleek dat alle partijen deze problematiek duidelijk herkenden. Doch op het OAE na die deze motie mede ondersteunde, bleek geen enkele andere partij bereid om vóór deze motie te stemmen, die aan alle problemen omtrent nieuwe kamerverhuurpanden een eind zou maken. Deze motie is dan ook (nog) niet ingediend.

Daarom heeft de LPF-fractie, met medeweten van de wethouder, het voornemen kenbaar gemaakt om op een zo kort mogelijke termijn deze ernstige problematiek in een informele commissievergadering (A-avond) aan de orde te stellen, waarbij gedupeerde bewoners, de betreffende ambtenaren en wijkagenten, wethouder en meerdere raadsleden van andere fracties samen van gedachten kunnen wisselen om voor eens en altijd deze problemen in de kiem te smoren.

Deze avond waarbij uw aanwezigheid in de raadszaal zeer gewenst is – u hebt immers praktijkervaring met deze overlast – is vastgesteld op 26 september 2017, van 20.15 tot ca. 22.00 uur. Een eerder datum is volgens de griffie, gezien een overvolle agenda en de vakantieperiode niet mogelijk gebleken.

https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1060-motie-kamerverhuurpanden

Uiteraard kunt u daar zelf ook inspreken, graag zelfs, (maximaal 5 minuten) om met eigen bewoordingen uw ervaringen en misstanden aan alle aanwezigen te vertellen. Hoe meer mensen die onder deze kamerverhuurterreur lijden aanwezig zijn hoe meer indruk het zal maken. Dus stem dit af met uw buren en anderen gedupeerden in uw woonwijk en kom op 26 september massaal naar het Eindhovens Stadhuis.

Indien er meer informatie is zullen wij dat aan u per mail laten weten en dan tevens op onze website, Facebook en Twitter vermelden.

Andere gedupeerden die zich nog niet bij de Lijst Pim Fortuyn (LPF) hebben gemeld kunnen hun mailadres doorgeven aan

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker, fractievoorzitter

www.lijstpimfortuyn.nl

Laat reactieformulier zien