Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie: Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst 

Motie LPF: Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst 
 
De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- De gemeente Eindhoven uiterlijk in 2050 een aardgasvrije stad wil zijn;
- Er in meerdere wijken wordt gewerkt om woningen van het aardgas af te sluiten en van andere energiebronnen te voorzien;
- Hierbij de infrastructuur van aardgas, die vele miljarden euro’s vertegenwoordigt, wordt verwijderd en/of bij nieuwbouw niet meer wordt aangebracht;
- Dat coalitiepartners van onze provincie Noord-Brabant in het bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor kernenergie, waaronder thorium;

Motie tot Bijscholing

Betoog / vragen van Mary-Ann Schreurs (Lijst M.A. Schreurs)

N.a.v. de mailwisseling tussen de heer Reker en de burgemeester over de controlerende rol van raadsleden en de  antwoorden op de vragen die de heer Reker daarover aan de rest van het college gesteld heeft heb ik de volgende vragen:

1. Kan de burgemeester klip en klaar aangeven dat de heer Reker gelijk had in aangeven dat het zijn rol is de burgemeester te controleren ook binnen de opgave openbare orde en veiligheid waarin de burgemeester zelfstandig bestuursorgaan is en dat hij, de burgemeester dus, in de mailwisseling ongelijk had in eerste instantie en ook in tweede instantie.

2. Beseft de burgemeester dat het controleren en kunnen controleren van het lokale bestuur inclusief de burgemeester in al zijn publieke rollen het  fundament van de lokale democratie is en dat het vertrouwen dat burgers in de lokale overheid kunnen hebben daarop gestoeld is?

3. Is de burgemeester bereid zowel aan de heer Reker als aan de burgers van de stad namens wie de heer Reker en zijn collega's hun controlerende functie verrichten excuses aan te bieden voor deze in ieder geval voorgenomen overtreding van de wet?

Mary-Ann Schreurs