Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Eindhoven is speeltuin voor criminelen

Afbeeldingsresultaat voor grapperhaus

Minister Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid moet snel ingrijpen

Een golf van overvallen in regio Eindhoven

Strijd tegen gelukszoekers

7 oktober 2018

Raadsvragen: Eindhoven bevindt zich in een crisissituatie

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Afgelopen weekend was het wéér raak. Twee kleine vrachtwagens met drugsafval werden gedumpt in de Offenbachlaan in de wijk Gestel. Uit een van de vrachtwagens lekte XTC-afval en de andere vrachtwagen brandde volledig uit waardoor er 12 appartementen moesten worden ontruimd. Hierbij is de veiligheid van de bewoners van de wijk ernstig in gevaar geweest. Dit had zomaar heel anders kunnen aflopen met tientallen slachtoffers tot gevolg.

Vorig jaar werd in de wijk Strijp nog een drugslab aangetroffen waar zoveel giftige en explosieve stoffen lagen opgeslagen dat bij een brand een groot deel van de wijk verwoest had kunnen worden. Criminele deinzen nergens meer voor terug en voelen zich blijkbaar onschendbaar zodat ze grote risico’s nemen waarbij de levens van burgers steeds meer in gevaar komen. De politie loopt door personeelsgebrek al jaren achter de feiten aan, de werkdruk is daardoor enorm.

Voor de Lijst Pim Fortuyn is de maat nu helemaal vol. Eindhoven bevindt zich in een crisissituatie en er moeten meteen rigoureuze maatregelen worden genomen om de veiligheid van onze burgers te garanderen. Politiek Den Haag moet nu in actie komen want lokaal staat het water ons aan de lippen en wij alleen kunnen het tij niet meer keren.

Daarom hebben wij de volgende vragen voor u die wij gezien de huidige situatie graag met spoed beantwoord willen hebben:

1.Bent u het met de LPF eens dat Eindhoven zich in een crisissituatie bevindt wat veiligheid betreft? Zo nee, waarom niet?

2.Bent u bereid om de Minister van Justitie en Veiligheid middels een brandbrief tot actie te manen om met een concreet actieplan te komen om deze crisis te bezweren? Zo nee, waarom niet?

3.Bent u daarna bereid om de Minister uit te nodigen in de gemeenteraad zodat hij persoonlijk aan het college en aan de raadsleden zijn actieplan kan toelichten? Zo nee, waarom niet?

4.Wat zijn de opruimkosten van de drugsdumpingen van afgelopen weekend en wie gaat die betalen?

5.Bent u bereid om te bekijken of er een verregaande samenwerking mogelijk is tussen politie en defensie om de drugscriminaliteit in onze regio te bestrijden? Dit is namelijk al eerder succesvol gebleken tijdens een gezamenlijke actie in 2016. De huidige en toekomstige personele problemen bij de politie vragen hier dringend om.

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, raadslid

  
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/04/grote-politieactie-om-drugsproductie-brabant-1606406-a238312

https://www.ed.nl/eindhoven/burgemeester-jorritsma-drugslab-had-deel-wijk-in-eindhoven-kunnen-verwoesten~aa3717d0/

https://www.ed.nl/eindhoven/twaalf-appartementen-ontruimd-na-brand-in-vrachtwagen-vol-drugsafval-in-woonwijk-eindhoven-dit-is-gestoord~a13afe18/

08/10/18 Studio040 

08/11/2018 Eindhovens Dagblad

 

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Bent u het met de LPF eens dat Eindhoven zich in een crisissituatie bevindt wat veiligheid betreft? Zo nee, waarom niet?
 
Nee, er is geen sprake van een crisissituatie maar er zijn wel grenzen overschreden.  Het dumpen van xtc afval kennen we uit het buitengebied. Dat dit nu in een woonwijk gebeurt is levensgevaarlijk, ondoordacht en heel uitzonderlijk. Met de in brand gestoken vrachtwagen aan de Offenbachlaan worden de gevolgen van drugscriminaliteit nog meer zichtbaar in woonwijken. 
 
2. Bent u bereid om de Minister van Justitie en Veiligheid middels een brandbrief tot actie te manen om met een concreet actieplan te komen om deze crisis te bezweren? Zo nee, waarom niet?
 
Minister Grapperhaus is op de hoogte van de dumpingen aan de Offenbachlaan. Naar aanleiding van deze en andere recente dumpingen heeft hij toegezegd meer geld en mankracht vrij te willen maken voor het bestrijden van drugsafval. Met de Taskforce Brabant-Zeeland bezien wij, samen met het ministerie, hoe dit snel uitvoering kan krijgen. Onverlet blijft onze eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid om middelen beschikbaar te stellen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 
3. Bent u daarna bereid om de Minister uit te nodigen in de gemeenteraad zodat hij persoonlijk aan het college en aan de raadsleden zijn actieplan kan toelichten? Zo nee, waarom niet? 
 
Zie antwoord 2.

4. Wat zijn de opruimkosten van de drugsdumpingen van afgelopen weekend en wie gaat die betalen?
 
De kosten voor het opruimen van de gedumpte afvalstoffen en het saneren van de bodem van beide locaties aan de Offenbachlaan bedragen in totaal ca. 40.000 euro. Omdat de dumping op gemeente grond heeft plaats gevonden draait de gemeente Eindhoven op voor de kosten. Hiervoor kunnen we bij de provincie subsidie aanvragen tot een maximum van 50% van de gemaakte opruimkosten. 
 
5. Bent u bereid om te bekijken of er een verregaande samenwerking mogelijk is tussen politie en defensie om de drugscriminaliteit in onze regio te bestrijden? Dit is namelijk al eerder succesvol gebleken tijdens een gezamenlijke actie in 2016. De huidige en toekomstige personele problemen bij de politie vragen hier dringend om.
 
Om ondermijning te bestrijden wordt al volop samengewerkt met het leger, specifiek met de opsporingscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee.  De samenwerking uit 2016 waar u naar verwijst betreft vermoedelijk een specifieke actie waarbij het leger samenwerkte met de politie bij een inval in een woning en ondersteunde met specialistische opsporingsapparatuur. Wanneer er aanleiding toe is zou wederom een beroep op het leger gedaan kunnen worden.
 
 
Eindhoven, 2 november 2018

02/11/2018 Studio40

02/11/2018 Omroep Brabant

16/11/2018 ED https://www.ed.nl/eindhoven/strijd-tegen-gelukzoekers-in-eindhoven-over-leeggeroofde-winkels-en-overlast-op-het-station~a4b35bc0/

 

Laat reactieformulier zien