Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele motie: Vestdijktunnel + Toelichting

'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'

22/02/19 Eindhovens Dagblad Politiek toont gebrek aan lef en ambitie


Actule motie. B.M29 Onderzoek eerst de mogelijkheden van 2 tunnels voordat de volgende fase van de Vestdijk in uitvoering gaat.

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er momenteel tussen het 18 Septemberplein en de Dommelstraat/Nieuwstraat wordt gewerkt aan de reconstructie van de Vestdijk.
- Dit ogenschijnlijk een mooi plan is maar niet de verkeersproblematiek van de Eindhovense binnenstad oplost.

Van mening zijnde dat:

- De nieuwe situatie gevaarlijk is voor overstekende voetgangers.
- Het ook daar dan wachten is op het eerste verkeersslachtoffer.
- De binnenstad van Eindhoven na realisatie van de Vestdijk nog steeds een versnippering te zien geeft door verkeersaders tussen drie op zichzelf staande projecten: de binnenstad, District-E incl. het stationsplein en het Dommelkwartier.
- Een tunnel onder de Vestdijk en Stationsweg al deze problemen oplost.
- De te kleine oppervlakte van de binnenstad (wordt nu vergeleken met een pinda) wordt verdubbeld.
- De oppervlakten boven de tunnels zullen, zeker die in het centrum, zeer gewild zijn en derhalve goed te exploiteren wat jaarlijks veel geld gaat opleveren.
- De tunnels betaalbaar zijn en de jaarlijkse kosten hiervan ruim gedekt kunnen worden door de exploitatie van de extra vierkante meters.
- Wij als raad en college met dit innovatieve plan ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners daar vele decennia nog profijt van hebben.

Stelt de raad voor te besluiten:

- Fase 1 van de Vestdijk af te bouwen en dan te stoppen met dit project totdat er duidelijkheid is of realisatie van de twee tunnels een haalbare en betaalbare zaak is.
- De financierings- en subsidiemogelijkheden van dit tunnelproject te onderzoeken alvorens een besluit te nemen om met de ombouw van de Vestdijk door te gaan.
- De exploitatieruimte boven de tunnels te onderzoeken.

Eindhoven, 6 november 2018

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

———————————————————————————————————————————

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 6 november 2018  
                         verworpen

(Bij gebrek aan lef bij het college en onze colega's is deze motie niet in stemming gebracht)

(Je kunt beter iets voortijdig stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat)

...................................................................................., griffier

 

Toelichting:

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’

Voorzitter,
U weet ongetwijfeld wat dit spreekwoord betekend. Namelijk: Je kunt beter iets voortijdig stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat. En met de ombouw van de Vestdijk zit u op de verkeerde weg.

Het college maar ook deze gemeenteraad heeft de taak, ik zou het een plicht willen noemen, om met innovatieve plannen de infrastructuur in onze stad naar een hoger plan te tillen waar men vele decennia later nog profijt van heeft. Maar niet zoals nu gebeurd, om op een relatieve goedkope manier de infrastructuur in onze stad te verruïneren en zodoende de binnenstad moeilijk bereikbaar te maken. De consument haakt dan af. De ondernemers in de binnenstad zullen dat vrij snel aan den lijve ondervinden. Maar dan is het te laat.

De consument is en blijft mobiel en heeft vele keuzes om te gaan shoppen. Denk aan de ons omliggende gemeenten zoals Veldhoven, Son & Breugel, Best, Geldrop en Nuenen. Maar nu al zijn er veel Eindhovense burgers die inkopen doen in Den Bosch, Tilburg en een dagje naar de Outlet in Roermond gaan. Alle locaties goed bereikbaar met voldoende P-ruimte.

Onze stad heeft nu al een verzorgingsgebied van 750 duizend mensen. Ook komen er veel consumenten uit België en Duitsland. Maar ook deze mensen hebben een hand vol keuzes waar zij hun geld kunnen uitgeven.

Natuurlijk, op papier ziet het huidige plan er schitteren uit. Haast idyllisch of romantisch met groene bomen, bloemen, een ijscomannetje en luchtig geklede voetgangers. Maar de zon schijnt ook in onze stad niet elke dag.

Voorzitter,
Denk nu allemaal eens goed na, laat uw verbeelding spreken, hoe het verkeer, dus honderden bussen en duizenden auto’s, fietsen, brommers en scooters, maar ook vele duizenden voetgangers per dag deze verkeersader moeten oversteken. Dat wordt een levensgevaarlijke situatie en ook daar is het wachten op de eerste verkeersslachtoffers.

Een ander aspect is dat onze binnenstad stad versnipperd is en versnipperd blijft. Terwijl u nu, door deze motie te steunen de laatste kans heeft om het in een keer goed te doen. Namelijk een tunnel onder de Vestdijk en de Stationsweg.

Dat levert onze stad alleen maar voordelen op. De oppervlakten boven de tunnels zullen, zeker die in het centrum, zeer gewild zijn en goed te exploiteren.

Wij kunnen als raad en college met dit innovatieve plan ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners daar vele decennia na vandaag nog profijt van hebben. Als u met de huidige reconstructie doorgaat zegt u over vijf jaar: hadden we toch maar gelijk een tunnel aangelegd.

Voorzitter,
Vraag niet wat het kost, maar kijk wat het onze stad oplevert

Stelt de raad voor te besluiten:

- Fase 1 van de Vestdijk af te bouwen en dan te stoppen met dit project totdat er duidelijkheid is of realisatie van de twee tunnels een haalbare en betaalbare zaak is.
 
- De financierings- en subsidiemogelijkheden van dit tunnelproject te onderzoeken alvorens een besluit te nemen om met de ombouw van de Vestdijk door te gaan.
 
- De exploitatieruimte boven de tunnels te onderzoeken.
          

Dank u wel.

 

 

Laat reactieformulier zien