Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele motie: Franz Léharplein

 

Toelichting Actuele motie Franz Léharplein

18 december 2012
Door het aantal snel opeenvolgende misdrijven heeft onze fractie in de raadsvergadering van 18 december gemeend een actuele motie in te dienen en daarin gevraagd om echte maatregelen om zodoende per direct de rust en veiligheid te normaliseren. Echter burgemeester Rob van Gijzel vindt dat de bewoners en ondernemers van het Franz Leharplein overdrijven. Negen misdrijven in elf dagen worden door hem klaarblijkelijk als normaal gezien. Maar goed, Eindhoven is voor het zoveelste jaar in de top (zesde plaats) te vinden van de meest onveilige steden van Nederland en als eerste geëindigd als de meest onveilige stad van onze provincie Noord-Brabant.

Hierna het betoog voorafgaande aan het indienen van de actuele motie. Voor de zoveelste keer laat het college van B&W en de gemeenteraadsleden de bewoners in hun hemdje staan. Onvoorstelbaar!

Motie: Eindhovense sociale minima gratis met de bus


Raadsvergadering met o.a. het afschaffen van gratis OV   20 november 2012

  De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Eindhoven;

Gezien het raadsvoorstel Alternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ (raadsnummer 12R5029);