Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie Eén portefeuillehouder veiligheid

M65

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008, raadsnummer 08.R2566.001 over het vaststellen van de kadernota; gehoord de hierover gevoerde discussies in de raadsvergadering van 24 juni 2008,

Raad Eindhoven passief over graffiti


In de raadsvergadering van 10 juni heeft onze fractievoorzitter Rudy Reker een motie ingediend, naar aanleiding van het intrekken van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 en het vaststellen van de APV 2008. De reden waarom zal u na het lezen van dit artikel duidelijk zijn.