Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Overvolle afvalcontainers en zwervende huisvuilzakken
 

Raadsvragen: Overvolle afvalcontainers en zwervende huisvuilzakken

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven. 7 januari 2019

Geacht college,

In de laatste weken van 2018 tot en met gisteren hebben Eindhovense burgers in meerdere stadsdelen zich via diverse kanalen bij ons beklaagd over de troep bij (ondergrondse) containers voor afval, glas en plastic. Reden voor deze klachten waren de volle containers waardoor burgers hun afval (dan maar) naast de containers deponeerden. De volle huisvuilzakken mee terug naar huis nemen, zoals door u werd geadviseerd, deed vrijwel niemand.

Als er werd gebeld naar Cure werden de bellers vriendelijk te woord gestaan en werd hen van alles beloofd maar verdere actie bleef grotendeels uit. De volle zwervende huisvuilzakken werden soms wel opgehaald, maar de containers werden niet geleegd waardoor het probleem weer direct opnieuw ontstond. Ook met het ophalen van het oud papier is het (deze keer in Vaartbroek) weer niet goed gegaan. Nu zijn deze problemen bij Cure rond de decemberfeestdagen niet nieuw. Al in 2008 heb ik daar raadsvragen over gesteld, terwijl het toch mogelijk moet zijn om deze zaken vooraf wel goed te regelen. Hieronder een citaat dat via Messenger bij onze partij is binnengekomen.

“Hoi Rudy, Weet jij bij wie ik moet zijn bij de Gemeente. Ik ben al ruim 1 week bezig met Cure Eindhoven. Ze beloven van alles maar tot op heden geen actie. Ik woon op Karel de Grotelaan …. en bij ons staan ondergrondse vuilcontainers. Deze zijn al meer dan 1 week vol en iedereen zet er zijn puinhoop nu langs. Ook op de Offenbachlaan, Frans Leharplein, Gagelboschplein is het een puinhoop. Vraag me af waar wij de belasting voor betalen. Cure Eindhoven kan dit werk niet aan. (4 januari) ….”

Daarom heb ik de volgende vraag voor u:

1. Kunt u als college en tevens als mede-eigenaar van Cure er bij de directie van Cure op aandringen dat deze jaarlijkse overlast rondom de decemberfeestdagen moet worden voorkomen en Cure vooraf maatregelen dient te nemen die hiervoor noodzakelijk zijn

Namens de Lijst Pim Fortuyn,

Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Kunt u als college en tevens als mede-eigenaar van Cure er bij de directie van Cure op aandringen dat deze jaarlijkse overlast rondom de decemberfeestdagen moet worden voorkomen en Cure vooraf maatregelen dient te nemen die hiervoor noodzakelijk zijn.
 
Wij vinden ook dat Cure dient te anticiperen op voorkomen van periodiek terugkerende overlast van bijzet van afval bij ondergrondse containers gedurende de decemberfeestmaanden. Wij hebben daarop bij Cure aangedrongen en gevraagd aan te geven hoe dit met tijdige preventieve en oproepmaatregelen gedaan gaat worden.

Cure erkent dat benodigde inzet rond de feestdagen onvoldoende was ingeschat. Voor 2019 zal daarom rond de feestdagen voldoende inzet voor zowel de lediging van containers als ook capaciteit voor meldingen m.b.t. bijzet worden ingepland. Per januari 2019 vindt, als onderdeel van een integrale aanpak tegen bijzet, in de stad extra inzet plaats op de aanpak van bijzet, te weten 7 dagen per week.
 
Eindhoven,  05 februari 2019

https://www.ed.nl/eindhoven/achterstand-cure-bij-inzamelen-afval-in-eindhoven~a8c88370/ 

https://www.studio040.nl/cure-belooft-beterschap-over-afvalinzameling-tijdens-feestdagen/content/item?1120235

 

 

 

Gravatar
W.J.Wendt
ondergrondse afvalcontainer
Het gebeurd regelmatig dat de containers vol zitten en het afval ernaast gedumpt wordt
Heb al eens aangedragen leeg de containers dan bij b.v. 50% maar daar wordt geen gehoor aan ,Cure zegt dat als ze 70% vol zijn ze geleegd worden maar dus bij 65% niet wat tot gevolg heeft dat de containers meestal in het weekend vol zitten .

0
Laat reactieformulier zien