Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jaarrekening 2018

Raadsvergadering Jaarrekening     

27 augustus 2019

Voorzitter, dank u wel,
Aan de resultaten over 2018 zoals die in het Jaarverslag voor ons liggen, kan niets meer worden veranderd. De meevaller van € 8 miljoen euro op inhuur derden en een kleine winst op de grondexploitatie zet te weinig zoden aan de dijk om het gemeentelijk schip drijvende te houden. Duidelijk is nu wel dat zonder incidentele tegemoetkoming van € 21,7 miljoen vanuit Den Haag het gemeentelijke schip in de Dommel al volop water had gemaakt.

Voorzitter,
Er moet meer gebeuren. De afgelopen decennia hebben wij meerdere keren, samen met het Ouderen Appèl, duidelijk aangegeven waar de problemen liggen, namelijk 15 jaar op rij méér uitgeven dan dat er binnenkomt. (2005 - 575 miljoen eigen vermogen na verkoop NRE / 2019 - 250 miljoen bruto eigen vermogen/ verschil 325 miljoen euro)

Feitelijk werden en worden wij als gemeenteraad iedere keer weer verrast met een vorm van onaangekondigde averij. Namelijk onvoorziene kosten bovenop reeds gedane uitgaven, veroorzaakt door schijnbaar onomkeerbare zaken of andere verrassingen die zich nadien ontpopten.

Ik heb het al eerder gezegd VZ, ‘ Een goede begroting is het fundament onder de Jaarrekening’.

Inkomsten en uitgaven moeten elkaar al in de begroting in evenwicht houden. Ondanks de eerste goede stappen die dit college heeft gezet is het rendement te fragiel, te laag en te marginaal.

Om het gemeentelijke schip in Eindhovense wateren drijvende te houden maar vooral op koers te krijgen én op koers te houden, krijgt u van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven gratis advies.

- Verlaag de externe inhuurkosten. Die zijn nog steeds te hoog.

- Bouw aan een degelijke en functionele ambtenarenorganisatie.

- Zorg in de basisorganisatie voor het juiste aantal up-to-date geschoolde vak ambtenaren.

- Zorg met spoed voor een juiste en goede functionele ICT-voorziening, waardoor de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente beter tot haar recht komt.

- En last but not least, minder directeuren en managers in de ambtelijke organisatie; schenk onze ambtenaren uw vertrouwen.

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven vraagt daarom aan dit college, maar ook aan alle raadsleden om meer lef te tonen. Durf zoals wij hier met elkaar zitten verder te kijken, en te handelen dan één raadsperiode. Onze mooie stad Eindhoven, mijn stad waar ik geboren ben heeft een beter en stabieler evenwicht nodig. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat het gemeentelijke schip de juiste waterwegen gaat bevaren met een alleszins behouden vaart.

De wil is er bij de meeste wel VZ, alleen de daden ontbreken nog.

Voorzitter, tot slot.
Ik heb er aan gedacht om voor de 5 genoemde adviseringspunten moties in te dienen. De vraag die ik mij daarbij heb gesteld was of deze moties door mijn collega’s wel of niet voldoende gesteund zouden worden? Maar ik verwacht dat dit college ook zonder aangenomen moties verstandig genoeg is, om met de door de Lijst Pim Fortuyn genoemde verbeterpunten, onmiddellijk aan de slag gaat. Het is bitter noodzakelijk! De tijd dringt!
 
Dank u wel

Rudy Reker

Lees ook de volgende links.

29/11/2017 https://www.ed.nl/extra/ambtelijk-apparaat-moet-swingen~af846cf7/

06/03/2018 https://www.ed.nl/eindhoven/gemeentesecretaris-eindhoven-stopt-ermee~aca80c39/

29/05/2018 https://www.ed.nl/eindhoven/extra-ambtenaren-voor-grip-op-zorg-eindhoven~afd36449/

27/08/2019 https://www.ed.nl/eindhoven/is-de-eindhovense-politiek-de-weg-kwijt~a0d22cee/ 

28/08/2018 https://www.ed.nl/eindhoven/jonge-krachten-snel-weg-bij-gemeente-eindhoven~ab52839a/

 

 Meningsvormende vergadering/commissievergadering

20 augustus 2019

Voorzitter, dank u wel.
Na jaren van tegenspoed door jaarrekeningen waarvan de balanspost in rode cijfers is geschreven, mogen wij door incidentele meevallers, hoewel nog voorzichtig opgelucht ademhalen. Maar wij hebben dat al eerder gezegd; één zwaluw maakt nog geen zomer.

Dat wil zeggen voorzitter dat het college nu nog niet uit de zorgen is. Het is allemaal nog erg fragiel. Zo fragiel dat er aan de basis véél meer moet gebeuren om ook voor de komende jaren een solide Jaarrekening te kunnen produceren.

Want de meevaller van 21,7 miljoen euro uit de landelijke stroppenpot is, voor zover we het nu weten éénmalig. Terwijl de grondexploitatie, mede door een dreigende recessie en gemeentelijke grenzen zomaar kan stagneren.

Ja Voorzitter, wat is dan een goede basis? Luister goed.

‘Een goede basis is het fundament onder een begroting, waar de Jaarrekening de resultante van is’.

Ja voorzitter, hier mag je even goed over nadenken, want hier valt er nog een wereld te winnen. De vele waarschuwingen over een te grote en kostbare overheadsbureaucratie die wij als Lijst Pim Fortuyn in navolging van onze naamgever, maar ook het Ouderen Appél al meer dan tien jaar hebben afgegeven, zijn altijd in de wind geslagen en heeft ons als gemeente Eindhoven aan de rand van de financiële afgrond gebracht.

Voorzitter: Een goede organisatie is de basis voor een goed resultaat.

De incidentele meevaller in deze Jaarrekening over 2018 van 8 miljoen euro op Inhuur Derden geeft ons als LPF nog geen vertrouwen voor de toekomst. Teveel niet gespecialiseerde ambtenaren, teveel vergaderingen en tegelijkertijd veel Inhuur Derden kan nooit de juiste oplossing zijn.

Daarmee willen wij niet zeggen dat we expertise die we zelf niet in huis hebben, niet mogen inhuren. Maar dan wel incidenteel!

Van de gemeente Eindhoven mag verwacht worden dat de organisatie bestaat uit vakbekwame medewerkers, met goed gereedschap en juiste ICT-voorzieningen, die niet bij elk project elkaar aankijken en zeggen; Wie kunnen we hier nu eens voor gaan bellen?

Maar als u tóch voor deze weg kiest betekent dat wel méér vergaderingen, langere doorlooptijden, méér kans op fouten, méér bureaucratie en méér kosten. Dus wil je als college een positief resultaat bereiken, zal je in de eigen organisatie moeten beginnen. Dus een goede basis, zoals ik eerder in mijn beoog al heb gezegd – en dat geld voor alle programmaonderdelen.

Haast is hier geboden. Wie durft deze uitdaging aan?

Voorzitter,
Dit was onze inbreng over de Jaarrekening van 2018. Inhoudelijk kunnen wij als LPF-fractie daar toch niets meer aan veranderen. Het is zoals het is.

Dank u wel

Rudy Reker

Tjerk Langman

Laat reactieformulier zien