Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Brief van een bewoner in Blixembosch

Eindhoven, 7 augustus 2009 Archief foto LPF Geachte heer Reker, beste Rudy, Als direct aanwonende van het Aanschotpark heb ik het LPF schrijven ontvangen over de problematiek in Blixembosch en ben ik hierover gaan lezen op de LPF-Eindhoven website. Graag had ik direct commentaar gegeven op onder andere het stukje "Raadsvragen: Zijn valse beloften in verkiezingstijd toegestaan?" echter mijn angst voor represailles heeft me hiervan weerhouden, vandaar dat ik mijn instemming met de inhoud en mijn steun voor de voorgestelde maatregelen graag via deze email met u wil delen.

Natuurlijk had ik onder een schuilnaam kunnen registreren en commentaar kunnen geven maar dat gaat tegen mijn principes in. Mijn angst voor represailles is niet geheel ongegrond. In het verleden hebben zich in de wijk wat dat betreft zeer vervelende dingen voorgedaan, de buurtbrigadier kan u hierover ongetwijfeld de harde feiten geven. Hoewel niet recent zijn bij mij persoonlijk van 2 voor de deur geparkeerde auto’s ieder 2 banden lek gestoken. Bij een andere aanwonende bij het Aanschotpark zijn eieren tegen het huis gegooid, met stank als gevolg en erg vervelend om schoon te maken. Als ik een klacht doorbel naar de politie zorg ik er nu voor dat alle lichten in huis uit zijn, zodat een eventuele politiecontrole niet naar mijn huis herleid kan worden. De gemeente en politie adviseren ons om de “jongeren” aan te spreken op hun gedrag, men zegt “we moeten samen het probleem oplossen” U zult hopelijk wel begrijpen dat ik me daartoe niet geroepen voel. a) Ik heb geen zin om persoonlijk de “boeman” te spelen, ik wil namelijk niet het risico lopen op persoonlijke represailles.
b) Ik ben hierin niet getraind, maw bij overlast gaat langzaam het bloed koken en als het kookt ben ik niet de meest geschikte persoon om de lastgevers aan te gaan spreken.
c) De verantwoordelijk voor handhaving (van veiligheid, rust en orde) ligt primair bij de overheid en het afschuiven naar de burger wordt iets te gemakkelijk gedaan Zie ook bijgaande artikel van Frank Ankersmit in het NRC  Dank voor de aandacht die LPF Eindhoven aan ons probleem geeft. Met vriendelijke groet, x De afzender van deze brief is bij de redactie bekend en heeft toestemming gegeven voor publicatie op onze website.