Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jaarstukken 2016 - in concept

afbeelding1

Spreektekst Rudy Reker in de Raadsbijeenkomst (Algemene Beschouwingen) op 11 juli 2017 

- Commissienotitie Bouwstenen begroting 2018 - Turap 2017 – - Voorlopige Jaarrekening 2016

Voorzitter, dank u wel,

Voor het college maar ook voor de andere collega’s in deze raad zijn de jaarstukken over 2016, zoals deze in concept voor ons liggen een minder aangename verassing. Zo niet voor de Lijst Pim Fortuyn omdat wij, destijds al bij de behandeling van de jaarstukken over 2006, ja inderdaad 2006, dit financieel debacle hebben zien aankomen. Jaar in jaar uit heb ik namens de Lijst Pim Fortuyn samen met de heer Rennenberg van het Ouderen Appél de drie achtereenvolgende colleges met de neus op de feiten gedrukt. Zeg maar met de neus op de cijfertjes. Onvermoeid en elk jaar weer opnieuw als wij als raad de begrotingen en de jaarrekeningen moesten vaststellen.

Voorzitter,

Meestal bleef het college angstvallig stil en ging men niet in op onze bijdrage. Het enige commentaar in 2015 vanuit het college was en ik citeer: “Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf”. Deze uitspraak van mevrouw de wethouder was juist voorzitter en helaas ook overduidelijk in de jaarstukken over 2016 zichtbaar. Een andere wethouder erkende buiten deze raadszaal dat wij op deze weg door jaarlijks vele tientallen miljoenen euro’s bij te lenen niet kunnen doorgaan. Maar ook hij heeft het gat in zijn hand niet kunnen dichten. Deze wethouder wilde leuke dingen blijven doen voor de mensen. Echter zonder geld valt er niet zo veel leuks te doen. Daar kunnen ondertussen veel Eindhovense burgers over meepraten.

Ook de verschillende accountants die namens de raad de gemeentelijke financiën hebben gecontroleerd, hebben eerder al in hun managementletter meerdere waarschuwende signalen afgegeven. Een van de signalen was dat het college geen andere grote projecten moest beginnen alvorens huidige omvangrijke projecten gereed waren. Maar toch voorzitter ben ik van mening dat onze huidige accountant haar handen niet in onschuld kan wassen. Zij had mijn inziens veel eerder en met beide handen aan de noodrem moeten trekken.

Voorzitter,

Elk jaar zijn de collegeleden met een valse start begonnen, die zijzelf bewust hebben veroorzaakt door vele miljoenen, aan nog te lenen euro’s in de begroting te zetten om deze sluitend te krijgen. Dan kun je niet verwachten dat je in één collegeperiode de opgelopen achterstand kan inhalen. Maar een begroting is niet meer dan een leidraad in tegenstelling tot de jaarstukken waarin het financieel resultaat over dat boekjaar staat vermeld. Het rapportcijfer voor dat balansresultaat is al jaren zwaar onvoldoende.

Jawel, meneer Reker, hoor je dan als commentaar op mijn uitspraken, daar hebben wij voor gespaard. Nee, meneer de voorzitter, dat geld is niet liquide. Dat geld moet weer worden geleend en ondanks de huidige lage rente zal het rentebedrag van ca. één miljoen euro per maand betaald moeten worden. Van deze miljoenen had je veel leuke dingen voor de ingezetenen van Eindhoven kunnen doen.

Voorzitter, even een klein stukje historie,

In 2008 zag ik dat de inhuur derden over 2007 behoorlijk uit de pas was gelopen, terwijl in hetzelfde jaar het aantal medewerkers bij onze gemeente met ruim 100 Fte’s was toegenomen. Toen al zagen wij als Lijst Pim Fortuyn dat als de raad niet zou ingrijpen, het structureel fout zou gaan. Op 24 juni 2008 heeft de Lijst Pim Fortuyn een motie ingediend om aan deze ongewenste situatie een einde te kunnen maken. Alleen het Ouderen Appel Eindhoven steunde deze motie.

Op dezelfde dag in 2008 heeft de LPF-fractie ook een motie ingediend, om het aantal ambtenaren drastisch te verminderen en daardoor de bureaucratie in te dammen en daardoor financiële ruimte in de begroting te scheppen. U begrijpt het al voorzitter, behalve het Ouderen Appél kwam er van geen enkele andere partij steun. Er moest een wereldwijde economische crisis aan te pas komen om alsnog een forse reorganisatie in gang te zetten. Een reorganisatie die mijns inziens onvoldoende is geslaagd.

In 2016 voorzitter, stonden er meer ambtenaren en ingehuurde krachten op de loonlijst dan ooit daarvoor. Dan is het niet verwonderlijk, dat de omvang van de organisatie en de hiermee gemoeide kosten gruwelijk uit de hand gaan lopen. Dat constateer je bij WIJeindhoven, maar dat niet alleen. De LPF-fractie blijft zich elke week weer verbazen over zaken waar wij tegenaan lopen.

afbeelding2Ja voorzitter,

De Gemeente Eindhoven is geen bedrijf. Daar heeft mevrouw de wethouder in 2015 gelijk in gehad. Maar de optel- en aftelsommetjes zijn voor beide gelijk. Als je 4 miljoen euro van het Rijk krijgt, op 1 januari van dit jaar aan liquide middelen 109 duizend euro hebt, je spaarvarken leeg is en je ook nog 650 miljoen bruto euro schuld hebt dan is het onverantwoord om zes miljoen euro aan het Vestdijkproject uit te geven. Maar u als college doet het toch. Zo kan ik nog meer voorbeelden noemen.

Voorzitter, tot slot,

Ook de LPF maakt zich grote zorgen over de nabije toekomst. Zorgen om het financieel- en organisatorisch beleid, waar dit college te weinig aandacht aan heeft besteed. De puinhopen die dit college achterlaat is nog nooit in de historie van deze mooie stad zo groot geweest.

De woorden ‘na mij de zondvloed’ heb ik hier al eerder mogen uitspreken. En dat is nu typerend voor dit college. Deze handelwijze zal in de politiek niet strafbaar zijn en in overeenstemming met het BBV-besluit, (Besluit, Begroting en Verantwoording) maar in het bedrijfsleven kom je hier niet mee weg. Wij als Lijst Pim Fortuyn kunnen er niet op vertrouwen dat dit college een besluit neemt en daarbij beseft wat de consequenties ervan zijn. M.a.w. ons vertrouwen in dit college kwam te voet en ging te paard.

Als een stuurloze mammoettanker dobbert dit college naar het einde van deze coalitieperiode, hopende om niet nog meer averij op te lopen. Na vandaag nog 252 dagen voordat wij opnieuw naar de stembus mogen gaan. Daarom kan 21 maart 2018 wat de Lijst Pim Fortuyn betreft niet vlug genoeg komen.

Dank u wel.

Laat reactieformulier zien