Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie visie repressieve handhaving veiligheidsbeleid


M34A

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober en 4 november 2008 (raadsnummer 08.R2742.001) tot het vaststellen van de programmabegroting 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven;

Motie onderzoek ‘Rotterdamwet’

M36

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober en 4 november 2008 (raadsnummer 08.R2742.001) tot het vaststellen van de programmabegroting 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven; Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 28 oktober en 4 november 2008;