Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Hof geeft LPF ongelijk


     
DEN HAAG - De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is door het gerechtshof in Den Haag in het ongelijk gesteld.

Drie fracties weg uit de raad Eindhoven

 

Ja, waarschijnlijk is dit bericht de vader van de gedachten. Inderdaad, ook wij hebben dit bericht gelezen in het Eindhovens Dagblad en afkomstig van een door de gemeente uitgevoerde representatieve inwonersenquête. Mooi, waarschijnlijk heeft men bij de redactie van deze enquête een glazen bol, maar toevallig heb ik die ook en die van mij is niet vertroebeld door vooringenomen gedachten. Ik zou de redactie hierbij adviseren om eens een keer echt de oren bij de burgers van deze stad te luisteren te leggen.

ED: LPF: cameratoezicht in Blixembosch

dinsdag 06 januari 2009 | EINDHOVEN - In de wijk Blixembosch moet cameratoezicht komen. De politie moet er bovendien meer bevoegdheden krijgen om de raddraaiers aan te pakken. Dat vindt de Eindhovense LPF- fractie. Directe aanleiding voor deze roep om een strengere aanpak, zijn de vernielingen die rond de jaarwisseling in de wijk zijn gepleegd...

Omroep Brabant: LPF: tipgeld voor vernielingen Blixembosch

EINDHOVEN - De Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven wil dat de gemeente tipgeld
uitlooft voor de vernielingen in de wijk Blixembosch. Tijdens de jaarwisseling zijn verschillende vernielingen aangericht in de wijk. De Eindhovense LPF schrijft dit in vragen aan B en W. Ook wil de partij dat er een hardere aanpak komt nu eerdere maatregelen niet hebben geleid tot een afname van het aantal incidenten.

 

Extra surveillances wijk Blixembosch lijken te helpen

De vraag die je daarbij kunt stellen, is waarom dat dan meer dan 6 jaar heeft moeten duren, voordat er daadwerkelijk werd ingegrepen? ’t Ja …

Toen ik in de zomer van dit jaar door buurtbewoners en ondernemers uit Blixembosch opmerkzaam was gemaakt dat de (ernstige-)overlast een dagelijkse terugkerende bezigheid was geworden van een groep jongeren, ben ik de zaak gaan volgen. Dat daarbij een van de bewoners op de Ouverture mij brieven overhandigde uit 2002 (!) waarin de politie schreef er geen prioriteit aan te hechten, werd ik furieus. Hoezo geen prioriteit? Overlastbestrijding van (criminaliserende-)hangjongeren behoort toch bij de core-business van de politie, zou je zo denken.

Eindhovens Dagblad: Geen subsidie Vagevuur


Woensdag 10 december 2008

EINDHOVEN - Vanaf 1 januari 1995 is bij de stichting Het Vagevuur, een Eindhovense homoclub, één persoon in het kader van de toenmalige Melkert-regeling werkzaam geweest.

Eindhovens Dagblad: Homoclub Vagevuur sluit na 'commotie' 

                        

Gay Krant: ‘Vagevuur sluit deuren’


Volgens de website van het Roze Circuit Eindhoven zou Het Vagevuur op 5 november 2008 haar laatste avond hebben. Aanleiding zijn de raadsvragen van de LPF Eindhoven. Deze vragen kregen nationale aandacht in het tv-programma Netwerk. Dit leverde bij Het Vagevuur een lawine aan negatieve telefoontjes met bedreigingen op.

Eindhovens Dagblad: 'Gesubsidieerde baan Vagevuur al twaalf jaar'


door Rob Burg. dinsdag 29 oktober 2008 | EINDHOVEN - Al ruim twaalf jaar is bij Het Vagevuur, een stichting die allerlei indoor-activiteiten op het gebied van perverse homoseks organiseert, één persoon actief op een door de gemeente gesubsidieerde werkplek.

Gay Krant: Het Vagevuur onder vuur

De Eindhovense homovereniging Het Vagevuur ligt onder vuur. De plaatselijke raadsfractie van de LPF maakt zich druk om de indirecte ondersteuning die Het Vagevuur ontvangt van de gemeente.