Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Warmtetransitie volgens Lijst Pim Fortuyn

De warmtetransitie zoals de Nederlandse overheid en dus ook het gemeentebestuur van Eindhoven wil uitvoeren is gedoemd te mislukken

 

Raadsvergadering 18 februari 2020

Stemverklaring. Raadsvoorstel Uitgangspunten Warmtetransitie

Voozitter, dank u wel.
De Lijst Pim Fortuyn kan zich niet onttrekken aan de gedachte dat het college uit enthousiasme in een tunnelvisie terecht is gekomen. Zo snel mogelijk van het gas af is op zich geen verkeerde gedachte, maar u gebruikt wel de verkeerde volgorde.

Bij de Warmtevisie 2020 ligt de nadruk voor het snel reduceren van zoveel mogelijk CO2 door woningen van het gas af te halen en op een andere wijze van energie te voorzien. Terwijl bekend is dat er momenteel te weinig alternatieven en mogelijkheden zijn om het verbruik van gas CO2 vrij te compenseren.

Ook is onbekend wat dat allemaal gaat kosten en niet minder belangrijk, wie dat mag betalen. Op de wijze die het college momenteel voorstaat kan dat niet goed aflopen.

Al eerder heeft de LPF gezegd: ga eerst alle woningen in overleg met de eigenaren goed isoleren. Dat scheelt al een slok op een borrel wat verbruik en uitstoot betreft. Tegen die tijd dat we daarmee klaar zijn en op de juiste wijze hebben gefinancierd is Waterstof of een kernreactor met Thorium of een vernieuwende manier van kernfusie een goede en veilige manier om als nieuwe energiebron in te zetten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Daarom zal de LPF tegen dit voorstel stemmen maar wel voor de Motie M1 stemmen: “Innovaties voor een succesvolle warmtetransitie horen bij Eindhoven” die wij dan ook mede hebben ingediend.

Dank u wel

 

Meningsvormende vergadering 11 februari 2020

Raadsvoorstel Uitgangspunten warmtetransitie 

Voorzitter, dank u wel.
De voorgenomen warmtetransitie, met wereldwijd voor- en tegenstanders zorgt bij veel mensen, ook in onze stad voor onzekerheid. Onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Moet mijn woning ook van het gas af? Wanneer ben ik aan de beurt? En dan? Een andere gasketel of zonnepanelen? Of komt mijn wijk in aanmerking voor een warmtenet? Hoe wordt het water dan verwarmd? Met zonne-energie, windenergie of verbranding door vervuilende biomassa? Of moet ik aan een Waterpomp en wellicht kan het ook met Geothermie? En wat kost dat mij? Een goed antwoord hierop kan niemand nog geven. Daarom is het nu te voorbarig om woningen van het aardgas af te halen.

Een ding is wel zeker. Een goede isolatie voor alle woningen doet al wonderen. Daar plukken de bewoners het jaar rond de voordelen van. En het is energiebesparend wat al veel CO2 winst oplevert. Daar moeten wij ons nu op focussen.

VZ.
Dat we energie moeten en ook willen besparen staat buiten kijf. De huidige energie is vervuilend en kost de burgers en bedrijven immers veel geld. Maar we weten tegelijkertijd dat Nederland inclusief de Noordzee te klein en te smal is om al de benodigde energie op te wekken. Noch door zonnepanelen, noch door overal windmolens te plaatsen. En Industriële warmtebronnen zijn er in onze stad en regio te weinig.

VZ.
Voor- en tegenstanders van het klimaatakkoord spreken elkaar tegen. Een aantal politici, gelukkig niet allemaal volgen een tunnelvisie omdat het een hype is. Tegelijkertijd weten we dat deze transitie, zoals het Rijk dit voorstaat de Nederlandse burgers vele miljarden euro’s gaat kosten. Volgen wij deze weg, dan doen we weer waar we goed in zijn namelijk; geld over de balk gooien.

VZ.
In de stukken de voor ons liggen, staat en daar zijn wij als Lijst Pim Fortuyn helemaal mee eens dat innovaties voor de warmtetransitie een verdienmodel zijn voor de Brainport regio. Ik zwak dat iets af en zeg kunnen zijn. Als kennisinstellingen en innovatieve bedrijven in de Brainport regio hun krachten bundelen om innovaties voor de energietransitie mogelijk te maken, dan hebben we niet alleen regionale, maar zelfs wereldwijde impact. En hierbij moeten we niet alleen aan bekende en de zojuist genoemde energiebronnen denken, maar waarom ook niet aan een kernreactor met Thorium. Dan heb je CO2 vrije energie zonder gevaarlijk kernafval. En dat deels opslaan in Waterstof en met waterstofgas de woningen verwarmen, evt. koken en niet te vergeten goed voor de mobiliteit op de vaderlandse wegen.

VZ. Tot slot.
Nederland en in het bijzonder de Brainportregio als internationale koploperspositie in duurzame en betaalbare energie is mijn droom. Het kan en het is mogelijk. Stop nu met de Warmtevisie 2020 Eindhoven, ga alleen duurzaam isoleren en zet alles op alles om koploperspositie in energie wereldwijd te bereiken.

Dank u wel

Spreektekst Rudy Reker

LPF site Waterstof

27/02/20 De Telegraaf

Hoe veilig zijn kerncentrales op Thorium?

Te hoge verwachtingen Rekenkamer 'Geld zoekt plan'

 

 

Laat reactieformulier zien