Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Handhaven boerkaverbod

Geacht college,

Vanaf 1 augustus a.s. treedt de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in werking. In de volksmond wordt deze wet het niqaab of boerkaverbod genoemd. Het is dan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen binnen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat dan om een integraalhelm, bivakmuts of een niqaab/boerka. Bij overtreding van deze wet dient de politie ingeschakeld te worden en kan er een boete worden uitgeschreven.
 
De LPF is verontwaardigd dat verschillende gemeenten, OV-organisaties en zorginstellingen hebben aangegeven om het boerkaverbod niet te handhaven. Ook de politie zegt hier geen hoge prioriteit aan te geven.

Nederland is een rechtsstaat en wat voor signaal geven we af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven? Zeker de burgemeesters moeten de wet handhaven, dus ook deze wet die er vooral is om de veiligheid te waarborgen.

Daarom hebben wij de volgende vragen voor u.

1. Gaat u deze nieuwe wet wel actief handhaven?

2. Zo nee, waarom dan niet en geldt dit alleen voor boerka’s of voor alle gezicht bedekkende kleding?

3. Hebt u medewerkers van overheidsgebouwen al geïnstrueerd hoe te handelen als iemand met gezichtsbedekkende kleding het gebouw betreedt? Hebt u hier al een protocol voor?

4. Gaat de Eindhovense politie deze wet actief handhaven? Want de politie moet immers samenwerken met de zorg, onderwijs en overheidsinstellingen en het OV om de wet succesvol te laten zijn. Mocht de politie hier geen prioriteit aan geven dan graag een uitgebreide motivatie.

5. Bent u het met ons eens dat deze nieuwe wetgeving de veiligheid in onze stad bevorderd omdat mensen ter identificatie altijd herkenbaar moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat ook onderwijs en zorginstellingen en het OV deze wet moeten handhaven?

7. Bent u het met ons eens dat als deze wet niet actief wordt gehandhaafd onze rechtsstaat door deze ondermijning in gevaar komt? Zo nee, waarom niet?

Tjerk Langman,

Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezichtsbedekkende-kleding-in-de-media-boerkaverbod/gezichtsbedekkende-kleding-gedeeltelijk-verbieden 

30/7 https://studio040.nl/nieuws/artikel/lpf-wil-dat-stadsbestuur-boerkaverbod-fanatiek-handhaaft 

31/7 https://studio040.nl/nieuws/artikel/gemeente-eindhoven-geen-service-aan-bezoekers-met-gezichtsbedekkende-kleding

30/7 https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-wil-dat-gemeente-eindhoven-boerkaverbod-actief-handhaaft~a68bc351/

31/7 https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-weigert-dienstverlening-aan-klant-met-boerka-of-bivakmuts~a7dadc8c/

 

 

Laat reactieformulier zien