Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Houd de straatnaam “Witte de With” in ere!

Foto: Eindhoven-in-Beeld

Historicus Han van der Horst: 'Ze hebben zich daarmee volstrekt belachelijk gemaakt'.

Betoog: Tjerk Langman

In 2011 zijn er d.m.v. een burgerparticipatieproces, nieuwe straatnamen gekozen voor de Zeeheldenbuurt die gesaneerd zou worden. De voormalige woningbouwvereniging Domein heeft het voortouw genomen in dit proces.

De uitkomst was dat de straatnaam Witte de With zou worden vervangen voor de straatnaam Barbaros. Barbaros was een Ottomaans-Turkse admiraal en kaper met een uiterst berucht verleden die in de zestiende eeuw in meerdere Europese landen dood en verderf heeft gezaaid. De bewoners zouden de naam Barbaros zelf hebben uitgekozen. Nu wil het feit dat de straatnamencommissie destijds een negatief advies aan de wethouder heeft gegeven over de naam Barbaros ivm zijn dubieuze verleden. De naam Barbaros had dus nooit op de lijst met namen moeten komen waar de bewoners uit mochten kiezen.

Maar de wethouder schoof dit advies resoluut terzijde omdat er persé een straatnaam moest komen van een buitenlandse zeeheld. Het burgerparticipatieproces is dus niet zuiver doorlopen, waardoor de straatnaam Witte de With die al bijna 100 jaar bestaat in Eindhoven, onterecht zou verdwijnen.

In december 2017 hebben wij als LPF fractie raadsvragen gesteld met de vraag waarom de naam Witte de With moest verdwijnen? Daarop heeft een oud ambtenaar van de betreffende straatnamencommissie contact met ons gezocht en die heeft ons verteld hoe de procedure in werkelijkheid is verlopen. Dat kunt u in de motie lezen. Via onderstaande link kunt u de antwoorden op onze raadsvragen lezen en het krantenartikel uit het Eindhovens dagblad inzien waar deze oud ambtenaar zijn verhaal verteld.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1103-straatnamen

Tjerk Langman

13/06/2018 Geen Stijl

13/06/2018 Eindhovens Dagblad

13/06/2018 Powned.tv

13/06/2018 Dagelijkse Standaard

14/06/2018 Omroep Powned

 

Actuele motie: Houd de straatnaam “Witte de With” in ere! 

AcM2 De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:
- de straatnaam Witte de With al 100 jaar onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van Eindhoven;
- de Zeeheldenbuurt in Hemelrijken nu alleen maar straatnamen heeft van Nederlandse zeehelden;
- na de sloop en nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt er een straatnaam komt van de Turkse piraat Barbaros.

Van mening zijnde dat:
- de Turkse piraat Barbaros een man is met een uiterst dubieus verleden;
- iemand van onbesproken gedrag moet zijn om een straat naar zich vernoemd te krijgen;
- het advies van de straatnamencommissie om de naam Barbaros niet toe te laten destijds terzijde is geschoven door de toenmalige wethouder;
- de zogenaamde burgerparticipatie om nieuwe straatnamen te kiezen daardoor niet zuiver is verlopen;
- de naam Barbaros ook erg veel lijkt op de naam ‘operatie Barbarossa’ wat de codenaam was voor de aanval van Nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie (22 juni 1941).

Stelt de raad voor te besluiten:
1. Om het advies wat destijds is gegeven door de straatnamencommissie te volgen en de straatnaam Barbaros niet toe te laten

2. De straatnaam Witte de With in ere te herstellen ook al komt die op een andere locatie in de Zeeheldenbuurt 

 

Eindhoven, 12 juni 2018

Tjerk Langman (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller ——————————————————————————————————————————— Deze actuele  motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van

12 juni 2018 
...................................................................................., griffier