Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Islamitische basis- en salafistische moskeescholen

 

Eindhoven, 12 september 2019

Raadsvragen: Islamitische basisscholen, salafistische moskeescholen

(Met hieronder aanvullende raadsvragen van het CDA)

Geacht college,

Het NRC en Nieuwsuur hebben onderzoek verricht naar de lesstof van salafistische instellingen en Islamitische basisscholen in Nederland. Veel landelijk politieke partijen waren geschokt door de uitkomsten van dit onderzoek. Voor ons niet want dat het islamitisch onderwijs antiwesters is, dat verkondigen wij als Lijst Pim Fortuyn al vele jaren. Gelukkig dat de mainstreammedia hier nu ook aandacht aan besteed en het probleem serieus neemt.

De instellingen en basisscholen verkondigen immers antiwesterse boodschappen en zetten aan tot haat tegen homoseksuelen en Joden. Ook moeten moslimkinderen zich houden aan strenge Islamitische gedrags- en kledingvoorschriften want westerse kleding is volgens hun verwerpelijk. Jongens en meisjes mogen elkaar niet aankijken want dit zou een vorm van ‘zina’ (overspel) zijn. Een uiterst zorgwekkende ontwikkeling dus maar helaas niet nieuws voor onze fractie.

Omdat de LPF van mening is dat het probleem nu echt keihard moet worden aangepakt hebben wij de volgende lijst raadsvragen voor u. Omdat dit probleem zo urgent is zullen we na de beantwoording van deze vragen het onderwerp agenderen voor de meningsvormende vergadering. Want hier moet een stevig debat over worden gevoerd. Voor de LPF is de maat namelijk helemaal vol!

Salafistische moskeescholen

Uit het onderzoek van NRC/Nieuwsuur komt naar voren dat in Eindhoven sterk salafistische instellingen als de Al Fourqaan moskee (je verwacht het niet) les geeft aan kinderen en Islamplanning in wijkhuizen in Eindhoven lessen verzorgd waarin extreme ideeën worden verkondigd.

1. Haatprediker Aboe Aicha is actief voor de stichting Islamplanning. Hij zei 2 jaar geleden in de Eindhovense Arrahmaan moskee dat je ‘iemand nog beter kan feliciteren met een moord dan met kerst’. Is deze haatprediker nog actief voor Islamplanning? En mag hij nog lesgeven en preken in onze stad ondanks zijn extreme en haatdragende uitlatingen?

2. Bent u het met ons eens dat Islamplanning per direct verboden moet worden omdat wij, zoals de raad en het college vaak zeggen, een inclusieve stad zijn waar niemand wordt uitgesloten? Zo nee, gaat u dan andere juridische stappen ondernemen?

3. Bent u van plan om het pand waar Islamplanning is gevestigd te sluiten i.v.m. extremisme?

4. Wat voor actie gaat u ondernemen tegen de Al Fourqaan moskee waar ook salafistische lessen worden gegeven aan jongeren en die in het recente verleden al ontelbare keren negatief in het nieuws is gekomen i.v.m. haatpredikers, jihadisten, dubieuze financiers en banden met de 9/11 terreurcel? Of onderneemt u geen actie en wachten u tot de volgende rel?

5. Stichting Waqf is weg bij de Al Fourqaan moskee en de stichting Alabraar heeft de scepter daar overgenomen. Hoe zijn uw contacten met deze stichting? Werken zij goed samen met de gemeente of zijn ze niet coöperatief?

6. U doet op dit moment onderzoek naar islamitisch onderwijs dat buiten de scholen om wordt gegeven, u hebt eerder al een prediker weggestuurd bij een moskee en u waarschuwde wijkhuizen toen dezelfde prediker daar ook bij islamitische lessen opdook. Waarom hebt u de raad hier niet (vertrouwelijk) over geïnformeerd? Zeker gezien de problemen die onze stad al jaren heeft met islamitische haatpredikers en radicalisering?

Islamitische basisschool

De islamitische scholenkoepel ISBO waar ook de Eindhovense Tarieq Ibnoe Ziyad bij aangesloten is maakt gebruik van het seksuele voorlichtingsboek HELP! Ik word volwassen. In het boek staat o.a. dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt en dat Allah een compleet volk vernietigde omdat daar homoseksualiteit voorkwam.

Ook vervloekt Allah jongens die op meisjes willen lijken en andersom. Daarnaast gelden er op deze scholen zoals we eerder benoemde strenge gedrags- en kledingvoorschriften.

Het bovenstaande staat haaks op de boodschap die de Eindhovense burgemeester in maart van dit jaar verkondigde in de Tarieq Ibnoe Ziyad school n.a.v. de verschrikkelijke aanslagen op moskeeën in Christchurch. Hij zei toen dat ‘de aanslagen hoe vreselijk dan ook zorgen voor verbroedering in een diverse stad’. Dit vertelde hij in het bijzijn van leden van het college en veel raads- en commissieleden. Het is erg pijnlijk voor onze stad, dat nu bekend is geworden dat juist deze school mogelijk antiwesters lesmateriaal gebruikt of heeft gebruikt, wat juist segregatie in de hand werkt.

7. Gebruikt, of heeft de Tarieq Ibnoe Ziyad dit lesmateriaal ook gebruikt? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u dan treffen?

8. U doet al onderzoek naar islamitisch onderwijs dat buiten de scholen om wordt gegeven, gaat u n.a.v. dit nieuws ook een onderzoek starten naar het islamitisch onderwijs dat in de scholen wordt gegeven?

9. Bent u het met ons eens dat de inspectie van het Onderwijs moet ingrijpen? Deze oproep doet het COC en hoogleraar pedagogiek Micha de Winter ook.

10. Bent u, mede n.a.v. dit nieuws, het met ons eens dat islamitisch onderwijs niet past in onze westerse samenleving en dat we moeten streven naar algemeen onderwijs? Zo nee, waarom niet?

11. Zijn er bestuursleden van deze school ook verbonden aan de Al Fourqaan moskee of de stichting Islamplanning? Zo ja, vindt u dan ook dat het bestuur meteen moet opstappen?

Tjerk Langman, raadslid
Rudy Reker, fractievoorzitter

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2301159-grote-zorgen-tweede-kamer-na-onderzoek-salafistische-moskeescholen.html

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2301278-allah-verafschuwt-homoseksualiteit-leren-kinderen-op-islamitische-basisscholen.html

https://www.geenstijl.nl/5149532/islamitische-basisschoolboekjes-vol-homohaat/#more 

https://www.ed.nl/binnenland/salafistische-moskeescholen-ongelovigen-verdienen-doodstraf~af09dfda/

https://www.ed.nl/binnenland/islamitisch-lesboekje-aangepast-na-omstreden-passages-over-homoseksualiteit~a4abb946/ 

https://www.ed.nl/eindhoven/omstreden-streng-islamitische-lessen-uit-wijkhuizen-in-eindhoven-geweerd-onderzoek-in-de-stad~a6c1e754/ 

ED 12/09/2019 https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-eindhoven-wil-verbod-op-omstreden-streng-islamitische-lessen-in-de-stad~ae708e76/

Uit de 'oude doos'. Tien jaar geleden keek de Eindhovense gemeenteraad al massaal weg van de migratie problemen.

Tot nu toe is er niets veranderd.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/64-archiefzondercommentaar/archiefzondercommentaar/511-mevrouw-wilders-wekt-woede-politiek 

 

Raadsvragen CDA aanpak van salafistische moskeescholen,

Den Haag, september 2019

Geacht college,

Op 10 september berichtte NRC Handelsblad en actualiteitenprogramma Nieuwsuur over salafistische moskeescholen in Nederland. Het salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam, die niet gevolgd wordt door de meeste moslims. Binnen het salafisme worden waarden gepredikt die rechtstreeks indruisen tegen de rechtsstaat en tegen veel alledaagse omgangsvormen die we in Nederland belangrijk vinden.

Wij zijn voor een inclusieve stad en willen de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen dichten. Dit soort gedachtengoed staat daar haaks op. Kinderen worden geleerd zich af te zetten tegen de samenleving waarin zij opgroeien. Dit is een serieus probleem – een probleem dat we lange tijd hebben onderschat. Het is belangrijk dat iedereen dit probleem onderkent en dat het de nodige aandacht krijgt en houdt. 

Daarom vindt het CDA dat dit probleem snel opgepakt en opgelost moet worden; directe actie is vereist. Daarom, aanvullend op de schriftelijke vragen van de LPF (d.d. 12-9-2019), de volgende vragen:

1. Wethouder, bent u met ons eens dat het salafisme en deze radicale denkbeelden, niet in onze stad thuishoren? Welke acties heeft het college ondernomen om onze gemeente te vrijwaren van ‘scholen’ met sterke salafistische invloeden? 

BOEK “Help ik word volwassenen”

De minister van Onderwijs Arie Slob heeft aangegeven de onderwijsinspectie in te schakelen. In Eindhoven is de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyadis aangesloten bij de scholenkoepel IBSO; 

2. In Rotterdam verschillende islamistische scholen hebben aangegeven niet meer gebruik te maken van het omstreden boek. Wordt door de BS Taquier ook gebruikt gemaakt van het boek ‘Help, ik word volwassen’? Gaat het college in gesprek met de school hierover? Wat voor actie worden genomen om een afkeer van de Nederlandse maatschappij te voorkomen (“wees vriend alleen met gelovigen” “kleed je niet als de ongelovigen” “geen oogcontact met het andere geslacht”staat in een stencil dat in de lessen wordt gebruikt)? 3. Hoe gaan we de kloof proberen te dichten? Hoe kunnen we moslimgemeenschap helpen radicale elementen buiten de deur te houden? 

4. Hoe zorgen we dat niet-salafistische moslims hierin een grotere stem krijgen en niet te maken krijgen met intimidatie?

5. Een inclusieve stad is een stad waar iedereen is welkom; een stad waar iedereen, waar LHBTI thuis voelen: een kleurrijke stad, daar zijn we trots op. Vanaf 9-9-2018 alle MBOs zijn verplicht om LHBTI acceptatie te beoverderen. COC Nederland heeft zich daar lang voor ingezet en is blij met het resultaat. Gebeurt dit ook bij Islamitische scholen? En andere basisscholen? Wethouder vindt u dat een acceptatiecampagne bij elke school gedragen moeten worden?  Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van dertig dagen tegemoet.

Met vriendelijke groet, Namens de CDA-fractie
Miriam Frosi

 

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina