Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvoorstel, Kadernota 2020

Spreektekst Rudy Reker 2 juli 2019

Voorzitter, dank u wel.
In deze Kadernota, als voorloper van de begroting 2020, geeft het college aan hoe zij bestuurlijk en op financieel gebied de begroting voor het komende jaar wil samenstellen. U weet dat wij binnen onze fractie aan deze Kadernota de titel hebben meegegeven van ‘Licht in de Duisternis’.

Dit omdat eindelijk na jaren van een bureaucratische organisatie, vertaald in een slecht management en dus één op één ook een haperend financieel beleid, het licht aan de horizon begint te gloren. Maar het is nog niet meer dan dat. Het is nog maar een klein spaarlampje wat het schemerlicht veroorzaakt. Of het lek daarmee definitief boven water is zal de toekomst dan ook uitwijzen, want er is nog veel, heel veel achterstallig onderhoud te doen.

Wij beseffen ook dat door deze verschuivingen en bezuinigingen veel mensen moeilijk tijden hebben gekend. Zowel binnen als buiten het Stadhuis. Wij vertrouwen erop dat dit college de huidige plooien snel en naar tevredenheid kan gladstrijken en de opwaartse lijn kan vasthouden.

Voorzitter,
Wat wij als Lijst Pim Fortuyn jammer vinden, is dat het college de uitgestoken hand van onze fractie niet heeft geaccepteerd om één miljoen extra te investeren in Veiligheid. Want de huidige twee miljoen extra is, zoals uzelf zegt, maar de minimale structurele dekking om de formatie op orde te krijgen. Jammer, omdat we nu al weten dat de onveiligheid door spanningen in de samenleving zullen toenemen.

Ook ligt ondermijning van het bestuurlijk gezag zwaar onder vuur. Dus het komende jaar willen wij u niet meer horen klagen dat u te weinig middelen heeft, om de veiligheid voor Eindhovense burgers te waarborgen. Op welk gebied van veiligheid dan ook. U zult vol aan de bak moeten.

Ondertussen voorzitter, verwachten wij tijdig antwoorden op onze ingediende raadsvragen van 6 juni, 17 juni en 19 juni, waarvan de laatste, die van 19 juni door u nog onder de pet zijn gehouden. Ook lastige vragen moeten door het college worden beantwoord.

Voorzitter, tot slot,
U bent van de LPF-fractie gewend dat wij niet op elke slak zout leggen, maar gaan voor de grote lijnen. Hoewel wij het niet met elke letter en cijfer in deze Kadernota eens kunnen zijn, krijgt u van ons toch groen licht, omdat wij vooruit willen kijken. De Lijst Pim Fortuyn wenst u veel wijsheid toe bij het samenstellen van de begroting over 2020.

Dank u wel

Laat reactieformulier zien