Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie van Wantrouwen tegen wethouder M. Mittendorff


Motie M 1 / Raadsvergadering 20 oktober 2009 Toelichting De hier onderstaande motie van wantrouwen heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn in stemming willen brengen tijdens de voorlaatste raadsvergadering op 6 oktober 2009. Omdat de betreffende wethouder M. Mittendorff deze vergadering was verhinderd, vond onze fractievoorzitter het niet chique om deze motie toen toch in te dienen en heeft hij deze motie aangehouden en gisteren 20 oktober alsnog in stemming laten brengen. De oorzaak, dus de bekende druppel - is het zoveelste mislukte cultuurproject PopEi, onder verantwoordelijkheid van deze wethouder. Denk hierbij maar aan het financiële tekort van vijf miljoen euro voor het Parktheater. Verder komt uit het rekenkameronderzoek aangaande PopEi, een volstrekt onprofessionele en bijzonder laakbare handelswijze naar voren.

Motie: ook gratis met de bus voor Eindhovense minima


M2
De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 (raadsnummer 08.R2819.001) inzake: Raadsvoorstel voortzetting en beperkte uitbreiding Gratis met de bus voor 12- en 65+; Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 16 december  2008;