Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: (on)veiligheid Nederlandplein

1 november 2018

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W (20 nov. 2018) 

Geacht college,

Vorige week hebben twee winkels aan het Nederlandplein (Jumbo, Lidl) te maken gekregen met een overval. In februari en mei van dit jaar werd het Kruidvat in hetzelfde winkelcentrum ook al overvallen. Dat dit een enorme impact heeft op medewerkers van deze bedrijven zal duidelijk zijn. De LPF begrijpt dat ondernemers, maar ook de omwonenden zich daarom terecht zorgen maken over de veiligheid.

Namens de LPF Eindhoven heb ik gesproken met diverse winkeliers en het was goed om te horen dat ze in gezamenlijk overleg gaan kijken hoe ze het beste de veiligheid kunnen bevorderen. Ook de politie heeft al aangegeven om extra te gaan surveilleren. Maar dat alleen vrezen wij is niet voldoende.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Heeft het college plannen om de veiligheid op het Nederlandplein te verbeteren en daardoor de winkeliers te ondersteunen?

2. De wens om cameratoezicht in dit winkelcentrum hoor je niet alleen van deze ondernemers maar ook bezoekers en omwonenden. Kunt u deze wens honoreren en zo nee, waarom niet?

3. De laatste maanden hebben er in Eindhoven veel overvallen plaatsgevonden. Daarom rijst bij ons de vraag of het ‘Donkere Dagen Offensief’ nog wel functioneert en effectief genoeg is. Hebt u daar al een onderzoek naar gedaan en kunt u ons hierover verder informeren?

Tjerk Langman
Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Heeft het college plannen om de veiligheid op het Nederlandplein te verbeteren en daardoor de winkeliers te ondersteunen?
 
Ja, naar aanleiding van de recente overvallen in stadsdeel Woensel zijn in samenspraak met Politie, Stadstoezicht en Gebiedscoördinatie inmiddels de volgende maatregelen genomen: 

De komende periode is er extra toezicht op het Nederland- en Belgiëplein door Politie, Stadstoezicht en Buurtpreventieteams;

- De gebiedscoordinator inventariseert bij de ondernemers of er behoefte bestaat aan overvalpreventietrainingen;

- Woenselse Heide is één van de proefgebieden in het project “Jouw licht op 040”. In dit project wordt samen met bewoners en ondernemers bekeken hoe licht Eindhoven mooier, veiliger en interessanter maakt. De gebiedscoordinator heeft de projectorganisatie geïnformeerd over de recente overvallen en geadviseerd te bezien hoe de inzet van licht de veiligheid(sgevoelens) rondom de winkelcentra kan verhogen;

- De gebiedscoordinator gaat in gesprek met ondernemers om te bezien of zij gezamenlijk in overleg kunnen treden met de eigenaar van het Nederlandplein om o.a. de verlichting te verbeteren.
 
2. De wens om cameratoezicht in dit winkelcentrum hoor je niet alleen van deze ondernemers maar ook bezoekers en omwonenden. Kunt u deze wens honoreren en zo nee, waarom niet?
 
De gemeente is verantwoordelijk voor cameratoezicht in de openbare ruimte. Cameratoezicht is echter een ultiem middel en moet altijd deel uitmaken van een breder pakket van andere maatregelen, zoals frequente surveillance. 

Op dit moment is het zowel technisch als organisatorisch nog niet mogelijk het aantal openbare orde camera’s substantieel uit te breiden. Voor uitbreiding van het systeem en beschikbaarheid van cameraobservanten is expliciete uitbreiding van budget nodig, hiervoor zijn de huidige middelen niet toereikend. Bij de Kadernota wordt hiertoe een voorstel gedaan. 
 
Ondernemers kunnen zelf camera’s plaatsen in hun winkel of horecagelegenheid.  Hier gaat een preventieve werking van uit en deze mogelijkheid zal ook met de ondernemers worden besproken.
 
3. De laatste maanden hebben er in Eindhoven veel overvallen plaatsgevonden. Daarom rijst bij ons de vraag of het ‘Donkere Dagen Offensief’ nog wel functioneert en effectief genoeg is. Hebt u daar al een onderzoek naar gedaan en kunt u ons hierover verder informeren? 
 
Het Donkere Dagen Offensief is een landelijke campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV om bewoners alerter en waakzamer te maken in de wintermaanden. Gemeenten kunnen in samenwerking met het CCV activiteiten rondom deze campagne initiëren.  Voor de komende wintermaanden zijn in Eindhoven geen plannen gemaakt voor een specifiek DDO-programma. Wel bekijken we hoe we een aantal incidentele activiteiten kunnen uitvoeren. In 2019 willen wij wel weer een DDO-programma opzetten, waarbij ook de buurtpreventieteams zullen worden betrokken. 
  
Eindhoven, 20 november 2018 
 
 

Laat reactieformulier zien