Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Rondvraag: Waarom geen ambulances op de busbaan?


28 oktober 2014

Commissievergadering EM/FB

UPDATE: Met antwoord van het college
18 november 2014
Geacht college,

De LPF heeft in de media kennis genomen van het bericht dat ambulances die niet met spoed rijden geen gebruik mogen maken van de busbaan. Dit in tegenstelling tot de brandweer en taxi's. De ambulancedienst heeft daarom een ontheffing bij de gemeente aangevraagd maar die is geweigerd. Dit heeft tot gevolg dat alléén ambulances die met spoed rijden gebruik mogen maken van de busbaan.

Doordat de ambulances, die niet met spoed rijden geen gebruik mogen maken van de busbaan doen ze langer over een rit. Hierdoor zijn ze minder snel beschikbaar voor een volgende (mogelijk spoedeisende) rit. Onbegrijpelijk omdat door het nieuwe Amerikaanse uitvraagsysteem (ProQa) op de meldkamer juist laagdrempeliger met spoed wordt gereden en er dus meer ambulance capaciteit nodig is.

1. Wat is de reden dat de ontheffing aan de ambulancedienst niet is verleend terwijl brandweer en taxivervoer wel zonder spoed over de busbaan mogen rijden? Vindt u dit geen kromme en patiënt onveilige regeling?

2. Bent u bereid om in de toekomst het ambulancevervoer voor ALLE ritten, dus ook de niet spoed ritten te gedogen op de busbaan? Zeker nu de HOV lijnen fors worden uitgebreid in Eindhoven? Zo nee, waarom niet?

Tjerk Langman, Commissielid Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven ________________________ ANTWOORD RONDVRAAG LPF OVER AMBULANCES OP DE BUSBAAN Geachte heer Landman, beste Tjerk, De LPF heeft in de media kennis genomen van het bericht dat ambulances die niet met spoed rijden geen gebruik mogen maken van de busbaan. Dit in tegenstelling tot de brandweer en taxi's. De ambulancedienst heeft daarom een ontheffing bij de gemeente aangevraagd maar die is geweigerd. Dit heeft tot gevolg dat alleen ambulances die met spoed rijden gebruik mogen maken van de busbaan.

Doordat de ambulances, die niet met spoed rijden geen gebruik mogen maken van de busbaan doen ze langer over een rit. Hierdoor zijn ze minder snel beschikbaar voor een volgende (mogelijk spoedeisende) rit. U vindt dit onbegrijpelijk omdat door het nieuwe Amerikaanse uitvraagsysteem (ProQa) op de meldkamer juist laagdrempeliger met spoed wordt gereden en er dus meer ambulance capaciteit nodig is.

U stelde de vraag wat de reden is dat de ontheffing aan de ambulancedienst niet is verleend terwijl brandweer en taxivervoer wel zonder spoed over de busbaan mogen rijden en u vraagt of dit geen kromme en patiënt onveilige regeling is?

Hulpdiensten - politie, brandweer en ambulance - mogen alleen als 'voorrangsvoertuig' met het voeren van de wettelijk voorgeschreven optische en geluidssignalen gebruik maken van de busbaan. Dit maakt in die gevallen politie, brandweer en ambulance vervoer bevoegd om bv harder te rijden dan de maximum snelheid, door rood te rijden en andere wegen te gebruiken als busbanen, vluchtstroken, etc. Om die reden is destijds ook niet de vergunning verleend voor normale ambulanceritten. De reden daarvoor is de verkeersveiligheid.

De busbanen in Eindhoven zijn óf voorzien van het teken 'lijnbus' op het wegdek óf voorzien van verkeersbord C1 (geslotenverklaring voor bestuurders in beide richtingen) met onderbord 'uitgezonderd lijnbussen'. Lijnbussen zijn bussen voor de uitvoering van openbaar personenvervoer in de zin van de Wet Personenvervoer 2000, m.a.w. de stads- en streekbussen. Ander vervoer is dus in principe niet toegestaan op de busbaan. Een belangrijke uitzondering daarop vormt de Binnenring (excl. Fellenoord) waar taxi's, voorzien van het TX-keurmerk gebruik kunnen maken van de busbanen. Dit is mei 2008 vastgesteld toen het ontheffingenbeleid voor de busbanen grondig is opgeschoond.

U vraagt of het college bereid is om in de toekomst het ambulancevervoer voor ALLE ritten, dus ook de niet spoed ritten te gedogen op de busbaan, zeker nu de HOV lijnen fors worden uitgebreid in Eindhoven.

Nee, dat willen wij niet doen. Op veel kruisingen en aansluitingen is er geen reguliere mogelijkheid om de busbaan op of af te rijden. De verkeersregeling op de busbanen is daarop afgestemd. Bussen zijn daartoe uitgerust met specifieke communicatieapparatuur, die prioriteit geeft bij verkeerslichtenregelingen, zeker als zij achter lopen op de dienstregeling. Het toelaten van andere voertuigen zonder optische of geluidssignalen leidt tot onverwachte en daardoor onveilige verkeerssituaties bij kruisingen en aansluitingen en tot verstoring van de busomloop.

Ik vertrouw erop uw vragen hiermee beantwoord te hebben.

Hartelijke groet van

Jannie Visscher
| wethouder Jeugd, Onderwijs, Verkeer & Vervoer | gemeente Eindhoven |

Laat reactieformulier zien