Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Eindhovense sociale minima gratis met de bus


Raadsvergadering met o.a. het afschaffen van gratis OV   20 november 2012

  De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Eindhoven;

Gezien het raadsvoorstel Alternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ (raadsnummer 12R5029);

Respecteren commerciële parkeerbedrijven ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport'


Actuele motie


Raadsvergadering 5 juni 2012De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het aangenomen raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Eindhoven Airport’ op 28 februari 2012. (nummer 12R4711) en als vervolg op de door D66 en de LPF ingediende en unaniem aangenomen motie M1A;

Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 14 februari, 28 februari en 29 mei 2012, waarin overduidelijk in beeld is gebracht dat het aangenomen raadsvoorstel niet beoogd wat de raad ervan had verwacht;