Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Salaam Foundation

Salaam Foundation in de Roeklaan Eindhoven

Eindhoven, 7 april 2019

Geacht college,

In mei 2018 heeft de LPF fractie n.a.v. een artikel in het NRC raadsvragen gesteld over buitenlandse financiering van salafistische moskeeën en instellingen. In het artikel werden ook de Eindhovense Al Fourqaan moskee en de Salaam Foundation genoemd.

Mohammed Al Arifi

Nu publiceerde het NRC afgelopen week weer een verontrustend artikel waarin werd vermeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gemeenten heeft ingelicht over een dubieuze inzamelingsactie voor een Marokkaans weeshuis.

Bij deze inzamelingsactie zijn de Eindhovense Salaam Foundation en de Saoedische extremist Mohammed Al Arifi betrokken, die in 2011 nog als prediker de Al Fourqaan moskee bezocht. De LPF heeft destijds nog geprobeerd zijn bezoek te voorkomen omdat Al Arifi het slaan van ongehoorzame vrouwen openlijk goedkeurde. Sindsdien is hij nog extremer geworden omdat hij zijn steun uitsprak voor de gewapende Jihad in Syrië. Hij heeft mede daarom een inreisverbod gekregen voor diverse landen zoals Denemarken.
Deze Mohammed Al Arifi roept nu in een video van de Salaam Foundation mensen op om geld te doneren voor een Marokkaans weeshuis.

NCTV

De NCTV is argwanend over de inzamelingsactie omdat in korte tijd 300.000 euro werd opgehaald door de Salaam Foundation met hulp van tal van Nederlandse salafistische predikers. De NCTV vindt dat alarmerend omdat er geen transparantie is in de wijze waarop het bedrag is ingezameld en omdat deze organisaties en hun achterban onvoldoende daadkrachtig zijn om een dergelijk bedrag bijeen te brengen. Hierdoor wordt volgens het NRC door de NCTV de suggestie gewekt dat het geld uit het buitenland komt.

Amar Nejjar

De vicevoorzitter van de Salaam Foundation is Amar Nejjar, die door de NCTV wordt gezien als een belangrijk persoon die fondsen in Saoedi-Arabië en de Golfstaten weet aan te boren en die voorheen voorzitter was van de Al Fourqaan moskee. Via onderstaande link zijn Amar Nejjar en Mohammed Al Arifi samen met de Eindhovense PvdA fractie te zien in de Al Fourqaan moskee. De video is in 2011 opgenomen, een dag nadat wij als LPF raadsvragen hadden gesteld over de komst van de extremist Al Arifi.

Naar aanleiding van het NRC artikel hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u geschrokken van het bericht dat u kreeg van de NCTV en wat zijn de door u te nemen stappen?

2. Heeft u al een gesprek gehad met de Salaam Foundation over het bericht van de NCTV? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de LPF eens dat er een Bibob onderzoek moet plaatsvinden naar de herkomst van het geld van de inzamelingsactie van de Salaam Foundation? Zeker nu de NCTV u heeft ingelicht? Zo nee, waarom niet?

4. De NCTV zegt: “Als wij in open bronnen informatie tegenkomen die voor gemeenten interessant is, delen wij dat”. Wilt u de berichtgeving van de NCTV dan met ons delen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur? Het zijn immers geen vertrouwelijke stukken volgens de NCTV.

5. In de beantwoording van onze vorige raadsvragen (mei 2018, vraag 5) zegt u al enige tijd contact te hebben met o.a. de Salaam Foundation. Is deze geldinzamelingsactie in die contacten al ter sprake gekomen? Zo ja, wat is er toen besproken?

6. Bent u het met ons eens dat, als deze geldinzamelingsactie inderdaad voor andere doeleinden wordt gebruikt er sprake is van een ernstige vorm van fraude en dat de Salaam Foundation dan per direct verboden moet worden? Zo nee, waarom niet?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Tjerk Langman, raadslid

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/03/nctv-waarschuwt-voor-dubieus-project-salafisten-a3955731 

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1115-raadsvragen-buitenlandse-financiering-salafistische-moskeeen 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/132850/Radicale-imam-toch-welkom-in-Eindhoven 

 

 

Laat reactieformulier zien