Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Derdewereld toestanden ook in Eindhoven

Eindhoven, 25 juni 2017

UPDATE: Met antwoord van het college

Enkele dagen geleden ontving onze fractievoorzitter Rudy Reker een mail van een van de bewoners van dit pand. Gezien de inhoud van dit schrijven besloot hij om daar snel te gaan kijken. Onderstaande raadsvragen vertellen u de rest.

Geacht college,

Naar aanleiding van mijn ingediende motie d.d. 16 mei jl. - ‘Omzetvergunningen kamerverhuurpanden aan banden leggen’ - en het redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad heb ik veel reacties van bewoners ontvangen die op de een of andere wijze met kamerpanden hebben te maken. Eén van de vele reacties zijn klachten van kamerbewoners over de erbarmelijke omstandigheden waar zij al meerdere jaren in moeten leven.

Ik zal het adres in deze raadsvragen niet bekend maken maar het is een pand waarin de garage, bijgebouwen en zolder 10 kamers worden verhuurd voor totaal 14 personen. Meerdere ruimtes zijn ca. 3,5 x 4 meter. Behalve de voor- en achterdeur is er geen andere vluchtweg. Elektriciteitsdraden lopen op meerdere plekken over het plafond en een aantal wandcontactdozen en lampen, o.a. in de doucheruimte en wasruimte zijn niet afgedekt. Bij een flinke regenbui loopt het water enkele ‘kamers’ in.

Kortom, voor 600 euro per maand hebben Eindhovense woningcorporaties betere woningen en appartementen in de verhuur waar bewoners ook nog subsidie over krijgen. Alleen deze mensen, waarvan enkele met een urgentieverklaring en in contact staan met WIJeindhoven en Zuidzorg, staan nog op de wachtlijst omdat statushouders voorrang hebben (gehad).

In het omschreven pand wonen meerdere oudere mensen die aangewezen zijn op een uitkering. Een van de bewoners is onlangs geopereerd aan stembandkanker, heeft een klepje in zijn strottenhoofd en maakt momenteel via een slangetje in zijn maag gebruik van sondevoeding. Uit ondervinding weet ik dat dit ontzettend veel nare bijwerkingen heeft. Het moeten leven in dat pand moet dagelijks een hel voor hem zijn. Zijn rolstoel kan niet naar binnen en staat ‘s-nachts tussen de afvalcontainers. Twee keer per dag komt een verpleegster van Zuidzorg hem behandelen.
 
Een andere bewoner heeft COPD (longemfyseem) hoest bloed op en volgens de brief van de Generalist van Wijeindhoven nog een hele rits aandoeningen meer. Bij deze man is ten onrechte, zo schrijft de Generalist, zijn uitkering enkele maanden stopgezet. Dat is wel weer gecorrigeerd maar deze man heeft de misgelopen uitkering niet met terugwerkende kracht ontvangen. Ik weet niet of het college zich dat kan voorstellen wat dat met een mens in deze situatie doet als de huurpenningen toch betaald moeten worden?

Eind vorige week, hoorde ik vandaag is er door WIJeindhoven een jonge vrouw met een baby in een van de lege kamers ondergebracht. Het moet niet gekker worden!

In mijn werkzame verleden heb ik een aantal keren Ethiopië bezocht. Niet alleen in Addis Abeba maar ook tot ver buiten de hoofdstad in kleine dorpen ben ik geweest waar fatsoenlijke voorzieningen tot uitzonderingen behoren. Daar moest ik aan denken toen ik donderdag 22 juni jl. dit pand heb bezocht.

Er resten mij maar drie vragen:

1. Is het college bij machte om aan deze schrijnenede en gevaarlijke toestand met spoed een eind te maken?

2. Zo nee, waarom dan niet?

3. Wat kan het college op dit moment voor de huidige bewoners betekenen?

 

Rudy Reker

https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1060-motie-kamerverhuurpanden

Eindhovens Dagblad 29/6/17 http://www.ed.nl/eindhoven/derde-wereldtoestanden-in-woonhotel-eindhoven~af5a4012/#comments-anchor

Eindhovens Dagblad 12/7/17 http://www.ed.nl/eindhoven/illegale-kamerbewoning-in-zeven-panden-in-woensel-west~a5a7cc47/ 

Eindhovens Dagblad 16/5/17 Gemeenteraad buigt zich met buurten op kamerpanden

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
 
Vraag 1 Is het college bij machte om aan deze schrijnenede en gevaarlijke toestand met spoed een eind te maken? Zo nee, waarom dan niet?
 
Het college heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en af te dwingen dat er maatregelen worden genomen als er sprake is van een onveilige situatie die in strijd is met de wet- en regelgeving. Afgelopen jaar en dit jaar hebben wij - vaak in samenwerking met de brandweer - vier woonhotels bezocht. In 2013 heeft de brandweer voor het laatst een controle uitgevoerd in dit betreffende woonhotel en heeft toen geen overtredingen geconstateerd. 
 
Naar aanleiding van uw raadsvragen is het woonhotel wederom bezocht. Wij constateren dat in sommige ruimten onvoldoende ventilatiemogelijkheid aanwezig zijn en één kamer had vochtproblemen door lekkage. Van een verdieping is de riolering onterecht aangesloten op de hemelwaterafvoer. Ten aanzien van de elektriciteitsinstallatie zijn ook enkele gebreken geconstateerd die de eigenaar moet oplossen. Hierop is door ons meteen een handhavingsprocedure gestart richting de eigenaar. 
 
Vraag 2 Wat kan het college op dit moment voor de huidige bewoners betekenen? 

Zie het antwoord op vraag 1. 
 
Een deel van de bewoners is bij de Stichting WIJeindhoven bekend. Het gaat hier om situaties waarin op dat moment deze woonvorm de enige beschikbare oplossing is - vaak om te voorkomen dat mensen dakloos worden - terwijl ondertussen door de generalist samen met de inwoner wordt gezocht naar een duurzame oplossing.

Die oplossingen kunnen zijn: - Flex wooneenheden. Het gaat om snel beschikbare woonruimte, bestemd voor spoedzoekers. - Als mensen met een inkomen tot de doelgroep grens woonruimte nodig hebben kunnen ze dat vinden via inschrijven bij Wooniezie. Een deel van de vrijkomende woningen in Eindhoven wordt verloot, een deel wordt toegewezen op inschrijfduur. Woonbedrijf geeft aan dat 50% van de zoekers binnen 6 maanden bij actief zoeken een woningaanbod krijgt - Indien er sprake is van urgentie kunnen de bewoners van het Woonhotel een urgentieverklaring aanvragen.  
 
25 juli 2017

Gravatar
Toon
urgentieverklaringen
Het is belachelijk voor woorden ik heb een urgentie verklaring aangevraagd en ik woon al ruim 2 jaar daar en mijn urgentie is gewoon afgewezen en Wij Eindhoven is hier van op de hoogte en grijpt niet in omdat dit Woonbedrijf gewoon de dienst uitmaakt in Eindhoven en gewoon omdat er honderden huizen zijn die met asbest vervuild zijn in de Generalen buurt en dit met alle wijzen dit willen voorkomen dat deze gesaneerd word omdat er geen geld is en geen spoed is het is nog niet ontdekt door de bewoners en de sociale huurders zijn hier door de dupe omdat deze mensen geen geld hebben om een procedure zaak te starten zoals ik gedaan heb en woonbedrijf pakt en schaamt zich net om alle middelen te gebruiken om deze aan duidingen te stoppen zelfs liegen in de rechtszaak en hier is ook geen winnaar deze mensen die hier wonen zijn gewoon de dupe van een laffe wethouder die niet op durft op te komen voor zijn mede burgers en loopt als een pauw hier door de straten van Eindhoven maar ik weet wel beter wat hij is en dat weet hij wel we zijn geen onbekende van elkaar gelukkig maar de strijd is nog niet over en we doen hier ons best om hier met elkaar uit te komen
0
Laat reactieformulier zien